Opláštění šikmých a vodorovných ploch v podkroví (pracovní postup)

Partneři sekce:
 • Prefa

Atypické prostory, které díky šikmým stěnám v podkroví vznikají, poskytují zajímavá řešení místnosti. Beze sporu tak vznikají interiéry, které mají své kouzlo, půvab a ve kterých je radost bydlet.

Ať už je plánována rekonstrukce dosud nevyužívaného půdního prostoru, nebo rovnou novostavba se šikmou střechou, je sádrokarton pro výstavbu v podkroví přímo ideální stavební materiál. Díky sádrokartonu, kvalitním izolacím a střešním oknům je v podkroví možné vytvořit velmi útulný a funkční obytný prostor, kde nebude ani teplo, ani zima a samozřejmě ani příliš tma.

Styk šikmých ploch

Opláštění podkrovních ploch je možné řešit hned několika různými způsoby – pomocí krokvových závěsů, stavěcích třmenů a nebo klasicky dřevěnými latěmi. V případě styku šikmých ploch se postup výstavby podkonstrukce a opláštění sádrokartonovými deskami nijak nemění.

Důležité je, aby ve styku šikmých ploch bylo napojení jednotlivých dílů parozábrany spojité, těsné. K napojení jednotlivých dílů parozábrany použijeme k tomu určené lepicí pásky výrobců parotěsných izolací (např. pásku Isover Vario ® KB1).

Co budeme potřebovat?

 • Sádrokartonové desky
  • modrá akustická deska MA (DF) Activ‘Air(R), tloušťka 12,5 mm, šířka 1 250mm, délka 2 000 nebo 2 750 mm, řezaná kolmo
 • Spárovací tmel
  • Rifino Top, tmelení 0,3 kg/m2, celoplošné tmelení 0,1 kg/m2, balení 5, 12,5 a 25 kg
 • Minerální izolace
  • Isover Unirol Profi, tloušťka 50 až 220 mm, šířka 1 200 mm, délka 9 000 až 2 300 mm
 • Parozábrana
  • Isover KM Duplex UV, rozměry 20 000 x 1 500 mm a 40 000 x 1 500 mm, role 30 a 60 bm + systémové pásky a tmel

Nářadí a pomůcky

 • Výztužná skelná páska
 • Kovové tenkostěnné profily
  • R-CD profily, délka 2 600 až 4 000 mm, rozměr 27/60/27 mm
  • R-UD profily, délka 3 000 mm, rozměr 27/28/27 mm
 • Oboustranně lepicí páska
 • Krokvové závěsy zaoblené
 • Vruty do svislých závěsů typu FN, rozměr 4,8 x 35 nebo 50, balení až 500 ks
 • Samořezné šrouby typu TN, rozměr 3,5 x 25/35/45, balení až 1 000 ks
 • Páska Habito Flex, rozměr 30 x 83 mm

Konstrukce na krokvových závěsech

01 Lepení těsnění

Abychom podkonstrukci akusticky oddělili od nosných zdí, nalepíme na obvodový profil R-UD pěnové napojovací těsnění.

01a
01 Lepení těsnění | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

02 Připevnění profilu

Po obvodě (na štítových zdech) před montáží R-CD profilů připevníme obvodový R-UD profil v rozteči max. 800 mm.

02a
02 Připevnění profilu | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

03 Montáž závěsů

Krokvové závěsy zaoblené přišroubujeme kolmo z boku krokve dvojicí vrutů do svislých závěsů typu FN 4,8 x 35 mm. Rozteč krokvových závěsů pro R-CD profily je max. 500 mm.

03a
03 Montáž závěsů | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

04 Nastavení profilů

R-CD profily nastavíme pomocí spojovacích kusů pro R-CD profily. Sousední napojení vystřídáme minimálně o šířku desky (min. 1250 mm).

04a
04 Nastavení profilů | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

05 Připevnění podkonstrukce

Shodně jako v šikmé části podkroví připevníme i ve vodorovné části nosnou podkonstrukci z R-CD profilů. Rozteč montážních R-CD profilů je i zde max. 500 mm.

05a
05 Připevnění podkonstrukce | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

06 Zajištění profilu

Pomocí výlisku na krokvovém závěsu zajistíme profil R-CD ve stabilní poloze.

06a
06 Zajištění profilu | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

07 Instalace izolace

Po montáži podkonstrukce vložíme tepelnou izolaci z minerálních vláken.

07a
07 Instalace izolace | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

08 Instalace parozábrany

Parozábranu přichytneme na terče z oboustranné lepicí pásky. Parozábrana musí být spojitá. Spoje parozábrany se provádí systémovou páskou pro parozábrany. Napojení na navazující konstrukce se provádí systémovým tmelem.

08a
08 Instalace parozábrany | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

POZOR!

V místech, kde montáž příček probíhá dříve než montáž podkroví, je nutné nezapomenout založit parozábranu po obvodu příčky před její samotnou montáží.

09 Osazení SDK desek

Sádrokartonové desky tl. 12,5 mm osazujeme zásadně podélnou hranou kolmo ke směru montážních profilů. Při opláštění zachováváme zásadu převazování spár alespoň o jednu vzdálenost mezi profily (spáry nesmějí tvořit kříž). Sádrokartonové desky připevňujeme k podkonstrukci samořeznými šrouby typu TN. Vzdálenost šroubů na stropech a šikmých částech opláštění je max. 170 mm (min. 20 ks/m2).

09a
09 Osazení SDK desek | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

10 Zatmelení spár a šroubů

Hlavy šroubů a spáry mezi sádrokartonovými deskami zatmelíme – hlavičky šroubů pomocí špachtle a spáry pomocí nerezového hladítka. Spáry desek se vyztuží skelnou páskou vloženou do vrstvy tmelu.

10a
10 Zatmelení spár a šroubů | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips

11 Ošetření přechodů

Přechod vodorovné, šikmé a svislé plochy doporučujeme opatřit výztužnou páskou Habito Flex. Díky svému kopolymerovému jádru přenáší pnutí v konstrukci a tím zabraňuje praskání. Tímto způsobem je možné ošetřit rohy, kouty i napojení na stěny.

11a
11 Ošetření přechodů | Zdroj: Saint-Gobain, divize Rigips