ASB Články na tému

podkroví

Střechy jako všechno kolem nás podléhají v určitých obdobích modním trendům. Například před rokem 1989 měly rodinné domy téměř bez výjimky ploché střechy. Pořídili-li jste si však dům se šikmou střechou (hlavně proto, aby jste si vybudovali podkrovní bydlení), pak jeho pravděpodobné stáří bude nejméně sedmdesát let.

V posledních letech se horká, chce se až říct tropická, léta stávají součástí našeho klimatu a letních prázdnin. Co se ovšem může jevit jako skvělé podmínky pro koupání nebo dovolenou, to může být poměrně nepříjemné pro všechny, kteří žijí domech – a zejména v podkrovních prostorech – bez klimatizace.

Eliška Hřebenářová -

Opláštění podkroví sádrovláknitými deskami je možné provést buď na dřevěné, nebo na kovové podkonstrukci. Sádrovláknité desky se aplikují na střešní šikminu a podkrovní nadezdívku.

Letošní léto bylo extrémně teplé. Teploty v interiérech stoupaly na 30 °C a pobyt uvnitř budov se stával nesnesitelným. Z hlediska letního období jsou nejvíce zatíženy podkrovní prostory se střešními okny a orientací na jih.

Střecha chrání dům (i nás) před rozmary přírodních živlů. Není proto od věci hýčkat si tuto specifickou konstrukci všemi dostupnými prostředky. Účel střechy ale není pouze funkční. Její estetická stránka je nezanedbatelnou součástí architektonické kompozice domu. Jak spojit estetiku a funkčnost výběrem vhodných střešních komponentů?