07 1

Komu se nelení, tomu se střecha zelení (pracovní postup)

Partneři sekce:
 • Prefa

Zelená střecha zkvalitňuje prostředí, ve kterém žijeme. Je atraktivní i užitečná. Nejde jen o módní výstřelek, střecha pokrytá rostlinami snižuje tepelné ztráty domu, omezuje odtok srážkové vody a částečně nahrazuje i klimatizaci.

Díky legislativní a regionální podpoře se zelené střechy objevují čím dál častěji. V ohromných výměrách průmyslových staveb má takové řešení již reálný dopad na bezprostřední okolí budovy – nejen, že ho krásně zdobí, ale vytváří dokonce příjemné mikroklima.

Informace o systému

Zelená střecha Urbanscape® se skládá z několika nepostradatelných komponent. V první řadě z drenážní/retenční kalíšková fólie se zádržnou kapacitou. Kalíšky slouží jako zásobárna vody. Perforace umožňuje odvedení přebytečné vody mimo plochu fólie. Dále z hydrofilní vaty Green Roll z dlouhých kamenných vláken, která slouží jako lehký substrát speciálně prošitý do kompaktního a rozměrově stabilního pásu.

Tato hydrofilní rohož je navržena pro maximální nasákavost a udržení vody pro zásobování zeleného souvrství Urbanscape v dobách sucha. A konečně z rozchodníkového koberce, který  je tvořen deseti až dvanácti druhy rozchodníků. Na místo pokládky je dodáván předpěstovaný v roli a jednotném formátu.

Realizovat zelenou střechu přitom lze i svépomocí. Vhodné jsou pro to především tzv. extenzivní typy střech, které se chovají jako stavebnicové systémy. Jednotlivé vrstvy je nutné klást ve správném pořadí a držet se jednoduchého návodu. U složitých intenzivních střech s variací vegetace je už lepší přizvat na pomoc specialistu na zelené střechy nebo zahradníka, kteří určí požadavky konkrétní květeny.

Ve většině případů je pak třeba se ujistit u statika, zda střecha zamýšlené souvrství unese. Jeho posudek má zvlášť velký význam u starších konstrukcí. Zelené střechy sice nebývají těžké, i tak ale představují nárůst statického zatížení budovy, který je lepší konzultovat.

Co budete potřebovat?

 • Hydroizolace
 • Zelená střecha Urbanscape®
  • ochranná fólie proti prorůstání kořenů (pokud hydroizolace není dostatečně odolná)
  • retenční rohož
  • hydrofilní vata Green roll 40 mm
  • rozchodníkový koberec
  • střešní vpusti, kačírkové lišty, kačírek

Na co si dát pozor?

Princip skládaných vrstev Urbanscape od Knauf Insulation je základem spolehlivé a rychlé instalace. Představuje typ takové zelené střechy, která se obejde bez zásadní frekventované údržby, postačí provést závlahu při dlouhých suchých obdobích a čas od času odstranit nežádoucí nálet.

Tři pracovníci obvykle dokážou za den nainstalovat až 200 m2 systému Urbanscape®.

01 Příprava podkladu

Plochu původní střechy očistíme a zkontrolujeme, zda nevykazuje nějaké závady, které by bylo později problematické opravit. Na střechu s nevyhovujícím stavem hydroizolace zelené souvrství nepokládáme!

01 2
01 Příprava podkladu | Zdroj: Knauf Insulation

02 Hydroizolace

V případě, že je původní hydroizolace neznámého typu nebo neznáme její parametry, vždy nejdříve položíme ochrannou fólii proti prorůstání kořenů. Pokud výrobce tuto vlastnost deklaruje už u hydroizolace střechy, není třeba ji používat.

02 1
02 Hydroizolace | Zdroj: Knauf Insulation

03 Střešní vpusti

Připravíme si kačírkové lišty a tvarovky pro střešní vpusti. Lišty se obvykle připevní na povrch střechy pomocí pásků, které lze provléknout jejich základnou. Lišty se vždy zatíží kačírkem.

03 1
03 Střešní vpusti | Zdroj: Knauf Insulation

Rada odborníka

Pokud budeme připevňovat kačírkové lišty na povrch střešní krytiny za pomoci pásků, je třeba počítat s nářadím potřebným na svařování fólie z PVC nebo lepenky.