Partneři sekce:
  • Prefa

Montáž těžké šikmé střechy

04 Věncové tvárnice

Na zhotovení šikmé střechy je možné použít keramické stropní panely, které jsou vhodné pro střechy se sklonem max. 40°, doporučený sklon střešní roviny je 25°. Nosnou konstrukci střechy tvoří keramické stropní panely, které se kladou na štítové, obvodové a vnitřní nosné stěny.

Krok 6: Betonáž

Po osazení panelů se provede ztužující věnec v úrovni střešní roviny včetně vybetonování zámků mezi panely. Do zámků se vloží stykovací výztuž, která se zatáhne do věnce. Po vybetonování je střešní konstrukce připravena na montáž zastřešení.

06 Betonáž
06 Betonáž |

Krok 7: Ošetřování betonu

Po betonáži se čerstvý beton především během prvních dnů vhodně ošetřuje – vlhčí vodou. Před dostatečným zatvrdnutím betonu ve spárách je třeba zamezit pohybu ve spárách (např. vlivem zatížení panelů stavebními materiály).

07 Těžká střecha Střešní rovina z panelů HELUZ.
Těžká střecha Střešní rovina z panelů HELUZ. |

Krok 8: Hydroizolace a pomocné krokve

Na zabetonované stropní panely se položí hydroizolace ve formě asfaltových pásů, která plní funkci dočasné hydroizolace, následovně funkci parozábrany a vzduchotěsné vrstvy (pokud se nepřipravovaly vnitřní omítky). Na ocelové profily se uloží pomocné krokve, kterými se vymezí prostor na tepelnou izolaci.

08 Hydroizolace a pomocné krokve
08 Hydroizolace a pomocné krokve |

Krok 9: Tepelná izolace

Do prostoru mezi pomocné krokve se uloží ve dvou vrstvách pásy tepelné izolace tak, aby se styk jednotlivých pásů vzájemně v jednotlivých vrstvách nepřekrýval.

09 Tepelná izolace
09 Tepelná izolace |

Krok 10: Další vrstvy střešního pláště

Na vrstvu tepelné izolace se uloží pásy pojistné hydroizolace s předepsaným vzájemným přesahem. Přišroubují se kontralatě a střešní laťování. Na střešní laťování se uloží střešní krytina.

10 Další vrstvy střešního pláště
10 Další vrstvy střešního pláště |

 

Text + foto: Heluz

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2019.