Parotěsný prostup pro cihelné komíny (Pracovní postup)

Partneři sekce:
  • Prefa

Všelijaká řešení nahradil systémový komponent podle normy. Parotěsný prostup brání srážení vlhkosti a snižuje tepelné ztráty střešní konstrukce.

Info o materiálu

Parotěsný prostup HELUZ z desek Foamglas má hned tři výhody: není difúzní, brání tvorbě rosného bodu a srážení vlhkosti. Zároveň představuje tepelněizolační řešení, které zamezí úniku tepla kolem komínu, protože je napojeno přímo na něj. A toto přímé napojení může být provedeno zásluhou toho, že desky z materiálu Foamglas jsou nehořlavé.

Parotěsný prostup je tvořen z desek z pěnového skla o tloušťce 50 mm (výška 500 mm, délka 450, resp. 850 mm). Desky se v požadovaném místě prostupu nalepí pomocí montážních pomůcek na komínové těleso a po slepení vytvářejí parotěsný, nehořlavý a tvarově stálý prostup o velikosti 500 × 500 mm (resp. 500 × 900 mm).

Co budete potřebovat

  • desky Foamglas z pěnového skla, tloušťka 50 mm, výška 500 mm, délka 450
  • plastové sponky
  • montážní páska
  • plastové rohy
  • tepelně odolný tmel
  • izolační segmenty

Podle normy ČSN 734201 musí být komínové těleso pro tuhá paliva vzdáleno od hořlavých materiálů minimálně 50 mm. Komínový prostup se proto dříve řešil komplikovaně, respektive někdy vůbec.

V případě, že investor dal střešní skladební systém, tzn. paropropustnou fólii, minerální izolaci, latě, kontralatě a tašky, tak při dodržení pěticentimetrové normy mu mezi fólií a komínem vznikla mezera, kterou zbytečně unikal vzduch, tedy teplo, a nevycházely dobře výpočty tepelných ztrát střešního pláště.

Pokud ovšem došlo k nalepení paropropustné fólie přímo na komín, tak se to nelíbilo kominíkům, protože fólie neměla atest, aby mohla přijít do přímého kontaktu s komínovým tělesem. Nehledě na to, že teplota komínového tělesa je proměnlivá, takže paropropustná fólie na něm stejně nedržela a odlepovala se.

To vše vedlo ke vzniku alternativy – zábrany z pěnového skla o tloušťce 50 mm, což je prvek, který může přijít do přímého styku s komínovým tělesem, a přitom je dodržena bezpečnostní pěticentimetrová mezera a fólie na této zábraně drží přilepena tepelně odolným tmelem.

Postup montáže

Komínové těleso v místě prostupu očistíme od zbytků lepidel a od nečistot. Do místa spodní části prostupu připevníme pomocí plastových sponek okolo komína montážní pásku. Za ni zavlékneme plastové rohy, které budou prostup držet po dobu zaschnutí tmelu. Na plochy desek housenkovitě naneseme tepelně odolný tmel.

Stejně jej naneseme i na čela (hrany) desek, které budou k sobě slepeny. Desky položíme na plastové rohy a přilepíme na komín a k sobě tak, aby vytvořily kolem komína požadovaný prostup. Všechny čtyři slepené desky okolo komína stáhneme stahovací páskou. Před konečným stažením na hrany desek umístíme další plastové rohy, aby desky chránily před poškozením.

Po zaschnutí tmelu (při 15 °C min. 3 hodiny) obě stahovací pásky opatrně odstraníme a případné nepřesnosti začistíme, aby vznikl dokonale hladký povrch. Všechny styky desek (svislé i vodorovné) a místa spojů desek s komínovým pláštěm jak ze spodní strany, tak i z horní strany přetmelíme, aby po celém obvodu prostupu nebyl tmel nikde přerušen.

Krok 1: Montážní pásky

Do místa spodní části prostupu připevníme okolo komína pomocí plastových sponek montážní pásku. Za ni zavlékneme plastové rohy.

01 Montážní pásky
01 Montážní pásky |

Krok 2: Nanesení tmelu

Na plochy desek housenkovitě naneseme tepelně odolný tmel. Stejně jej naneseme i na čela (hrany) desek.

02 Nanesení tmelu
02 Nanesení tmelu |

Krok 3: Přilepení desek

Desky položíme na plastové rohy a přilepíme na komín a k sobě tak, aby vytvořily kolem komína požadovaný prostup.

03 Přilepení desek
03 Přilepení desek |