10 Osazení límce

Nový komín na trhu: malý, jednoduchý na instalaci a oceněný cenou GrandPrix (pracovní postup)

Partneři sekce:
  • Prefa

Nový chytrý komín HELUZ SMART, který bylo možné vidět na letošním ForArchu a byl jedním z vítězů GrandPrix 2022, je ekonomicky výhodné, prostorově úsporné komínové těleso s jednoduchou instalací a univerzálním využitím. Zároveň je kompatibilní s moderními technologiemi domu, jako je např. rekuperace. Jak se s ním pracuje a jak probíhá stavba takového komínu?

Komínové těleso HELUZ SMART sestává z obvodového pláště z jednodílné broušené keramické tvárnice, do které se na stavbě vkládá izolovaná izostatická vložka. Běžně jsou komíny dodávány jako tvárnice, vložky a samostatná izolace. Izolací pak buď musíte vložku na stavbě obalit, nebo ji vkládáte do tvárnice, což je samozřejmě pracnější a složitější postup – HELUZ SMART má vložku s integrovanou izolací, odpadá tím tedy několik běžně podstatných kroků montáže.

Informace o materiálu

Komínový komplet HELUZ SMART se s rozměry 32 x 32 cm řadí mezi nejmenší keramické komíny na trhu (oproti tradičním 40 x 40 cm), zároveň disponuje nejžádanějším průměrem kruhové izostatické vložky 160 mm a 180 mm. Díky již z výroby izolované izostatické vložce je montáž komínu maximálně snadná a zároveň je komín HELUZ SMART vhodný pro naprostou většinu běžných spotřebičů s přirozeným odvodem spalin. Zvládne pevná, plynná i kapalná paliva, suchý i mokrý provoz.

Komín pro pevná, plynná i kapalná paliva

Komín je vhodný pro naprostou většinu běžných spotřebičů, zvládne pevná, plynná i kapalná paliva, suchý i mokrý provoz. Právě certifikace nejen pro základní suchý provoz, ale i pro ten mokrý (například u moderních automatických kotlů na uhlí nebo pelety se vlhkost obsažená ve spalinách sráží na stěnách komínové vložky a stéká dolů) je nepopiratelnou výhodou nového komínu – zákazník není omezen, jaký spotřebič může na komín napojit, protože má certifikovaný univerzální komín pro suchý i mokrý provoz, který lze použít téměř pro jakýkoliv spotřebič.

Komín HELUZ SMART je navíc v interiérové části dostatečně těsný, aby nezvyšoval energetické ztráty budovy nebo například nekomplikoval provoz domácí vzduchotechniky. Komín s větrací mřížkou spojuje interiér s exteriérem kvůli provětrávání komínu z důvodu vysoušení a bezpečnosti. Komín HELUZ SMART takové provětrávání nepotřebuje a spodní mřížka proto není potřeba, je tedy vhodný i do nízkoenergetických nebo pasivních domů.

Komín s evropskou certifikací

Komínové systémy HELUZ byly jako první v Česku certifikovány podle nové evropské normy. Umožňují snížit mezeru mezi komínem a hořlavými materiály až na 30 mm, a to při zachování stoprocentní požární bezpečnosti. To samozřejmě platí i pro komín HELUZ SMART.

Kvalitní materiály zaručují odolnost komínu HELUZ SMART při vyhoření sazí a proti teplotním šokům. Novinka odolá také agresivním spalinám a kondenzátům. Bezpečně a spolehlivě odvádí spaliny do volného ovzduší, konstrukce však neumožňuje přisávání vzduchu ke spotřebiči, což je funkce nabízená jiným komínovým systémem HELUZ.

Komínový komplet HELUZ SMART je možné dle přání zákazníka doplnit o prvky příslušenství, jako jsou různé typy komínových stříšek nebo kotvení ke krovu. Pro kvalitní a bezpečné provedení stavebních detailů v oblasti stropů a střechy jsou také k dispozici parotěsné prostupy.

01 Příprava

Instalaci začneme přípravou malty podle uvedeného návodu. Odhadované potřebné množství směsi rozděláme nízkootáčkovým míchadlem. Mícháme až do dosažení požadované konzistence.

01 Příprava
01 Příprava | Zdroj: Heluz

02 Základ

V místě plánovaného komínu vyrovnáme zakládací desku vodováhou. Při vyrovnávání musíme být maximálně přesní, jakékoli pochybení se projeví náklonem komínu, který v úrovni střechy může být – v závislosti na nerovnoměrnosti základu – značný.

02 Základ
02 Základ | Zdroj: Heluz

03 První tvarovka

Připravenou maltu naneseme na vyrovnaný základ po obvodu a osadíme první komínovou, broušenou komínovou tvarovku.

03 První tvarovka
03 První tvarovka | Zdroj: Heluz

04 Vyrovnání

Tvarovku pečlivě vyrovnáme ve všech směrech. Korekce, stejně jako u základové desky, provádíme mírným poklepem gumovou paličkou.

04 Vyrovnání
04 Vyrovnání | Zdroj: Heluz

05 Keramické tvárnice

Do osazené tvarovky vložíme kondenzační jímku pro odvod kondenzátu. Následně na vrchní hranu tvarovky naneseme maltu a můžeme osadit druhou broušenou tvarovku.

05 Keramické tvárnice
05 Keramické tvárnice | Zdroj: Heluz

06 Izolované vložky

Na hrdlo kondenzační jímky naneseme tmel a osadíme dvířkovou tvarovku. Kolem této tvarovky musíme osadit keramickou tvárnici s vyříznutým otvorem ve směru kouřovodu.

06 Izolované vložky
06 Izolované vložky | Zdroj: Heluz

07 Osazení a krácení

Následně osadíme tvarovku s výřezem, který umožní instalaci komínových dvířek. Vložky lze v případě potřeby krátit kotoučovou pilou.

07 Osazení a krácení
07 Osazení a krácení | Zdroj: Heluz

08 Vyrovnání vložek

Stejným způsobem osadíme v požadované výšce i připojení sopouchu. Vložky vždy průběžně vystředíme distančními segmenty před osazením další části vložky. Takto pokračujeme až do požadované výšky komína.

08 Vyrovnání vložek
08 Vyrovnání vložek | Zdroj: Heluz

09 Zakončení

U poslední vložky komína naměříme potřebné zkrácení, aby po finálním osazení komínového límce zůstal mezi ním a krycí deskou prostor pro odvětrávání.

09 Zakončení
09 Zakončení | Zdroj: Heluz

10 Osazení límce

Vložku seřízneme a ukončovací límec opět připevníme spárovacím tmelem.

10 Osazení límce
10 Osazení límce | Zdroj: Heluz
Text + foto: Heluz