Partneři sekce:
  • Prefa

Napojení střechy na komín

Napojení střechy na komín

Pro funkční zabezpečení střešního pláště je nutné zajistit jeho dostatečnou ochranu. Proto by se měly všechny spoje svislých konstrukcí se střešním pláštěm, jako jsou stěny, komín a vyčnívající stavební prvky (vikýře), dostatečně utěsnit. K utěsnění těchto styků je vhodné použít plastický a tvarovatelný těsnicí pás. 

Jednou z alternativ je těsnicí pás vyrobený z polyizobutylenu, vyztužený hliníkovou mřížkou. Unikátnost tohoto materiálu spočívá v jeho schopnosti samosvařitelnosti. Díky vysoké roztažnosti až 50 % v podélném směru se přesně přizpůsobí tvaru krytiny. Tvar, jehož dosáhne po položení, si zachovává natrvalo. Jde o samolepicí těsnicí pás, a proto není nutná realizace dodatečného laťování a namáhavé lepení. Těsnicí pás je vhodný na všechny maloformátové a velkoformátové střešní materiály.

Montáž se doporučuje realizovat při teplotě od +5 °C. Je potřeba dbát na to, aby povrch krytiny a zdiva byl před montáží suchý a čistý. Tašky mají být dořezány ke komínu s odstupem přibližně 10 mm. Pro práci s těsnicím pásem postačuje běžné řemeslnické nářadí. Na povrchu krytiny se vyformuje pomocí válečku. Díky samosvařitelnosti stačí pásy jen vzájemně přeložit a přitlačit válečkem, čímž se vytvoří homogenní spoj. Při těsnění spoje mezi střešní konstrukcí a komínem se postupuje z čelní strany komína přes boční stranu až k straně zadní. Těsnicí pás musí být přibližně o 100 mm delší, než je čelní strana komína, a má přesahovat minimálně 50 mm přes boční strany. Po nalepení pásu na čelní stranu se na komín přilepí boční díl tak, aby přečníval nad rovinu krytiny minimálně 150 mm.

Zároveň se jeho spodní okraj zalícuje se spodní hranou už položeného těsnicího pásu. Pásy je potřeba vždy vytvarovat na zdivu komína a povrchu tašky válečkem. Potom se připraví těsnicí pásy s šířkou přibližně 150 mm na zpevnění rohů. Pás se přiloží s přesahem přibližně 20 mm přes horní hranu rohu komína, zahne se a vytvaruje. Na zadní stranu komína se připraví těsnicí díl ze dvou pásů, které se slepí s přesahem 30 mm. Jejich délka se volí tak, aby zadní díl lícoval s postranními pásy nalepenými na tašce. Těsnicí pás se nakonec vytvaruje pomocí válečku. Horní hranu je nutné chránit krycí lištou, omítkou nebo obkladem. Styk horní hrany lišty s konstrukcí je třeba vyplnit tmelem. 

01 | Přední díl
Nejdřív se umístí těsnicí pás na čelní stranu komína. Těsnicí pás musí být přibližně o 100 mm delší, než je čelní strana komína. Pás má přesahovat minimálně 50 mm přes boční strany.

02 | Nalepení pásu na čelní stranu
Připravený těsnicí pás se přiloží na čelní stranu komína. Odstraní se krycí pásky a pás se nalepí na zdivo komína a tašku.

03 | Vytvarování pásu
Pomocí válečku se těsnicí pás vytvaruje na povrchu tašky a komína.

04 | Zastřižení bočních okrajů
Boční okraje se zastřihnou…

05 | Zahnutí a vytvarování pásu
… a zahnou na rozích zdiva a vytvarují na povrchu tašky.

06 | Délka bočního dílu
Délka bočního dílu se určí jako vzdálenost od spodního okraje těsnicího pásu na čelní straně komína po horní hranu zdiva (plus přesah 150 mm).

07 | Nalepení bočního pásu
Boční díl se přilepí na komín tak, aby přečníval nad rovinu krytiny minimálně 150 mm. Zároveň se jeho spodní okraj zalícuje se spodní hranou už položeného těsnicího pásu.

08 | Vytvarování bočního pásu
Boční díl se vytvaruje na střešní krytině pomocí válečku.

09 | Zastřižení pásu vpředu
Přesah bočního těsnicího pásu se na přední straně komína zastřihne…

10 | Nalepení a vytvarování pásu vpředu
… a přilepí a vytvaruje válečkem. Jednotlivé těsnicí pásy se vzájemným kontaktem trvale svaří.

11 | Zastřižení pásu svrchu
Na povrchu komína se boční díl zastřihne na hranu zdiva. Střih se ukončí přibližně 20 mm nad střešní krytinou. Je třeba dbát na přesné vyhotovení střihu.

12 | Zahnutí na zdivo
Jednotlivé části těsnicího pásu se zahnou na zdivo komína…

13 | Zahnutí na tašku
… a povrch tašky za komínem. K vytvarování těsnicího pásu se použije váleček.

14 | Zpevnění rohů
Připraví se těsnicí pásy s šířkou přibližně 150 mm na zpevnění rohů.

15 | Nalepení pásů na rohy
Připravený těsnicí pás se přiloží s přesahem přibližně 20 mm přes horní hranu rohu komína, zahne se a vytvaruje válečkem. Postupuje se stejně na obou horních rozích zdiva komína.

16 | Zadní díl
Na zadní stranu komína se připraví těsnicí díl ze dvou pásů, které se slepí s přesahem 30 mm. Jejich délka se volí tak, aby zadní díl lícoval s postranními pásy nalepenými na tašce. Zadní díl se musí vždy položit na pevný podklad (tašky nebo plné bednění).

17 | Zastřižení zadního dílu
Zadní díl se na rohu zdiva zastřihne.

18 | Vytvarování zadního dílu
Válečkem se vytvaruje na hraně zdiva, na tašce po bocích.

19 | Vytvarování za komínem
Těsnicí pás se zároveň vytvaruje i za komínem.

20 | Zpětná drážka proti vodě
Těsnicí pás se vyhne směrem nahoru, čímž se vytvoří zpětná drážka, která zabrání podtékání vody. Těsnicí pás se překryje vrchní řadou tašek.

21 | Krycí lišta
Po obvodu se překryje těsnicí pás krycí lištou, která se připevní na zdivo pomocí šroubků připravenými otvory v liště.

22 | Těsnicí tmel
Styk krycí lišty a zdiva komína se utěsní těsnicím tmelem.

Informace o systému:

» univerzální doplňkový prvek z vysoce kvalitního, barevně stálého plastického materiálu PIB (polyizobutylen) s vložkou z hliníkové výztužné mřížky, bez obsahu olova; barva: cihlově červená, tmavohnědá, břidlicově černá.

Co budete potřebovat:

SYSTÉM WAKAFLEX

Těsnicí pás
Wakaflex
šířka: 280 mm, délka: 5 m

Krycí lišta
Krycí lišta Wakaflexu
rozměr: 60 × 2 400 mm

Šroubky
Šroubek k liště Wakaflexu
12 ks / 1 ks krycí lišty

Od partnerů ASB

Těsnicí tmel K
Tmel pro Wakaflex
spotřeba: přibližně 60 ml/m, 1 ks / 5m lišta, kartuše, 310 ml

Nářadí a pomůcky
skládací metr
tesařská tužka
nůžky
váleček
akumulátorový šroubovák
aplikační pistole

Těsnicí tmel
Těsnicí tmel K pro Wakaflex je jednosložkový tmel na bázi kaučuku vytvrzující vzdušnou vlhkostí. Určen k těsnění spár mezi krycí lištou a komínem/stěnou.
kartuše 310 ml

Krycí lišta
Krycí lišta k Wakaflexu je vyrobena z vysoce kvalitního hliníkového plechu s vypalovaným lakem. Krycí lištu je možné připevnit pomocí otvorů, které jsou na liště vyznačeny. Otvory jsou ve vzdálenosti 200 mm, průměr 6 mm. Oboustranná povrchová úprava – lícová strana cihlově červená, rubová strana hnědá. Lišta je oboustranně použitelná, volí se barva, která je vhodnější k barvě krytiny.
60 × 2 400 mm

 

TEXT: zpracováno z podkladů firmy Bramac
FOTO: Bramac

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 4/2017.