Partneři sekce:
  • Prefa

Montáž světlovodu do šikmé střechy (pracovní postup)

04 1
Zdroj: Velux

Do tmavých místností bez oken uprostřed dispozice je někdy velmi složité přivést denní světlo. Prostory, které jsou obvykle odkázány na zdroje umělého osvětlení, však dokáže přirozeným denním světlem rozjasnit a rozsvítit světlovod. Světlovod VELUX dokáže přivést sluneční i měsíční svit až na vzdálenost šesti metrů od střechy.

Dostatek přirozeného světla je spolu s dostatečným množstvím čerstvého vzduchu hlavním předpokladem pro zdravé vnitřní prostředí. Denní světlo má významný vliv na lidskou psychiku, ovlivňuje naši produktivitu, náladu a pocit pohody.

Žádný zdroj umělého osvětlení nemá stejné spektrum a nemění barvu a intenzitu v průběhu dne. Se světlovodem tak lze i ten nejméně útulný prostor proměnit v plnohodnotnou součást domu a zvýšit tak kvalitu bydlení –  je schopen přenášet sluneční i měsíční svit do místnosti na vzdálenost až šesti metrů pomocí odrazu světla od vysokoreflexního vnitřního povrchu tubusu.

Ten propojuje horní čtvercový prosklený osazovací rám umístěný ve střeše a kruhový difuzér, jímž tubus ústí do místnosti. Minimální délka reflexního tubusu je jeden metr.

Montáž světlovodu do šikmé střechy

Montáž světlovodu se skládá ze tří částí. Nejprve je třeba namontovat vnější střešní modul s odnímatelným prosklením, poté v interiéru kruhový difuzér a na závěr je nutné tyto dva díly propojit tubusem. Před montáží světlovodu z vnější strany je třeba odstranit část střešní krytiny. V závislosti na průměru tubusu vyřízneme do střechy přiměřený montážní otvor.

Přidáme laťování, na které pak z vnější strany upevníme nařezanou hydroizolační fólii. Tu nezapomeneme ve všech čtyřech rozích přelepit speciální páskou. Po přichycení hydroizolace na laťování podle potřeby latě seřízneme a připravíme si místo na odvodňovací žlábek. Jeho instalací se zajistí bezpečný odtok vody mimo průchod světlovodu střechou.

Vnější střešní modul se zabudovaným připojením zafixujeme pomocí dodaných šroubů k nosné konstrukci. U profilované střešní krytiny je důležité přizpůsobit a ohnout spodní manžetu střešního modulu do příslušného úhlu tak, aby díl přesně dolehl na krytinu. Manžetu je třeba rozklepat kladívkem. Nad světlovod namontujeme odvodňovací žlábek a kolem střešního modulu položíme krytinu. Světlovod je vhodné montovat na nejslunnější stranu střechy.

Postup montáže v interiéru

Po instalaci střešního modulu do šikmé střechy pokračujeme montážními pracemi v interiéru. V podhledu vyřízneme otvor s rozměrem 305 mm pro světlovod s průměrem 250 mm nebo 410 mm pro světlovod s průměrem 350 mm. Na rám difuzéru napojíme přesně podle instrukcí výrobce parotěsnou fólii, která zajišťuje těsnost mezi tubusem a parotěsnou rovinou konstrukce.

Do rámu s připevněnou parotěsnou fólií pak osadíme tubus světlovodu. Rám difuzéru s připojenou parotěsnou fólií v místě styku s tubusem utěsníme přiloženou lepicí páskou. Do předpřipraveného otvoru v podhledu nakonec vložíme rám difuzéru s parozábranou a upevníme pomocí šroubovacích úchytů. Po dokončení montážních prací v exteriéru a interiéru můžeme pokračovat s montáží tubusu v mezistřešním prostoru.

Informace o materiálu

Světlovody VELUX se vyrábějí ve variantě pro montáž do profilované střešní krytiny s max. výškou profilu 120 mm a pro montáž do ploché krytiny s max. výškou do 16 mm (2 x 8 mm). Do šikmých střech se sklonem 15°–65° je určen světlovod TWR, který má horní rám s tvrzeným sklem se samočisticí povrchovou úpravou a integrovaným polyuretanovým lemováním v černé barvě, nebo světlovod TLR, který má rám s integrovaným plechovým lemováním v šedé barvě.

Pro ploché střechy se sklonem 0°–15° je ideální světlovod TCR s plastovým korpusem překrytým akrylátovou kopulí. Na horní rám světlovodu TWR/TLR navazuje tubus o průměru 250 mm nebo 350 mm, pro světlovod do ploché střechy TCR je k dispozici pouze tubus o průměru 350 mm.

01 Kompletnost dodávky

Před začátkem montáže zkontrolujeme kompletnost dodávky. Základní součástí sady světlovodu je horní rám, difuzér, tubus a dvě flexibilní kolena. Celková délka vysoce reflexního tubusu je v základním balení až 1,8 m, lze však doobjednat prodlužující díly pro délku až pro 6 m. Minimální délkareflexního tubusu by nikdy neměla být menší než jeden metr.

Od partnerů ASB

01 1
01 Kompletnost dodávky | Zdroj: Velux

02 Montážní otvor

Ze šikmé střechy odstraníme část střešní krytiny. V závislosti na průměru tubusu vyřízneme přiměřený montážní otvor. Přidáme podpůrné laťování a ohneme hydroizolační fólii.

02
02 Montážní otvor | Zdroj: Velux

03 Seříznutí laťování

Po přichycení hydroizolace na laťování podle potřeby latě seřízneme a připravíme místo pro odvodňovací žlábek.

03
03 Seříznutí laťování | Zdroj: Velux

04 Upevnění modulu

Vnější střešní modul se zabudovaným připojením zafixujeme pomocí dodaných šroubů k nosné konstrukci.

04 1
04 Upevnění modulu | Zdroj: Velux

05 Úprava manžety

U profilované střešní krytiny je důležité přizpůsobit a ohnout spodní manžetu střešního modulu do příslušného úhlu tak, aby díl přesně dolehl na krytinu. Manžetu je třeba rozklepat kladívkem.

05 1
05 Úprava manžety | Zdroj: Velux