Digitalizace Stavební management DELTA Group ČR

Přinášíme zajímavý podcast na téma digitálního řízení kvality výstavby

„Stavebnictví je specifické nejen na kooperaci velkého množství subjektů a dodavatelů, často mezinárodních, ale také různorodou velikostí a rozsahem nebo i přesahem stavebních projektů do jiných oblastí. Často pracujeme ve velmi odlišných technických podmínkách, a to včetně klimatu na staveništi“ říká na úvod video podcastu Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR, jež působí v Čechách a na Slovensku více než 28 let.

„Přesto však naše praxe na projektech ve střední Evropě ukazuje, že využívání nástrojů digitální kontroly kvality prací a digitálních softwarů pro management dat a informací ve stavebních projektech vysoce zvyšuje produktivitu kontrolních činností na staveništi a celý proces komunikace a koordinace projekčního týmu.  Na projektech dochází ke zjednodušení a transparentnosti dat o stavbě, racionalizují se použité postupy. V praxi to znamená, že jsou výrazně omezeny rutinní a často nesystémové činnosti, proces výstavby postupuje hladce, bez časových prodlev.“

„Díky těmto digitálním nástrojům, které dávají projektu řád, systém a strukturu se předávané informace neztrácejí, neboť nejproblematičtější a nejméně efektivní je v celém procesu pomalé nebo nepřesné zpracování změn, špatně sdílený obsah vady nebo nedodělku. Digitální softwary také umožňují rychlejší zpětnou kontrolu definovaných změn a tím pádem dosahujeme vyšší návaznosti prací, činnosti se neduplikují. Na dvě kliknutí je průkazné, kde proces koordinace procesu nebo opravy vázne. V tomto duchu nám digitalizace stavebních projektů dává možnost flexibilněji reagovat na vzniklou situaci a dává více prostoru hledat řešení či předcházet jejich riziku“.

Pokud je téma kvality a hledání variant, jak jednoduše, a navíc digitálně zajistit, aby se projektová i stavební fáze, řídila osvědčenými postupy, poslechněte si následující podcast.

Zjistíte, že digitalizace je jen jednou z významných inovací, kterou je vhodné do stavebních projektů implementovat.