ukrajina válka

Ukrajinci odchází do války. Českým stavebním firmám budou chybět

Stavební firmy v Česku se bez ukrajinských pracovníků neobejdou, a to celoročně. Generální dodavatelé staveb zpravidla využívají služeb subdodavatelů. Až ti mají kapacitu zabývat se složitým náborem ukrajinských zaměstnanců na specifickou činnost, případně tyto pracovníky najímají přes pracovní agentury.

Ukrajinští pracovníci jsou ve stavebnictví žádaní, protože se dobře sžívají s místním prostředím a kulturou, uvedla mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná. „Obsazují přitom nejen dělnické a řemeslně odborné profese, ale také místa technicko-hospodářských pracovníků, kde je vyžadováno odborné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání,“ řekla ČTK.

Ukrajinští pracovníci nejsou potřeba jen ve stavebnictví, ale také v administrativě, dodal mluvčí Skupiny Metrostav Vojtěch Kostiha. Aktuální legislativa pro jejich zaměstnávání je podle něj v tak špatném stavu, že proces náboru trvá až půl roku, což je v poměru k trvání stavebních projektů dlouho. „Ve skupině Metrostav tedy zaměstnáváme pouze takzvané necizince, což jsou všichni občané EU. Máme tak Čechy, Slováky, Němce, Maďary, Poláky a nově třeba Finy,“ řekl Kostiha.

Sezónnost nehraje roli

Výrobně-obchodní ředitel pozemního stavitelství Skanska Vladimír Bešta uvedl, že v některých profesích u jejich subdodavatelů tvoří Ukrajinci až 80 procent všech zaměstnanců. Potřeba ukrajinských pracovníků v českém stavebnictví je podle zástupců firem celoroční. „U dopravních staveb, které jsou více závislé na klimatických podmínkách, je největší potřeba od března do prosince, u pozemního stavitelství sezonnost prakticky nehraje roli,“ doplnila Novotná.

„Pokud bychom hovořili o určité formě „sezónnosti“, pak by se jednalo o spojení s významnými svátky, typicky prosinec a Vánoce. V tomto období může docházet a dochází k určitému utlumení stavební výroby,“ upřesnil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Kostiha za celoroční potřebou pracovních sil spatřuje i změnu klimatu. „Skutečná zima v České republice nebyla už řadu let,“ uvedl. Počasí ale podle něj není faktorem, který by měl negativní vliv na harmonogram stavebních prací. Pokud něco projekty zdržuje, je to podle Kostihy nedostatek stavebního materiálu, inflace nabourávající rozpočty staveb a nedostatek kvalitního personálu, který by měl řešení právě ve zjednodušení pracovních víz pro ukrajinské pracovníky.

Ukrajinců žijících nebo pracujících v Česku v poslední době přibývá. V lednu 2022 jich české úřady práce evidovaly celkem 198.470, což je meziročně o čtvrtinu více. Oproti předcovidovému lednu 2020 vzrostl podle úřadu jejich počet o 38 procent.

red