Partneři sekce:
 • Prefa

Montáž úžlabí

Montáž úžlabí

Příprava střešní plochy v úžlabí má určitá pravidla. Na kontralatě úžlabí, které jsou osazeny přibližně 20 cm od osy úžlabí, se natáhne samostatný pás pojistné hydroizolační fólie, který brání vniknutí vody do konstrukce. Fólie se připevní na kontralatě pomocí sponkovačky na dřevo. Následně se pokračuje s ukládáním pojistné hydroizolační fólie na střešní plochu. V místě překrytí se pojistné hydroizolační fólie přelepí těsnicí páskou. Hydroizolační fólie se na spodním konci úžlabí ořeže do požadovaného tvaru.

Na střešní plochu se osadí kontralatě, pod které se na podložení nalepí těsnicí páska. Mezi kontralatěmi osazenými na střešní ploše a úžlabovými kontralatěmi se ponechá mezera přibližně 5 cm jako větrací a odtokový žlábek. Následně lze vyhotovit laťování. V místě úžlabí je nutné vytvořit plné bednění nebo zhustit laťování tak, aby tvořilo pevný podklad pro pás úžlabí.Tvar pásu úžlabí se před uložením upraví podle potřeby a osadí se na pevný podklad tak, aby v oblasti okapu lícoval s okapovými taškami. Pás úžlabí se na střešní latě připevňuje pomocí příchytek a hřebů. V žádném případě se nesmí hřebíkem propíchnout. Jednotlivé pásy musí být dostatečně překryté.

Po připevnění se upraví délka pásu pomocí nůžek na plech. Taška by měla přesahovat pás úžlabí minimálně 10 cm. Na obě strany úžlabí se přilepí samolepicí těsnicí pás, který musí být dostatečně překrytý taškou, aby nebyl vystaven UV záření. Těsnicí pás zabraňuje vniknutí vody do konstrukce. Všechny tašky v úžlabí musí být přichyceny k latím. Malé zlomky tašek se přichytávají speciální příchytkou nebo drátem, který se připevní hřebíkem k lati. Jsou-li u daného modelu v nabídce poloviční tašky, je dobré je použít. Předejde se tím velmi malým zlomkům. Tašky v místě úžlabí se ořežou pomocí okružní pily na požadovaný tvar. Řez musí být rovný a rovnoběžný s osou úžlabí.

Od partnerů ASB

01 | Pojistná hydroizolační fólie
Na kontralatě úžlabí, které jsou osazeny přibližně 20 cm od osy úžlabí, se natáhne samostatný pás pojistné hydroizolační fólie, který brání vniknutí vody do konstrukce. Pomocí sponkovačky na dřevo se připevní na kontralatě.

02 | Přelepení pojistné hydroizolační fólie
Následně se pokračuje s ukládáním pojistné hydroizolační fólie na střešní plochu. V místě překrytí se pojistné hydroizolační fólie přelepí páskou.

03 | Zřezání pojistné hydroizolační fólie
Hydroizolační fólie se na spodním konci úžlabí zřeže do požadovaného tvaru pomocí ostrého nožíku.

04 | Kontralatě střešní plochy
Osadí se kontralatě, pod které se nalepí těsnicí páska na podložení kontralatí. Mezi kontralatěmi osazenými na střešní ploše a úžlabovými kontralatěmi se ponechá mezera přibližně 5 cm jako větrací a odtokový žlábek.

05 | Zhuštění laťování v úžlabí
Podklad úžlabí musí být úplně zabedněný nebo je třeba zhustit laťování tak, aby tvořilo pevný podklad pro pás úžlabí.

06 | Osazení pásu úžlabí
Tvar pásu úžlabí se před uložením upraví podle potřeby a osadí se na pevný podklad tak, aby v oblasti okapu lícoval s okapovými taškami.

07 | Připevnění pásu
Pás úžlabí se připevní k střešním latím pomocí příchytek a hřebů. V žádném případě se nesmí hřebíkem propíchnout. Jednotlivé pásy musí být dostatečně překryté.

08 | Úprava pásu úžlabí
Po připevnění se upraví délka pásu úžlabí pomocí nůžek na plech.

09 | Přesah tašek
Taška by měla překrývat pás úžlabí minimálně 10 cm.

10 | Těsnicí pás pod řezané tašky
Na obě strany úžlabí se přilepí samolepicí těsnicí pás, který musí být dostatečně překrytý taškou, aby nebyl vystaven UV záření. Těsnicí pás zabraňuje vniknutí vody do konstrukce.

11 | Přichycení řezaných tašek
Všechny tašky v úžlabí musí být přichyceny k latím. Malé zlomky tašek se přichytávají speciální příchytkou nebo drátem, který se připevní hřebíkem k lati.

12 | Zřezání tašek
Po uložení tašek v místě úžlabí se tašky zřežou okružní pilou. Řez musí být rovný a rovnoběžný s osou úžlabí.

Info o materiálu:

 • Hliníkový pás úžlabí se středovou stojatou drážkou, délka × rozvinutá šířka: 2 000 × 500 mm.

Co budete potřebovat

 • Pojistná hydroizolační fólie Tondach TUNING FOL-N, hmotnost: přibližně 120 g/m², Sd = 0,046 m, rozměry: 50 m × 1,5 m = 75 m²
 • Samolepicí páska Tondach Tescon č. 1, šířka: 60 mm, délka: 30 m
 • Těsnicí páska pod kontralatě  – těsnicí oboustranná lepicí PU-páska na podložení kontralatí, šířka: 60 mm, délka: 30 m
 • Pás úžlabí Tondach Tuning – úžlabí pás úžlabí se středovou stojatou drážkou AL, délka × rozvinutá šířka: 2 000 × 500 mm, barevnost: červená, hnědá, černá
 • Těsnění úžlabí – těsnicí pás úžlabí samolepicí, šířka × délka: 60 mm × 1 000 mm nebo 75 mm × 1 000 mm, barva: černá  
 • Příchytky na pás úžlabí
 • Příchytka řezané tašky
 • Příchytka univerzální (malých zlomků)
 • Nářadí: sponkovačka na dřevo, ostrý nůž, akumulátorový šroubovák, rozkládací metr, tužka, kladivo, nůžky na plech, šněrovačka, okružní elektrická pila

tip: Šířka pásu úžlabí

V běžných klimatických podmínkách se používá pás úžlabí s rozvinutou šířkou 500 mm. Šířka pásu závisí na délce úžlabí, sklonu střechy a klimatických podmínkách v dané oblasti. Čím je úžlabí delší, tím by měl být pás širší.

TEXT + FOTO: Tondach

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.