Pracovní postup: Montáž opláštění střešního okna

Partneři sekce:
  • Prefa

Opláštění střešního okna sádrokartonem. Při návrhu umístění střešního okna je třeba dodržet základní principy: parapet (opláštění pod spodní hranou okna) musí být svislý, nadpraží má být vodorovné. Dodržením těchto principů se zabezpečí proudění vzduchu kolem skel, čímž se odvětrává případná zkondenzovaná vlhkost. Topné těleso umístěné pod okno podpoří proudění vzduchu kolem skel.

4 Poloha profilu UD
4 Poloha profilu UD |

04 | Poloha profilu UD
Poloha obvodových profilů UD se vyměří pomocí vodováhy podle polohy drážky v nadpraží okna. Místa osazení profilů se vyznačí na obou stranách tužkou.

5 Připevnění profilu UD
5 Připevnění profilu UD |

05 | Připevnění profilu UD
Profily UD se na krokve připevní pomocí šroubů do dřeva a akumulátorového šroubováku.

6 Nasunutí profilu CD
6 Nasunutí profilu CD |

06 | Nasunutí profilu CD
Do připevněných obvodových profilů UD se volně nasune montážní profil CD upravený na požadovanou délku (šířka mezi krokvemi sousedícími s rámem střešního okna).

7 Nasunutí profilů UD na CD
7 Nasunutí profilů UD na CD |

07 | Nasunutí profilů UD na CD
Následně se na přerušené montážní profily CD nasunou v kolmém směru profily UD. Profily UD se nastřihnou tak, aby se v dalším kroku mohl do jejich konců vložit pomocný profil CD (výměna).

8 Pomocný profil CD
8 Pomocný profil CD |

08 | Pomocný profil CD
Pomocný profil CD (výměna) se vyrovná tak, aby byla jeho spodní hrana v rovině s profily CD, které tvoří nadpraží. Následně se připevní krokvové závěsy na krokve.

9 Spojení profilů UD a CD
9 Spojení profilů UD a CD |

09 | Spojení profilů UD a CD
Nasunuté profily UD se spojí s montážními profily CD – použijí se šrouby do plechu typu LB a akumulátorový šroubovák.

10 Tepelná izolace
10 Tepelná izolace |

10 | Tepelná izolace
Mezi krokve a montážní profily CD se vloží tepelná izolace na bázi minerální vlny. Pro dosažení požadovaných tepelných vlastností a na přerušení tepelných mostů je třeba, aby se tepelnou izolací vyplnily všechny dutiny okolo celého obvodu střešního okna.

11 Parozábrana
11 Parozábrana |

11 | Parozábrana
Na nosný rošt se pomocí oboustranných lepicích pásek uloží parozábrana. Fólie se v místě spoje fólie – fólie, jakož i na místech, kde se napojuje na přiléhající a prostupující prvky, ukládá s přesahem asi 150 mm. Do drážky v rámu okna se nalepí oboustranná lepicí páska určená k připojení parozábrany na rám okna.

12 Přelepení styků
12 Přelepení styků |

12 | Přelepení styků
Parozábrana musí být celistvá. Překrytí okrajů parozábrany, napojení mezi parozábranou a střešními okny, kleštinami a dalšími prostupy se přelepí těsnicí páskou.

13 Deska na boční ostění
13 Deska na boční ostění |

13 | Deska na boční ostění
Následně lze na střešní zkosení připevnit sádrokartonovou desku, a to od středu ke krajům desky nebo od jednoho kraje k druhému (dodržujeme 120- až 150mm odstup upevňovacích prvků). Vyříznutá sádrokartonová deska na boční ostění se vloží do drážky v rámu okna. Deska se do drážky vkládá nasucho.