Partneři sekce:
  • Stavmat

Pracovní postup: Montáž opláštění střešního okna

Při návrhu umístění střešního okna je třeba dodržet základní principy: parapet (opláštění pod spodní hranou okna) musí být svislý, nadpraží má být vodorovné. Dodržením těchto principů se zabezpečí proudění vzduchu kolem skel, čímž se odvětrává případná zkondenzovaná vlhkost. Topné těleso umístěné pod okno podpoří proudění vzduchu kolem skel.

4 Poloha profilu UD
4 Poloha profilu UD |

04 | Poloha profilu UD
Poloha obvodových profilů UD se vyměří pomocí vodováhy podle polohy drážky v nadpraží okna. Místa osazení profilů se vyznačí na obou stranách tužkou.

5 Připevnění profilu UD
5 Připevnění profilu UD |

05 | Připevnění profilu UD
Profily UD se na krokve připevní pomocí šroubů do dřeva a akumulátorového šroubováku.

6 Nasunutí profilu CD
6 Nasunutí profilu CD |

06 | Nasunutí profilu CD
Do připevněných obvodových profilů UD se volně nasune montážní profil CD upravený na požadovanou délku (šířka mezi krokvemi sousedícími s rámem střešního okna).

7 Nasunutí profilů UD na CD
7 Nasunutí profilů UD na CD |

07 | Nasunutí profilů UD na CD
Následně se na přerušené montážní profily CD nasunou v kolmém směru profily UD. Profily UD se nastřihnou tak, aby se v dalším kroku mohl do jejich konců vložit pomocný profil CD (výměna).

8 Pomocný profil CD
8 Pomocný profil CD |

08 | Pomocný profil CD
Pomocný profil CD (výměna) se vyrovná tak, aby byla jeho spodní hrana v rovině s profily CD, které tvoří nadpraží. Následně se připevní krokvové závěsy na krokve.

Komentáře