ISS 2469

Sádrokarton dospěl a nabízí mnohem více než si umíte představit

Sádrokarton za dobu svého vývoje dospěl natolik, že dokáže nabídnout z hlediska komfortu bydlení téměř vše, co klasické stavební materiály. Nebo spíše umí toho ještě mnohem více. Na zřeteli máme především akustické parametry sádrokartonových stěn, které již se standardními deskami bezpečně splní normový požadavek na vzduchovou neprůzvučnost bytových stěn Rw = 53 dB.

Ticho za cenu menší tloušťky

Nároky investorů na akustický komfort neustále stoupají. A pokud k tomu bereme v úvahu, že z důvodu nedostatku pozemků se dnes staví mnohem více i na velmi rušných místech, tak zmíněná normová hodnota nemusí v praxi stačit.

Zatímco u běžných stavebních materiálů doháníme lepší hodnoty stavební akustiky za cenu větší tloušťky stěny, u sádrokartonových konstrukcí měníme pouze desku za desku při zachování stejné tloušťky stěny. Tohle jiný systém prostě neumí. A přitom je pouze na nás, čemu dáme přednost.

ISS 0610
Zdroj: KNAUF

Základní desce Knauf White, nebo Knauf RED Pianu, či multifunkční akustické desce Knauf Diamant? Nebo dokonce super akustické desce Knauf Silentboard?

U poslední jmenované akustické desky vyznačující se špičkovými parametry je třeba ještě říci, že nejenže významně navyšuje vzduchovou neprůzvučnost (Rw,), ale své izolační schopnosti posouvá do pásma nízkých kmitočtů, tj. okolo 63 Hz, což je hladina lidské řeči, ale také basových kmitočtů hudby.

ISN8312
Zdroj: KNAUF

V praxi to bude znamenat výrazně větší schopnost tlumit hlasitou hudbu či lidskou řeč ve srovnání se stěnou postavenou z klasických dutinových cihel. Pro lepší názornost – volbou desky lze při stejné tloušťce (například 125 mm) ovlivnit neprůzvučnost (Rw,)  od 53 až po 68 dB!

Podívejte se na betonovou stěnu, která potřebuje pro Rw 55 dB tloušťku 200 mm. Tento argument nestačí? Uvědomme si vedle toho, že sádrokartonovými předstěnami se již dlouho vylepšují akustické parametry původních zděných stěn a to nejen u rekonstrukcí. I to přispělo k tomu, že suchá výstavba nahrazuje v interiérech tradiční materiály už i při výstavbě moderních bytových domů.

ISS 2462
Zdroj: KNAUF

Nízká hmotnost a vyšší únosnost

Výborné jsou sádrokartonové stěny i z pohledu způsobilosti zavěsit na ně těžší předměty jako jsou například kuchyňské skříňky. Opět pro srovnání: do příčky postavené z dutinových lehčených cihel zavěsíte maximálně 17 kg na jednu hmoždinku, zatímco do desky Knauf Diamant až 65 kg (dle typu hmoždinky – největší nosnost má hmoždinka Knauf Hartmut).

ISS 2452
Zdroj: KNAUF

Problémem nejsou ani umyvadla nebo závěsná WC, jen se tyto zařizovací předměty neupevňují do desky, ale pomocí závěsných prvků k podkonstrukci.

Nízká hmotnost konstrukcí se hodí samozřejmě u vícepatrových domů, nejen kvůli statice konstrukce, ale i z pohledu snadné manipulace. U rekonstrukcí tento argument platí obzvláště.

ISS 3745
Zdroj: KNAUF

Tak to shrňme. Moderní sádrokartonové konstrukce Knauf jsou schopné nabídnout z pohledu komfortu bydlení štíhlou konstrukci, která šetří místo, a znatelně zlepší zvukově-izolační schopnosti při zachování stávajících rozměrů. A kdo jiný to umí?

www.knauf.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Knauf