Sádrokarton v kostce: Opláštění střešního okna (pracovní postup)

04 Dokončení konstrukce
Zdroj: Rigips

Na konstrukce použité pro opláštění podkroví jsou kladeny nároky jako na konstrukce oddělující interiér od exteriéru (např. na obvodové stěny). Mj. tedy musí zajistit tepelnou a akustickou pohodu, ochranu proti atmosférickým vlivům a požáru. Z hlediska energetické náročnosti je účelné izolovat střechu nad celou dispozicí objektu.

06 Napnutí parozábrany

Parozábranu (např. Isover VARIO® KM DUPLEX UV) v oblasti střešního okna nejprve napneme na celou plochu a následně v místě střešního okna prořízneme ve tvaru písmene „H“.

06 Napnutí parozábrany
06 Napnutí parozábrany | Zdroj: Rigips

07 Napojení parozábrany

Pro napojení parozábrany na rám okna nalepíme do drážky v rámu oboustranně lepicí pásku (např. Isover Vario® MultiTape SL).

07 Napojení parozábrany
07 Napojení parozábrany | Zdroj: Rigips

08 Dokončení parozábrany

Parozábrana musí být spojitá. Spojení jednotlivých dílů parozábrany v oblasti okna zajistíme k tomu určenými systémovými páskami výrobců parozábran (např. Isover VARIO® KB 1).

08 Dokončení parozábrany
08 Dokončení parozábrany | Zdroj: Rigips

09 Boční ostění

Sádrokartonovou desku připravenou pro boční ostění vložíme do drážky v rámu okna. Do drážky ji vsazujeme nasucho a dočasně připevníme vruty TN 25 mm. Rozměříme budoucí zalomené nadpraží a parapet střešního okna pomocí úhelníku (dle drážky v rámu střešního okna) a vodováhy (vyrovnáme se spodní hranou R-CD profilu).

09 Boční ostění
09 Boční ostění | Zdroj: Rigips

10 Nadpraží a parapet

Po rozměření nadpraží a parapetu střešního okna ostění demontujeme a připevníme pomocné R-UD profily pro osazení R-CD profilů. R-UD profily kotvíme z rubové strany sádrokartonové desky dvěma vruty TN 25 mm.. Poté desky bočního ostění i s připevněnými R-UD profily vložíme do drážky v rámu okna. Desku do drážky vsazujeme nasucho a připevníme do bočního R-UD profilu vruty TN 25 mm. Následně osadíme R-CD profily.

10 Nadpraží a parapet
10 Nadpraží a parapet | Zdroj: Rigips

Víte, že?

V případě opláštění vysokopevnostním impregnovaným sádrokartonem Habito® H (DFRIH2) je možné topné těleso kotvit přímo do opláštění vruty bez hmoždinek.

11 Dokončení opáštění

Pro zalomené nadpraží a parapet je nutné mít předem desky rozměřené. Šířka zalomení je max. 70 mm a provede se naříznutím sádrokartonové desky z lícového kartonu. Připravené desky vložíme do drážky v rámu okna. Desku do drážky vsazujeme nasucho a připevníme do R-CD profilů vruty TN 25 mm (lom desky bude zatmelen sádrovým tmelem Rifino Top a vyztužený páskou Habito® Flex).

11 Dokončení opáštění
11 Dokončení opáštění | Zdroj: Rigips

12 Opláštění šikminy

Provedeme opláštění šikmých ploch v okolí střešního okna. Spáry sádrokartonových desek musí být umístěny min. 150 mm od rohů okna.

12 Opláštění šikminy
12 Opláštění šikminy | Zdroj: Rigips
red s využitím materiálů Rigips