Okno v prostoru tepelné izolace (pracovní postup)

Partneři sekce:

Jestliže před deseti lety bylo vyložení okna do prostoru tepelné izolace technickou kuriozitou, dnes se z tohoto způsobu umístění otvorové výplně stala téměř rutinní záležitost.

Rostoucím požadavkům na efektivnější utěsnění otvorové výplně ve stavbě a co největšímu snížení výskytu tepelných mostů vychází vstříc celá řada výrobců, a tak vznikla různá řešení a systémy předsazených oken – od certifikovaných a laboratorně vyzkoušených až po laciné „garážové“ sestavy, o jejichž funkčnosti můžeme spíše pochybovat. Systém německé značky illbruck je nejvíce otestovaným systémem na trhu a jako jediný je nositelem certifikace ETA-19/0192.

Informace o materiálu

» Předsazený systém je velmi všestranný ve smyslu svého vyložení. Základní hranol začíná na šíři 35 mm a pokračuje přes trojúhelníkové hranoly o šíři 90 mm až po komponenty tvaru L do vyložení 200 mm. Nosné hranoly systému jsou vyrobeny z pevného kompozitu Purenit. Tento materiál je velmi houževnatý a odolný proti jakékoliv deformaci. Díky vysoké pevnosti materiálu v tlaku (4,5 MPa) unese s přehledem i velmi těžké okenní celky. Systém illbruck byl testován a posuzován v renomovaných institutech ift Rosenheim a MPA Hannover. Výsledky těchto zkoušek jsou součástí ETA schválení, kterým je systém vybaven.

Stavebnicové řešení

Předsazený systém illbruck je založen pouze na lepení. Nenajdeme zde žádné potenciální tepelné vodiče, které by snižovaly účinnost řešení. Mechanické zajištění se v systému aplikuje jen jako pomocné, nikoliv jako nosné. Jednotlivé nosné profily se přilepí na stěnu speciálním lepidlem.

Takto navržený systém upevnění dovoluje přenesení veškerých působících sil do velké podkladní plochy, což umožnuje systému přenášet vysoká zatížení bez rizika poškození nebo vylomení podkladu. Tím odpadá nutnost důsledně posuzovat únosnost mechanických kotev a jejich vzdálenost od okrajů. Kotvy slouží pouze jako sekundární jištění profilů, aby bylo dosaženo co nejvyšší bezpečnosti systému a uživatelského komfortu při samotné montáži profilů.

Okno se do předsazeného rámu instaluje stejným způsobem jako do kteréhokoliv jiného otvoru. Pro ukotvení lze použít jak turbošrouby, tak kotevní plechy. Utěsnění připojovací spáry se, díky dokonalé rovinnosti předsazeného rámu, řeší komprimačními páskami. Aplikace klasické PUR pěny zde nemá prakticky už žádný význam.

Možnosti vyložení

Předsazení 35 mm: Systém je tvořen nosným hranolem o šíři 35 mm, který se aplikuje zvenku na stěnu. Hranol zvětšuje kontaktní plochu utěsnění, takže toto může být provedeno jednoduše a spolehlivě pomocí komprimační pásky.

Předsazení 90 mm: Tento systém je tvořen tříhranným nosným profilem s tupými hranami a izolačním klínem.

Předsazení 120–200 mm: Systémová varianta s rámem ve tvaru L je vhodná pro největší vyložení okna a je k dispozici v rozměrech od 120 až do 200 mm. Noha úhelníku (plocha, která doléhá na surovou stavbu) je široká 120 mm a nabízí tím ideální pákové poměry.

01 | Příprava rámu

Jednotlivé části předsazeného rámu upravíme na požadovanou délku a předvrtáme otvory pro pojistné šrouby. Nosné materiály opatříme podkladním nátěrem.
Příprava rámu
Příprava rámu | Source: Tremco Illbruck

02 | Penetrační nátěr

Před montáží zdivo opatříme penetračním nátěrem.
Penetrační nátěr
Penetrační nátěr | Source: Tremco Illbruck

03 | Aplikace lepidla

Na příslušné hrany nosného profilu naneseme lepidlo.
Aplikace lepidla
Aplikace lepidla | Source: Tremco Illbruck

04 | Montáž konstrukce

Nosné profily přitiskneme ke stěně hranou opatřenou lepidlem. Absolutní přítlak profilů zajistíme aplikací pojistných šroubů.
Montáž konstrukce
Montáž konstrukce | Source: Tremco Illbruck

05 | Montáž rámu

Do připravené konstrukce upevníme okenní rám pomocí okenních šroubů. Připojovací spáru utěsníme komprimační páskou.
Montáž rámu
Montáž rámu | Source: Tremco Illbruck

06 | Hydroizolace

Konstrukci opatříme izolačními klíny a hydroizolační fólií proti tlakové vodě.
Hydroizolace
Hydroizolace | Source: Tremco Illbruck
TEXT + FOTO: Tremco illbruck

Článek vyšel v časopise Realizace staveb 03/2020.