Kvalitní utěsnění připojovací spáry při instalaci oken
Galerie(14)

Kvalitní utěsnění připojovací spáry při instalaci oken

Partneři sekce:

Správné zabudování okna do otvoru je nejdůležitějším a zároveň i nejvíce podceňovaným úkonem v celém procesu prodeje okna. Nízká kvalitativní úroveň montáže otvorových výplní je reálným obrazem dnešního českého stavebnictví, byť se jedná z globálního pohledu pouze o detail.

Technická norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování si dala za úkol tento neblahý trend změnit a nastavit pro montáže oken jasná pravidla. Kromě rovinnosti stavebního otvoru a usazování a kotvení oken definuje norma také utěsnění připojovací spáry, jež je – z pohledu trvanlivosti a funkčnosti zabudovaného okna – kritickým místem. Plísně v okolí okenních rámů, vlhkostní skvrny pod parapety a pocit proudění vzduchu je vždy příčinou chybně provedeného utěsnění připojovací spáry.

Následující příklad utěsnění připojovací spáry uvažuje rovné a stavebně připravené ostění, jež je obvyklé v celé řadě novostaveb.

01 | Příprava podkladu
Změříme velikosti připojovací spáry (prostor mezi rámem okna a ostěním).

02 | Výběr pásky
Vhodnou variantu pásky volíme podle velikosti spáry a typu objektu.

03 | Očištění rámu
Rám se očistí od prachu a nečistot.

04 | Pozor na kotvení
V případě plánovaného kotvení okna kotevními plechy musí být tyto plechy již instalovány.

Informace o materiálu:
» Komprimační páska illbruck TP652 illmod Trio+ je all-in-one produkt, který zajišťuje kvalitní utěsnění připojovací spáry ve 3 rovinách: vodotěsná exteriérová rovina, vnitřní tepelná izolace a interiérová vzduchotěsná a parobrzdicí rovina. Páska je trvale UV stabilní.

05 | Páska na rám
Páska se aplikuje na očištěný rám okna.

06 | Zkrácení pásky
Páska se zkrátí nožem nebo jiným ostrým nástrojem.

07 | Lepení rohů
Na každém rohu se musí pásky spojovat natupo.

08 | Lepicí vrstva
Pásky mají samolepicí vrstvu s akrylovým lepidlem. K lepení není potřeba žádných dodatečných lepidel.

09 | Správná orientace
Bílá strana pásky musí směřovat VŽDY do interiéru! Jedná se o interiérovou parotěsnou část.

10 | Vsazení okna
Okno opatřené páskou se vsadí do připraveného otvoru, vyrovná se a podloží klínky.

11 | Ukotvení okna  
Technologie dovoluje použití kotevních plechů nebo turbošroubů. V místě umístění kotevních plechů je však nutné pásku naříznout, aby došlo k vyplnění vzniklých spár, a případně dotěsnit tmelem SP025.

12 | Utěsnění spáry
Spára se zvenku a zevnitř u parapetu utěsní fólií ME500 TwinAktiv. Prostor mezi fóliemi se standardně vyplní PUR pěnou.

Co budete potrebovat

  • Komprimační páska illbruck TP652 illmod Trio+
  • Nůžky na pásky a fólie
  • Fólie illbruck ME500 TwinAktiv pro utěsnění spáry mezi oknem a parapetním zdivem
  • PUR pěna jako izolant pro parapetní rovinu
  • Tmel illbruck SP025 pro utěsnění drobných spár a netěsností v koutech a při napojování pásky
  • Váleček na fólie

tip

SPRÁVNÝ ROZMĚR PÁSKY
Pokud se jedná například o spáru 12 mm u pasivního domu, je potřeba zvolit velikost pásky „M“, která je určena pro spáru 8–15 mm. U běžné výstavby by stačila páska velikosti „S“, která je určena pro spáru 6–12 mm.  U šíře okenního rámu například 84 mm je potřeba zvolit TP652 illmod Trio+ o hloubce 83 mm. Vždy se vybírá páska o co nejpodobnější hloubce, jako je hloubka rámu okna.

Pozor!

Páska je předstlačená. Rychlost expanze závisí na teplotě vzduchu. Při teplotách okolo 20 °C se jedná o řádově desítky minut až několik hodin, než páska zcela vyplní prostor spáry.

tip

Páska díky třem úrovním těsnění v jednom produktu  ušetří až 80% času při palikaci. Tvoří ji měkčený pěnový polyuretan s otevřenými póry impregnovaný syntetickou pryskyřicí zpomalující hoření.
Páska oproti původní variantě doznala tvarové změny, čímž bylo docíleno širšího využití pro spáry v prostředí: pasivní a nízkoenergetická výstavby, běžné výstavby, rekonstrukcí, zateplení spár.

TEXT + foto: TREMCO ILLBRUCK

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.