Partneři sekce:

Instalace okna do prostoru tepelné fasádní izolace

Instalace okna do prostoru tepelné fasádní izolace

Při plánování stavby pro nízkoenergetický nebo pasivní standard, kde jsou podmínkou silné fasádní izolace, je nutné řešit, jak situovat okno, aby byl zachován jeho přirozený vzhled v konečné fasádě.

V rámci současných dostupných technologií se nejedná o žádné novum, protože se již několik let používá metody „vykonzolování okna před nosné zdivo“. Tím se dosáhne jak tepelně technického, tak i estetického záměru. S funkčností a trvanlivostí to však může být horší, a to z důvodů nejrůznějších narychlo vymýšlených řešení, která jsou sice levná, ale sporadicky funkční a mnohdy neověřená a tedy i potenciálně nebezpečná.

Umístění okna do tepelné izolace se dnes může jevit jako rutina, přesto je důležité nepodceňovat technické řešení samotného vykonzolování, zvláště pokud se předsazují velké okenní sestavy o vysoké hmotnosti. Otestované systémy pro předsazenou montáž oken a dveří zpravidla garantují únosnost, vzduchovou neprůzvučnost, minimální tepelné mosty a dlouhou životnost. Typickým představitelem je stavebnicový předsazený systém německé značky illbruck, které nabízí vyložení od 35 mm až po 200 mm.

01 | Úprava na požadovaný rozměr
Přiřízněte nosný profil PR007 (standardní délka 1,20 m) pro všechny strany. Zbytky se zpracují při lepení styčných míst.

02 | Očištění podkladu
Očistěte podkladní zdivo určené k lepení ocelovým kartáčem.

03 | Penetrace lepených ploch
Aplikujte penetrační nátěr AT140 Primer pro savé podklady na všechny lepené plochy, tzn. jak na zdivo, tak i na nosný profil PR007, a nechte odvětrat minimálně 30 minut.

04 | Vrtání otvorů
Vyvrtejte díry do spodního nosného profilu.

05 | Aplikace lepidla
Naneste lepidlo SP340 ve dvou paralelních pruzích na nosný profil.

06 | Vlastní lepení
Přilepte spodní nosný profil k připravenému podkladu a pevně jej přitiskněte.

07 | Zajištění profilu
Zajistěte profil upevňovacími šrouby.

08 | Přilepení zateplovacích profilů
Po přilepení a ukotvení nosných a bočních profilů přilepte zateplovací profily.

09 | Dotěsnění spojů
Spoje mezi profily dotěsněte pomocí tmelu SP025.

Informace o materiálu

Nosný profil PR007 je lehký, snadno řezatelný a zároveň dostatečně tuhý a pevný pro přenesení hmotnosti okna. Fixuje se kombinací lepení s pomocí extrémně výkonného lepidla illbruck SP340 a pojistného kotvení. Takovým způsobem je dosaženo maximální únosnosti spoje (min. 200 kg na běžný metr) a těsnosti profilu PR007 vůči stavbě.

Co budete potřebovat

•    Nosný profil PR007 (pro předsazení 90 mm) nebo PR010 (pro předsazení 120–200 mm)
•    Zateplovací profil PR008 (k profilu PR007) nebo PR012 (k profilu PR010)
•    Lepidlo pro předsazená okna SP340
•    Tmel SP525
•    Komprimační páska illmod Trio+
•    AT140 Primer na savé podklady
•    Upevňovací šrouby

     Nářadí:
•    Vrtačka + šroubovák
•    Pilka (elektrická nebo ruční)
•    Pistole na tmel
•    Vodováha
•    Štětec

Zabudování okna

Do připraveného rámu se následně zabuduje rám okna, a to běžným způsobem dle prováděcí normy ČSN 74 6077. Vzhledem k ideálním parametrům nově vzniklého slepého rámu je nejlepším a nejrychlejším řešením komprimační páska illmod Trio+ nebo alternativně PUR pěna a vnitřní a vnější okenní fólie.

Schéma upevnění okna do tepelné izolace pomocí profilů illbruck

Pozor!

Správné rozměry!
Správný rozměr profilu získáme dle vzorce: šířka otvoru + 180 mm + 2× šířka připojovací spáry, výška otvoru + 2x šířka připojovací spáry.

Možnosti vyložení okna od 35 do 200 mm

TEXT + FOTO: TREMCO ILLBRUCK

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2016.