Systém odpadních trubek a tvarovek Ultra dB
Galerie(3)

Systém odpadních trubek a tvarovek Ultra dB

Partneři sekce:

Firma OSMA se specializuje na výrobu a prodej kanalizačních a odpadních systémů. V současné době přichází na trh se speciálním systémem Ultra dB. Jde o odpadní potrubí se sníženou hlučností, vyráběné z minerálem plněného polypropylenu, které disponuje velmi dobrými akustickými vlastnostmi.

Jedinečný systém tichých odpadních trubek a tvarovek Ultra dB je kvalitní produkt z polypropylenu, obsahující větší množství minerálního plniva. To propůjčuje odpadním trubkám a tvarovkám Ultra dB vynikající mechanické a akustické vlastnosti, které významně snižují intenzitu hluku pronikajícího přes stěnu potrubí do okolí. Ultra dB systém je tak předurčen pro použití ve všech oblastech pozemního stavitelství (rodinné i bytové domy, průmyslové, kulturní a sportovní stavby, nemocnice, hotely atp.)

Téměř žádný hluk

Tento systém je schopen hluk účinně tlumit již v místě jeho samotného vzniku, a to uvnitř potrubí. Navíc dokáže zamezit i jeho vedení stěnou trubky. Trubky jsou tvořeny ze dvou vrstev − vnitřní bílá a vnější modrá. Na přechodu z jedné fáze do druhé dochází k tlumení hluku. Trubky i tvarovky obsahují minerální plnivo, které prostup hluku snižuje. Použitý polymer obsahující minerální plnivo o vysoké molekulové hmotnosti byl podrobován mnoha testům, které potvrdily, že odpadní potrubí Ultra dB je schopné tlumit hluk.

Léta zkušeností

Díky struktuře odpadních trubek a tvarovek Ultra dB lze dosáhnout hodnot hluku blížících se prahu vnímání lidského sluchu. Při testování bylo dosaženo hodnot výrazně nižších, než jaké vyžaduje DIN 4109 – norma stanovující hlukové podmínky v prostorách chráněných před hlukem. Naměřená hodnota 24 dB(A) byla dokonce nižší než požadavek 25 dB(A) přísnější německé směrnice VDI 4100.

Odolná a robustní konstrukce

Trubky a tvarovky Ultra dB se vyznačují výborným poměrem mezi cenou a užitnou hodnotou. Jsou dodávány v dimenzích DN 50–160. Kvalitní materiál, zpracování, povrchová úprava a kvalitní obal jsou zárukou, že obstojí i v extrémních podmínkách u nejnáročnějšího zákazníka.

Vysoká a trvalá kvalita

Laboratorní zkoušky výrobního závodu a stálá mezioperační kontrola během výrobního procesu jsou zárukou trvalé a vysoké kvality.

Bydlení na úrovni

V souvislosti s rostoucími nároky na hygienu vnitřního prostředí staveb, ke které ochrana před hlukem nepochybně patří, jsou navrhovány a vyráběny produkty, které splňují přísná ekonomická i ekologická kritéria. Ultra dB systém díky svým vlastnostem tato kritéria maximálně splňuje a jeho použití při výstavbě či rekonstrukci vede jednoznačně ke zvýšení standardu bydlení, a tím ke zhodnocení nemovitosti.

Technické informace

Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, je vyráběné podle AT ITB AT-15-9406/2014 s vlastnostmi dle EN 1451-1, příp. EN14758-1.
Systém je určen k výstavbě připojovacího, odpadního, větracího a svodného potrubí uvnitř budov v případě vyššího teplotního či chemického zatížení, avšak bez nároku na sníženou hořlavost.

Kontakt: Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s.r.o., +420565777111, fax: +565777122-4, e-mail: obchod@osma-cz.cz, www.kanalizacezplastu.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Gebr. Ostendorf – OSMA zpracování plastů, s.r.o.