Otevřené vodní plochy ve městě

Časté přívalové deště nutí české obce modernizovat kanalizaci

Partneři sekce:

Škody a ztráty, které českým obcím způsobují přívalové deště, dosahují ročně několika stovek milionů korun. Obce řeší nejen nedostatečnou a poškozenou kanalizační síť, ale v době letních měsíců často i nedostatek vody. Srážková voda totiž namísto zadržení v krajině obvykle odteče do jednotné kanalizace.

Dle nedávného průzkumu, který iniciovala společnost Wavin Ekoplastik, plánuje celých 75 % českých obcí investovat do výstavby moderních opatření.

Zájem obcí o modernizaci kanalizačních sítí, zkvalitňování technologií pro čištění odpadních vod či výstavbu prvků, které dokáží v krajině a zejména na zemědělských plochách zadržet vodu, dokládá i zájem obcí o dotaci Ministerstva zemědělství. To v tuto chvíli eviduje žádosti s náklady přes 3,1 miliardy korun.

Žádostí stále přibývá

Zájem o podporu rozšiřování infrastruktury vodovodů a kanalizací, včetně zkvalitňování technologií pro čištění odpadních vod i vodárenskou úpravu k zajištění kvalitní pitné vody, je enormní.

Od r. 2017 bylo prostřednictvím dotačního programu Ministerstva zemědělství investováno na tato opatření 2,3 mld. Kč, připraveny jsou další projekty za 0,5 mld. Kč a v rámci poslední výzvy jsou evidovány žádosti s celkovými náklady převyšujícími částku 3,1 mld. Kč.

Nepřehlédnéte: Návrh bezpečnostního odvodnění střech

V současné době se tak Ministerstvo zemědělství snaží posílit rozpočet určený pro vodní hospodářství například i možným úvěrem od Evropské investiční banky.

průzkum společnosti Wavin Ekoplastikine jak bych ho chtěla

Retenční a vsakovací nádrže

Kromě modernizace kanalizační sítě se obce stále častěji zajímají i o budování retenčních a vsakovacích nádrží a o architektonické úpravy, které by přinesly více zelených a vodních ploch a podpořily vsakování srážkových vod. Zájem o tento typ řešení přitom bezpochyby ještě poroste, a to nejen ze strany soukromých investorů, ale i samotných obcí.

Dobrý příklad v tomto ohledu představuje sousední Německo, které již několik let návrat vody přírodě považuje za svou prioritu. V České republice v tomto ohledu významně pomáhá legislativa, která všem novým stavebníkům nakazuje, aby ekologicky řešili sběr i vsakování srážek spadlých na jejich pozemek.

S největší pravděpodobností je tak jen otázkou času, kdy se problematice začnou systematicky věnovat i obce, pro něž v současné době prioritou zůstává zejména zkapacitnění kanalizační sítě. Toto tvrzení mj. potvrzují i zjištění průzkumu. Vyplynulo z něj, že jen každý čtvrtý představitel českých municipalit vnímá kanalizační síť ve své obci jako dostatečnou.

Pro více než polovinu obcí je ovšem rozvoj kanalizační sítě urgentní a důležitý. Starostové obcí v průzkumu shodně konstatovali, že finanční prostředky věnované do obnovy vodovodů závisí kromě velikosti obce často také na schopnosti úředníků získat poskytovanou dotaci.

Přečtěte si taky: Klimatická kríza a budúcnosť miest

O průzkumu
Průzkum, který iniciovala společnost Wavin Ekoplastik, přední český výrobce plastových potrubních systémů, realizovala agentura Strateggo na podzim loňského roku. Průzkumu se zúčastnilo 107 českých měst s více než 8 000 obyvateli. Partnery průzkumu bylo Ministerstvo zemědělství ČR, Vysoké učení technické Brno a Sovak.

Vytvořeno z podkladů Wavin Ekoplastik.
Foto: Wavin Ekoplastik

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 2/2019.