utilityreport2

UtilityReport – rychlé a on-line vyjádření k existenci sítí

Společnost HRDLIČKA v minulém roce zcela přepracovala službu UtilityReport, která zjednodušuje proces vyjádření k existenci sítí na straně žadatele, příjemce žádosti i příslušného stavebního úřadu. Umožňuje snadné rychlé a on-line odeslání hromadných žádostí dotčeným správcům sítí v místě plánované stavby, což žadateli šetří velké množství času i financí. Služba je podporována orgány veřejné moci a aktuálně je v ní zapojeno více než 500 měst a 8 krajů.

Proč tato služba?

Hromadná žádost o vyjádření k existenci sítí je podána kompletně skrze webovou aplikaci zajišťující úplnost žádosti a zrychlení celého procesu vyjádření, čímž služba UtilityReport napomáhá k elektronizaci veřejné správy v procesu stavebního řízení, který je jedním z cílů eGovernmentu, za což získala v minulém roce speciální ocenění „The Best 2018“ v kategorii projekty měst.

Služba funguje od roku 2010 a za tu dobu bylo skrze ni podáno více než 1,3 milionu žádostí. Aplikace je používaná nejen u nás, ale také na Slovensku, kde ji Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky v roce 2018 ocenilo 1. místem v soutěži „Inovatívny čin roka“ v kategorii Inovace a služby.

Jak služba funguje?

Podání žádosti skrze webovou aplikaci probíhá on-line ve čtyřech krocích interaktivního formuláře s integrovaným mapovým oknem, takže je celý proces velice jednoduchý, intuitivní a opravdu ho zvládne úplně každý.

Pro úspěšné podání žádosti stačí vyplnit informace o akci (stavbě), žadateli, investorovi a zakreslit zájmové území, pro které se následně vygeneruje seznam dotčených správců sítí a připraví plnohodnotné žádosti pro odeslání ve formátu PDF. Správcům, kteří přijímají žádosti elektronicky, se po dokončení procesu žádosti automaticky odešlou, ale zbývajícím správcům je zatím nutné žádosti doručit svépomocí.

Seznam správců sítí je pravidelně aktualizován a kontrolován ve spolupráci s příslušnými stavebními úřady, což z něj dělá nejaktuálnější dostupný seznam v České republice. V současné době obsahuje více než 7.900 registrovaných subjektů, kteří se aktivně vyjadřují k existenci svých sítí.

UtilityReport1

Pro koho je služba určena?

● stavebník / developer / projektant / úředník – podává žádost o vyjádření k existenci sítí
● vlastník / provozovatel / vyjadřující – dostává jednoznačnou strukturovanou žádost o vyjádření
● státní správa / samospráva – umožňuje bezplatné využití služby veřejnosti a získává on-line přehled správců sítí

Jaké jsou výhody služby?

Správcům sítí posíláte vždy úplnou žádost (údaje se vyplňují pouze jednou), a navíc jen těm, kterým je to skutečně potřeba, protože seznam správců je díky pravidelné aktualizaci a kontrole aktuální a díky tomu nikoho neopomenete.

Současná verze aplikace přináší video návody, průvodce a kontextovou nápovědu. Při vyplňování adres dochází k jejich našeptávání a zároveň k automatické kontrole. Přibyla také možnost přidávat různé přílohy k jednotlivým žádostem.

Registrovaní uživatelé mohou podávat žádosti pro celé území České republiky a pro větší pořádek mají přehled o svých již odeslaných žádostech. Mohou si přednastavit celou řadu vstupních údajů nebo nahrávat zájmová území ve formátu JSON (odpadá tedy nutnost „ručně“ je znovu kreslit v mapě).

ZDROJ: PR článek společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.