Partneři sekce:

Rekonstrukce železničního koridoru Hostivař – Praha hlavní nádraží

Obr. 1 Zprovozněné čtvrté nástupiště v ŽST Vršovice

Železniční stavba desetiletí. Tak by se dala nazvat modernizace železničního koridoru mezi pražským hlavním nádraží a Hostivaří. V Praze vznikne první čtyřkolejná trať v zemi, která uleví úsekům, již nestačícím intenzitě dopravy. Vlakem ze stanice Praha-Hostivař do stanice Praha – hlavní nádraží bychom se tak měli dostat po první čtyřkolejné trati na síti SŽDC rychleji, bezpečněji a pohodlněji.

Téměř sedm kilometrů dlouhý úsek přinese změny nejen v dálkové železniční dopravě (modernizovaný úsek je součástí takzvaného IV. tranzitního železničního koridoru), ale i v té příměstské. Díky narovnání tratě, které zkrátí koleje o 232 metrů, a díky zvýšení rychlosti na trati na 120 km/h se sníží doba jízdy až o tři minuty.

V rámci projektu se kompletně rekonstruuje nádraží Vršovice a vzniknou dvě nové zastávky, Praha-Eden a Praha – Zahradní Město. Kvůli výstavbě čtyřkolejného koridoru bude zrušena dvojkolejná trať ve Strašnicích, která vede přes obytnou zástavbu.

Vlaková zastávka Praha-Strašnice tak bude zrušena. Přípravné práce začaly na jaře 2018, hotovo by mělo být v říjnu 2021. Výsledkem rekonstrukce bude moderní vysokokapacitní železniční trať.

Nový dopravní uzel ve městě

Díky rekonstrukci koridoru vzniknou na trati hned dvě nové vlakové zastávky. Praha – Zahradní Město propojí vlakovou dopravu s tramvajovými a autobusovými linkami a stane se tak novým dopravním uzlem.

Přímo pod vlakovou zastávkou na mostě přes Průběžnou ulici vyroste nový terminál MHD s čekárnou a odbavovacími prostory, železniční dopravu s tramvajemi spojí eskalátory a výtahy. Nová zastávka Praha-Eden vznikne poblíž fotbalového stadionu Slavie.

Cestujícím nabídne transfer na hlavní autobusovou trasu z Jižního Města na Vinohrady. Větší komfort pro cestující nabídne také modernizace současného vlakového nádraží Vršovice, které bude nově bezbariérové. První nástupiště zůstane přístupné přímo z výpravní budovy, k ostatním nástupištím povede nový podchod, který bude prodloužen až do Nuslí.

Obr. 3 Most přes ulici Bartoškova – aktuálně zde probíhá hlubinné založení prostřední části mostu.
Obr. 3 Most přes ulici Bartoškova – aktuálně zde probíhá hlubinné založení prostřední části mostu. |

Demolice i nová výstavba

Práce začaly demontáží kolejí v bývalém seřaďovacím i osobním nádraží Praha-Vršovice, kromě nástupišť je předmětem oprav i železniční svršek a spodek. To umožní plynulejší jízdu a cestujícím přinese větší komfort při cestování.

Na stavbě nového koridoru se uplatní také nejmodernější technologie, které se využívají na výstavbu železnic i v jiných evropských státech – například kolejový jeřáb či podbíječka. Součástí prací je zbourání dvou železničních mostů, naopak jedenáct nových bude vystavěno. Demolicí projdou i trafostanice, stavědla či staré strážní domky, místo nich vyrostou nové technologické budovy.

Náplň prací

Předání staveniště proběhlo již počátkem května 2018, hlavní práce se rozběhly od července toho roku. Po demolici stávajících kolejí se zpřístupnil prostor pro výstavbu a rekonstrukci mostů. Tím se muselo začít, aby se otevřela cesta k budování nového kolejiště.

To všechno, samozřejmě, při co nejmenším omezení provozu. Maximálně komplikovaná stavby si vyžádá výstavbu celkem 29 km kolejí a také rekonstrukci devíti mostů, z nichž některé vedou přes významné tahy, jako jsou ulice Průběžná, V Korytech, U Vršovického hřbitova nebo třeba Vršovická.

Lídrem ve sdružení, které modernizaci provádí, je Metrostav, dalšími účastníky jsou firma Swietelsky Rail a společnost SMP. Metrostav má na starosti významné mostní objekty, přeložky a zastřešení nástupišť. Nedílnou součástí projektu je rekonstrukce a výstavba nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

Nejsložitější se ukázala koordinace s městem z hlediska dopravy kvůli stavbám mostů. Metrostav se snažil vyjít maximálně vstříc tomu, aby se co nejméně zasahovalo do života města a aby byli lidé dobře informováni. Na počátku se omezení týkala zejména ulice V Korytech a mostu u budoucí zastávky Praha-Eden.

Celá konstrukce mostu se postupně sundala, a to na tři části, aby se zachoval jednak provoz automobilů pod ním a jednak provoz železnice. Novou vlakovou stanici u Edenu lidé určitě ocení, obslouží totiž nejen přilehlý stadion, ale i oblast Prahy 10. To samé platí pro významné a malebné nádraží Praha-Vršovice, kde se v místě stávajícího podchodu již rýsuje nový, který propojí prostor Nuslí za nádražím s Vršovicemi.

Obr. 5 Na mostu přes ulici Průběžná se připravuje osazení dalších nosníků.
Obr. 5 Na mostu přes ulici Průběžná se připravuje osazení dalších nosníků. |

Aktuální stav

V jakém stadiu je modernizace aktuálně? V ŽST Vršovice práce pokročily – je zprovozněno čtvrté nástupiště (obr. 1) včetně podchodu (obr. 2). Na mostě přes ulici Bartoškova (obr. 3, v popředí nový most) probíhá hlubinné založení prostřední části mostu.

Mohlo by vás zajímat: EIA – problémy, príhody a skúsenosti

Od partnerů ASB

Téměř hotova je Technologická budova a trakční měnírna v Zahradním Městě (obr. 4), nyní se pracuje na obvodovém plášti. Na mostu přes ulici Průběžná (obr. 5) stavbaři připravují osazení dalších nosníků, nad tramvajovou tratí nadále zůstává rámová konstrukce. Co se týče kolejí, od Vršovic do Edenu probíhají práce na železničním spodku pro koleje 201, 202, 205, 207, 921 a 922.

Základní údaje
Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha-Hostivař – Praha hl. n.
Lokalita: Praha-Hostivař – Praha – Zahradní Město – Praha-Eden – Praha-Vršovice – Praha hl. n.
Plánovaná doba výstavby: červen 2018 – říjen 2021
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Zhotovitel: Metrostav, a. s., SwietelskyRail CZ, s. r. o., SMP CZ, a. s.
Projektant: SUDOP PRAHA, a. s.
Hodnota projektu: 3,487 miliard Kč
Financování: z prostředků ČR (Státní fond dopravní infrastruktury) a z prostředků EU (nástroje pro propojení Evropy/CEF)
Modernizovaný úsek z Hostivaře do centra Prahy je součástí takzvaného IV. tranzitního železničního koridoru. Je to název pro hlavní dálkový železniční tah mezi Děčínem na severu země a Horním Dvořištěm na jihu České republiky. Koridor je veden Děčínem, Ústím nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Prahou, Táborem, Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm. Tento významný tah je také tranzitním spojením Německa (Berlín a Drážďany) a Rakouska (Linec). Celková délka koridorové tratě je 365 km.
Text: Metrostav
Foto: archiv Metrostavu

Článek byl uveřejněn v časopisu Inženýrske stavby 1/2020.

RubrikyDoprava