Pouštní letiště

Partneři sekce:

Leteckou dopravu v jižní části Izraele zajišťovala až do roku 2017 kombinace dvou letišť v Eilatu a v Ovdě. Vzhledem k nevhodné poloze, kdy asfaltová plocha dokonce dělila město Eilat na dvě části, však nebylo možné rozšířit jejich kapacitu nad 1,5 milionu přepravených cestujících ročně. To nyní vyřešilo zcela nové Ramonovo letiště, které má potenciálně v roce 2030 přepravit až 4,25 milionu pasažérů na dovolenou na březích Rudého moře.

Město Eilat ležící na pobřeží Rudého moře sužoval dlouhou dobu kromě extrémů počasí také hluk z letadel, která přistávala v těsné blízkosti historického centra města. Letecká doprava hraje v této řídce osídlené, pouštní krajině jižního Izraele důležitou roli pro místní obyvatele i izraelské rekreanty a skrývá v sobě potenciál rozvoje turistiky i z jiných států.

Překážkou však až dosud byla nedostatečná kapacita a nevhodné umístění letišť v Eilatu a Ovdě. Ta mají být postupně rušena a nahrazena novým letištěm umístěným 18 km za Eilatem ve volné krajině, která umožňuje případné rozrůstání terminálu.

Ramon International Airport
Letištní hala je co nejotevřenější.
Otvor ve střeše osvětlující vnitřní atrium
Prolamovaná fasáda z bílých hliníkových trojúhelníků
Bílá budova kontrastuje se zaprášenou pouštní krajinou.
Hladká bílá a skleněná fasáda obohacuje svou technicitou hornaté panorama.
Diagram jednotlivých konstrukcí haly
Jednotlivá využití vnitřních prostor haly jsou umístěna do bloků.

Drsný svět pouště

Na místo „na zelené louce“ vyrostlo moderní letiště na prašné ploše Negevské pouště. Přírodní kontext je neúprosný – okolní příroda je sice unikátní a cenná, ale údolí Timna je vyhlášeno bizarními útvary vytvořenými větrnou erozí a stejná větrem unášená zrnka písku útočí i na jakékoliv místní stavby. Rýhy v poušti značí vyschlá vádí a slunce vyhřeje okolí staveniště až na srpnových 40 °C.

Příroda a kontrasty

Vyschlá delta řek Nimra a Raham se stala základem pro rozvržení přístupových cest a napojení na silniční a železniční dopravu. Parkoviště jsou organicky zvlněná, respektují zářezy, kterými kdysi tekla voda a otevírají se do šířky tam, kde leží letištní terminál a po jeho severní a jižní straně technické zázemí letiště.

Samotný terminál je naproti tomu tvořen ostrými hranami, které jsou jasně vytvořeny rukou člověka. Zároveň ale reaguje na okolní drsné klima tím, jak se vyrovnává s vysokými teplotami – vyleštěné plochy povrchu odrážejí přebytečné paprsky a prolamované plochy se samy stíní.

Prolamovaná fasáda z bílých hliníkových trojúhelníků
Prolamovaná fasáda z bílých hliníkových trojúhelníků |

Logická dispozice

Tvar letištní haly vychází ze základního půdorysu obdélníka. Aby se prostory zbytečně nepřehřívaly, byla plocha střechy přetažena přes okraj užitné plochy, aby ze všech stran terminál stínila. Polohu vstupů ve směru z parkoviště a z letištní plochy akcentují deformace ve fasádě.

Rozdělení vnitřního pohybu dále podporují dvorany, které se do terminálu zařezávají z boku a nechávají do interiéru proniknout okolní přírodu. Pohyb cestujících je důsledně rozdělen podle toho, zda letiště opouštějí, nebo míří do některého z letů. Mezi těmito dvěma proudy leží bloky letištních kanceláří a obchodů.

Letištní hala je co nejotevřenější.
Letištní hala je co nejotevřenější. |

Udržitelnost

Parcela pro výstavbu nového letiště sice zabrala kus panenské přírody, svou konstrukcí se ale snaží o co nejlepší ekologické parametry. Energetické nároky budovy jsou pokryty 8 ha fotovoltaických článků. Všechna odtěžená zemina byla využita na stavbě na terénní úpravy, a přestože je dispozice poměrně hluboká, je osvětlována denním světlem pronikajícím prosklenými atrii.

Nepřehlédněte: Medzinárodné letisko v Mexiku

Voda je důsledně recyklována a chlazení fasády usnadňuje systém dvojité fasády s odvětrávanou mezerou. Sadové úpravy uvnitř i vně terminálu pak vzdávají hold specifické estetice rozpraskané půdy, sukulentních rostlin a rozeklaných kmenů těch nejodolnějších stromů.

Ramon International Airport
Místo: Timna, Izrael
Architekt: Amir Mann – Ami Shinar Architects and Planners
Spolupráce: Moshe Zur Architects, Yaacov Ganot, Rafi Elbaz, Ron Havazelet, ARUP
Projekt: 2012
Realizace: 2013–2018
Text: Anna Vrabcová
Foto: Hufton And Crow, Archiv Ateliéru

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2019.