Partneři sekce:

Nový vstup na železniční a autobusové nádraží v Palmě

Intermodální neboli kombinovaná stanice pro vlaky a autobusy v Palmě na Mallorce byla postavena na náměstí Plaza de España v centru města v roce 2007. Jde o hlavní železniční stanici na ostrově Mallorca, nové nástupiště bylo vybudováno na místě již existující železniční stanice. Objekt byl slavnostně otevřen 1. března, což je „Den Baleárských ostrovů“, místní státní svátek, kterým slaví ostrovy autonomii. Provoz byl zahájen 25. dubna 2007.

Původně byla stanice přístupná po nekrytých schodech, otevřených směrem do středu stanice, což způsobovalo diskomfort cestujících za slunečných dnů či za deště, případně hrozilo nebezpečí záplavy nástupiště při prudkých deštích.

Úkolem nového řešení bylo proto zastřešení přístupu k autobusům a na železniční stanici plochou střechou. Vchod, nacházející se mezi dvěma stávajícími budovami, měl získat výrazný atribut, díky němuž bude pro cestující velmi dobře identifikovatelný.

Keramická krajka nebo mříž, chcete–li

Hlavním funkčním i dekorativním prvkem nové konstrukce byla zvolena keramická tvarovka, z níž je poskládán objem objektu – jednotlivé prvky vytváří jakési stínidlo nad plochou vstupu, děrované tvarovky mu propůjčují krajkový či mřížovaný vzhled.

Keramická mříž nekomplikovaně koresponduje se stávajícími tradičními budovami v sousedství – ať už barevně, tak i dekorem, tvarově je s nimi v mírném kontrastu, což však není vůbec na škodu věci. Střecha objektu je plochá, keramická mříž ji lemuje po obvodu a vypadá, jako by visela se střechy dolů.

Po stranách je podepřená vždy třemi sloupy, na nichž je uchycena stěna z keramických tvarovek, podélné stropní průvlaky pak nesou konstrukční stropní desky se světlíky, jež vpouštějí spolu s krajkovými stěnami do prostoru denní světlo.

Po obvodu stropu jsou umístěny řady svítidel pro dostatečné osvětlení večer a v noci. Během noci působí objekt díky mřížování a instalovaným světlům opačným způsobem – světlo prochází keramikou ven a objekt se stává zdrojem osvětlení celého prostoru.

Aby zůstal vstup do podzemí vzdušný a stylově čistý, ale byl současně také bezpečný, je po jeho obvodu v pomyslném půdorysu střechy instalováno skelněné zábradlí.

Nový vstup na železniční a autobusové nádraží v Palmě 02

Přístup ke stanici je výrazně označen při vstupu do dvorany mezi budovami vysokým orientačním trojbokým panelem s dekorem ze stejných keramických tvarovek, jaké jsou použity na nové stavbě.

Keramické tvarovky byly navrženy a vytvořeny právě pro tento projekt společně se společnostmi “Ceramica a mano alzada” a „The Ferres Ceramics factory“.

Na střechu bylo použito celkem 9 000 kusů o rozměru 12 x 24 x 12 cm. Tvarovky je možné umisťovat v obou směrech, vytvářejí tak různé a jedinečné vzory a zároveň brání sedání holubů v mezerách.

Vše se zde velmi dobře podařilo – vznikl moderní prostor pro cestující, kteří zde mohou čekat na své spoje také v kavárnách či v blízké zahradě, sladit novou a původní architekturu bez sebemenších zádrhelů. Poměrně významnou pihou na kráse jsou nevzhledná grafitti na stěně jedné z krásných historických budov.

Návrh: Studio Joan Miquel Seguí, www.jmsegui.com
Místo: Palma, Mallorca
Realizace: 2007
O autorech:
Studio Joan Miquel Seguí se sídlem na Mallorce sbírá zkušenosti ve světě architektury již od roku 2007. Zabývá se moderní a středomořskou architekturou, elegantní a související s místem. Jak dokládá i tento návrh, mají rádi geometrii a podrobnosti, detaily. Nalezení základní problematiky prostředí je obvykle klíčem k řešení projektu. Během let získali již několik ocenění v různých soutěžích.
Foto Adria Goula
Text Daniela Bartošová
RubrikyDoprava