Partneři sekce:

Smíchovské nádraží se změní na moderní dopravní terminál

Praha již zná podobu nového smíchovského dopravního terminálu. Architektonické studio A69, vybrané na základě výběrového řízení letos v dubnu, dopracovalo svoji předchozí studii do většího detailu, která byla v listopadu představena odborné i laické veřejnosti. Nový terminál by měl lépe propojovat jednotlivé typy veřejné dopravy a zkultivovat současnou podobu Nádraží Smíchov. S výstavbou by se mohlo začít v roce 2021.

„Terminál Smíchov bude prvním skutečně moderním nádražím v Praze. Jedná se o unikátní projekt dopravního hubu, který zatím známe jenom ze zahraničí. V minulosti se budovaly různé druhy nádraží na různých místech, autobusové na jednom, vlakové zase jinde. Naopak na Smíchově budou cestující moci na jednom místě využít dálkové, regionální i městské vlaky a autobusy, metro, tramvaje a předtím odstavit auto na velkém P+R parkovišti. Vše bude navíc díky modernímu řešení budov jednoduché, bezpečné a přehledné. V Praze vznikne dopravní terminál budoucnosti,“ vysvětluje Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Rozšířená nádražní hala by se měla stát přehledným přestupním bodem veřejné dopravy a zkrátit cestujícím dobu potřebnou pro přestup mezi dopravními prostředky, které se v tomto smíchovském uzlu setkávají – vlakem, autobusy, metrem i tramvajemi.

V nově kultivovaném prostou u nádraží budou moci návštěvníci Prahy využít velké P+R parkoviště a také koncept B+R, který propojuje cyklistiku a městskou hromadnou dopravu. Změny se dotknou zejména příměstských a dálkových autobusů, které v současné době končí jízdu v ulici Na Knížecí a před nádražím Smíchov.

Návrh počítá s přesunutím této autobusové dopravy do nového terminálu nad nástupišti železniční stanice. Městské autobusy budou naopak končit v nově uspořádaném přednádražním prostoru. Na knížecí zůstane podle studie obsluha autobusů městské dopravy.

Terminál Smíchov 01

Nereprezentativní prostor před nádražím se promění díky novému uspořádání zastávek tramvají a autobusů a umožní tak jednodušší přesun cestujícím na nádraží. Tramvajová trať se narovná a oddálí od obytných domů, což sníží hluk. Návrh počítá i s osazením nových stromů a zútulněním celého prostoru.

Nový terminál je naplánován tak, aby co nejméně zatěžoval své okolí. Proto budou vjezdy na P+R parkoviště pouze z městského okruhu a nedojde tak ke zvýšení dopravy v ulici Nádražní. P+R parkoviště bude mít až 1000 stání.

Přestože samotný Smíchov se v budoucnu promění na širší centrum města, neexistuje dále od centra z tohoto směru místo, kde se potká metro a městský či pražský okruh, proto je nutné P+R realizovat zde. Parkoviště B+R bude mít kapacitu na 1000 kol.

Díky přesunu většiny autobusové dopravy do nového terminálu bude moci v ulici Na Knížecí vzniknout nové náměstí. Studie dále plánuje nový bezbariérový vstup do stanice metra, včetně nového napojení celého terminálu na stanici metra.

Terminál Smíchov 02

V neposlední řadě se počítá se zastřešením nového terminálu, což sníží hluk železnice. Zajímavá historická hala smíchovského nádraží z 50. let, která je pro toto místo typická, zůstane zachována a doplněna o novou část s obchody a zázemím pro cestující.

Novinkou také je, že hala propojí oba nádražní podchody. Na halu naváže i nové administrativní křídlo nádraží, které by mohlo být budoucím sídlem Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Podoba tohoto křídla ještě není dokončená a bude ještě předmětem jednání se SŽDC.

Od partnerů ASB

„Jsem rád, že autoři návrhu mysleli i na nové pěší propojení spojující ulici Nádražní a nově vznikající městskou čtvrť. Vzhledem k tomu, že se bude Smíchov rozrůstat, je dobře, že se modernizuje a zlepšuje i okolní doprava,“ říká Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha).

Generální projektant Terminálu Smíchov by měl být vybraný do konce letošního roku. Se samotnou výstavbou terminálu by se mohlo začít již v roce 2021.

Terminál Smíchov
Místo: Praha 5 – Smíchov
Autoři projektu: Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
Spolupráce: Pavla Enochová, Jakub Krčmář, Oleksandr Nebozhenko
Spolupráce na technickém řešení: European Transportation Consultancy, s.r.o.
Vizualizace: Jan Lankaš
Text: red
Foto: Jan Lankaš, IPR Praha

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 1/2020.

RubrikyDoprava