Obr. 3 Most přes ulici Bartoškova – aktuálně zde probíhá hlubinné založení prostřední části mostu.