Obr. 1 Zprovozněné čtvrté nástupiště v ŽST Vršovice