Partneři sekce:

Větraná fasáda (Pracovní postup)

Fasády jsou vystaveny slunečnímu záření, kdy teplota na vnější straně může dosáhnout až +70 °C. Při této teplotě při kontaktním zateplení některé stavební materiály degradují, sublimují a mění své vlastnosti. Rozdíl vnitřní a venkovní teploty způsobuje kondenzaci v konstrukci, která by měla probíhat na vnější straně zateplované konstrukce.

Krok 7: Umístění desek

Izolační desky vložíme do soklové lišty, přitiskneme ke stěně a dotlačíme k dříve přilepeným deskám. Desky vždy klademe zespodu nahoru ve vodorovných řadách s vystřídáním spár. Nesmí vzniknout svislé spáry.

07 Umístění desek
07 Umístění desek |

Krok 8: Přířezy a membrána

Přířezy provádíme řezáním pilkou. Izolační desky můžeme otáčet, čímž využíváme i odřezané díly. Na vnější stranu PIR izolace s oboustranným flísem aplikujeme větrotěsnou difúzní membránu. U PIR izolací s oboustranným hliníkem provádíme přelepení spojů desek hliníkovou samolepicí páskou.

08 Přířezy a membrána
08 Přířezy a membrána |

Krok 9: Kotvení roštu

Finální kotvení dřevěného nosného svislého roštu a izolačních desek se provádí mechanickým kotvením fasádními hmoždinkami přes dřevěné latě o min. tloušťce 25 mm, šířce min. 50 mm a tepelnou izolaci do nosného podkladu. Velikost a vzdálenost šroubů, průměr otvoru a hloubka kotvení se volí dle nosného zdiva, tloušťky izolantu, výšky objektu, místa stavby a vnějšího fasádního obkladu.

09 Kotvení roštu
09 Kotvení roštu |

Nepřehlédněte: Přírodní zateplení: Zateplete si dům nebo chalupu slaměnými baly

Krok 10: Latě

Vzdálenost Kmax dřevěných latí volíme dle montážních podmínek pro fasádní obklad (např. pro cementotřískové desky CETRIS® pro tl. 8 mm á 425, pro tl. 10 mm á 500, pro tl. 12 mm á 625 mm; pro vláknocementové desky Cembonit ve vzdálenosti 425 až 625 mm).

10 Latě
10 Latě |

Krok 11: Kotvení latí

Dřevěné latě v rozích (vnější i vnitřní) jsou kotveny do nosného podkladu ve vzdálenosti Lmax min. 50 mm od okraje nosné stěny tak, aby umožnily kotvení fasádních desek v min vzdálenosti 25 až 100 mm od okraje fasádní desky.

11 Kotvení latí
11 Kotvení latí |

Krok 12: Fasádní desky

Do dřevěného roštu kotvíme vruty fasádní desky dle předepsaných pokynů výrobce uvedených v montážním návodě na fasádní desky.

12 Fasádní desky
12 Fasádní desky |

Krok 13: Hliníkové profily

Místo svislého dřevěného roštu je možné použít hliníkové fasádní profily kotvené přes termopodložky Purenit do nosné fasády. Profily procházejí přes PIR izolaci. Místo prostupu je nutné vzduchotěsně utěsnit. Na konstrukci se následně montuje vnější obklad.

13 Hliníkové profily
13 Hliníkové profily |

 

Text: puren
Foto: puren, Shutterstock

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2020.