Partneři sekce:

Hrubá stavba v detailu: Zateplení fasády lícovým zdivem (pracovní postup)

Jak postupovat při realizaci zateplení fasády lícovým zdivem s provětrávanou mezerou?

Ochrana konstrukce

Zhotovované dílo je nutné chránit v průběhu prací a zrání malty před znečištěním a nepříznivými klimatickými podmínkami: před rychlým vysoušením větrem, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením zvýšené vzdušné vlhkosti (deště, mlhy apod.) a přímého slunečního záření, a to po dobu minimálně 8 až 10 dní. Zdivo se doporučuje přikrývat ochrannou fólií tak, aby se zabránilo stékání kondenzátu na zdivo.

Co budete potřebovat?

 • asfaltový hydroizolační pás
 • zdicí a spárovací malta
 • weber.mix lícový (nasákavost zdiva > 10 %) zrnitost 2 mm, pevnost v tlaku > 5 N/mm, spotřeba 23 až 54 kg/m2, papírový pytel 30 kg
 • lícové zdivo
 • mřížka na odvětrání vzduchové mezery
 • ocelové zdicí spojky
 • tepelná izolace
  fasádní EPS nebo izolace na bázi minerální vlny
 • kotvy z nerezavějící oceli
 • distanční podložka
 • vymezovací podložka

Nářadí

 • zednická šňůra
 • zednická lžíce
 • dvoumetrová hliníková lať
 • elektrické míchadlo
 • elektrická vrtačka
 • kladivo
 • spárovací plastová podložka
 • půlkulatá spárovací palička
 • kbelík
 • koště

Pozor!

Teplota zpracování malty
Zpracování malty se nedoporučuje při teplotách vzduchu, podkladu nebo zpracovávaných materiálů nižších než +5 °C a vyšších než +30 °C.

01 | základový pás

Základový pás se realizuje většinou na výškové úrovni základové konstrukce stavby. Na suchý, vyzrálý betonový pás je třeba natavit pás hydroizolace, kterou se zabrání vzlínání vody z podloží do zděné pohledové konstrukce.

01 | Základový pás
01 | Základový pás |

02 | Založení první řady

Malta se vysype do připravené nádoby a promíchá nízkootáčkovým míchadlem (max. 500 ot./min.) s přibližně 4 l záměsové vody. Následně se nanese na hydroizolaci a založí se první řada. Před samotným zděním je třeba rozměřit celou skladbu zdicích prvků s ohledem na řešení detailů při stavebních otvorech.

02 | Založení první řady
02 | Založení první řady |

03 | Rovnost první řady

Po založení první řady je třeba provést detailní vyvážení roviny a svislosti základní konstrukce. Rovina se zjišťuje dvoumetrovou hliníkovou latí. Polohu cihel lze korigovat mírným přitlačením.

03 | Rovnost první řady
03 | Rovnost první řady |

04 | Malta v dalších vrstvách

V dalších vrstvách se nejprve dokonale promaltují všechny styčné spáry po celé šířce. I do ložných spár se malta aplikuje po celé šířce. Nanáší se v dostatečném množství (doporučená šířka spáry 10 až 12 mm) tak, aby se ložné spáry po uložení cihly vyplnily bez vzniku dutin a aby se ze spár vytlačila přebytečná malta.

04 | Malta v dalších vrstvách
04 | Malta v dalších vrstvách |

05 | Mřížka na odvětrání

Při realizaci druhé vrstvy se doporučuje do přibližně každé čtvrté styčné spáry vložit mřížku na odvětrání vzduchové mezery, která se vytváří za lícem zdiva. Celkový průřez větracích otvorů musí být alespoň 75 cm2 na každých 20 m2 fasády včetně oken a dveří.

05 | Mřížka na odvětrání
05 | Mřížka na odvětrání |

06 | Ukládání cihel

Lícové cihly se ukládají vždy kapsou nahoru. Kapsa se musí vždy vyplnit maltou.

06 | Ukládání cihel
06 | Ukládání cihel |