Hrubá stavba v detailu: Sanace zdiva s vysokou vlhkostí a se zasolením (pracovní postup)

Partneři sekce:

Jak postupovat při sanaci zdiva s vysokou vlhkostí a se zasolením?

07 | Vyhlazení do roviny

Nanesená vrstva sanační omítky se stáhne pomocí latě do roviny.

Obrázek7
07 | Vyhlazení do roviny |

08 | Štuková omítka

Na dostatečně vyzrálý povrch sanační jádrové omítky se nanese štuková sanační omítka hladítkem v tloušťce 3 až 5 mm.

Obrázek8
08 | Štuková omítka |

09 | Zahlazení omítky

Po mírném vyschnutí (tzv. zavadnutí) se povrch štukové omítky vyhladí vhodným hladítkem, např. plstěným.

Obrázek9
09 | Zahlazení omítky |

10 | Zrání omítky

Čerstvě nanesená sanační omítka se chrání před rychlým vysušením. První dva dny se vlhčí. Technologická přestávka před nanesením dalších vrstev je min. 7 dní na 10 mm tloušťku omítky.

Obrázek10
10 | Zrání omítky |

11 | Fasádní barva

Na suchý vyhlazený povrch sanační nebo štukové omítky se nanese válečkem, štětkou nebo stříkáním fasádní barva. Barva se nanáší ve dvou vrstvách.

Obrázek11
11 | Fasádní barva |

12 | Fasádní omítka

Alternativně se na vyzrálou sanační omítku nanese penetrační nátěr a po minimálně 24 hodinách se nanese fasádní omítka se požadovanou strukturou.

Obrázek12
12 | Fasádní omítka |

POZOR!

Výběr sanačního systému
Při výběru vhodných sanačních materiálů je třeba zohlednit stupeň vlhkosti a zasolení původního zdiva. Při zvýšeném zatížení vlhkostí a středním až vysokém zatížení solemi se doporučuje použít vápennotrasovou sanační omítku se sníženou kapilární nasákavostí o tloušťce 30 až 80 mm (vícevrstvé zpracování).

Omítací profily
Před omítáním se doporučuje na všechna nároží, ostění a nadpraží otvorů osadit vhodné omítací profily, jakož i omítníky na plochy. Kovové prvky je třeba chránit před korozí vhodným antikorozním nátěrem.

Klimatické podmínky
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí sanační omítky klesnout pod +5 °C a vystoupit nad +30 °C.

Zpracováno z podkladů firem Baumit a Stavmat Stavebniny