Zateplovací systém s keramickým a dekorativním obkladem (pracovní postup)

Partneři sekce:

Obecné výhody zateplovacího systému asi netřeba detailně připomínat. Hlavní motivací pro investory jsou výrazně nižší náklady na vytápění objektu. Běžné zateplovací systémy umožňují různé povrchové úpravy. Co ale dělat v případě, pokud je požadavkem finálního povrchu domu keramický dekorativní obklad?

Zateplovací systém ETICS Baumit Ceramic není na trhu žádnou novinkou – pouze vlivem aktuální certifikace došlo ke sjednocení názvu s rakouským originálním systémem Baumit Ceramic, ale české realizační firmy dobře znají původní označení tohoto zateplovacího systému jako Baumit KERA. Název se mění, vlastnosti a kvalita zůstávají.

Vlastnosti a použití

Baumit Ceramic je určen především na zateplení ploch, kde je podkladem běžné zdivo, monolitický nebo prefabrikovaný beton. Příprava povrchu nevyžaduje žádnou speciální péči, je však důležité dosažení bezchybné soudržnosti všech vrstev. To předpokládá zajištění bezprašného, rovného, a především vlhkosti zbaveného povrchu.

Jako izolant umožňuje zmíněný zateplovací systém s keramickým a dekorativním obkladem využít nejen minerální vatu, ale také polystyren (EPS-F). Volba izolantu však závisí na některých faktorech a požadavcích. Ve prospěch minerální vaty rozhodně hovoří nejvyšší třída reakce na oheň A1 (na škále požární bezpečnosti A–F), tedy její maximální odolnost proti působení ohně. V kombinaci se stěrkou a obkladem poté spadá celý zateplovací systém do stále bezpečnostně velmi odolné třídy A2.

Právě tato specifická odolnost systému zateplení je předepsanou normou ČSN 73 0810 často vyžadována především u bytové výstavby, a to u vícepodlažních nebo výškových budov. Zásadní podmínkou je však ve většině případů použití minerální vaty s kolmým vláknem (TR80) s pevností v tahu kolmo k rovině desky 80 kPa.

Výjimečně lze použít také minerální vatu s podélným vláknem (TR15), jejíž pevnost v tahu je 15 kPa. Upřednostníme-li však použití minerální vaty před klasickými zateplovacími polystyrenovými deskami (EPS-F), musíme počítat s vyššími výdaji nejen za izolant jako takový, ale rovněž za jeho vyšší spotřebu (větší tloušťka vrstvy izolantu vzhledem k vyšší hodnotě součinitele tepelné vodivosti λ [W/m . K]).

TIP V letních měsících doporučujeme provádět výztužnou stěrku ve variantě s jednou síťovinou Baumit KeraTex, aby nemohlo dojít k případnému sprahnutí druhé výztužné vrstvy.

Rada odborníka: Při provádění výztužné vrstvy s dvěma síťovinami Baumit StarTex se hmoždinkami kotví pouze první vrstva. Po zakotvení ETICS se pouze provede celoplošné přestěrkování s vloženou síťovinou.

Lepení izolantu

Odlišnosti mezi oběma typy izolantů však hledejme i v systému lepení. Při lepení se však u polystyrenových fasádních desek (např. Baumit EPS-F) používá metoda nanesení obvodového rámečku, která je doplněna třemi vnitřními terči lepicí hmoty o průměru 120 mm na horizontální ose desky s cílem plochy slepu min. 60 % (u běžných ETICS systémů je tato hodnota min. 40 %). Naopak lamely minerální vaty s kolmým vláknem se lepí na podklad vždy celoplošně pro dosažení větší přídržnosti k podkladu. Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepicí hmoty je min. 24 hodin.

Další postup realizace zateplovacího systému už platí v podstatě pro oba typy izolantů. Po jeho nalepení přichází na řadu kotvení přes sklotextilní armovací síťovinu pomocí šroubovacích hmoždinek. Jejich počet je dán statickým výpočtem při zohlednění jakosti podkladu, avšak jejich minimální počet je 6 ks/m2 a pro oblast nároží 9 ks/m2. Kotvení musí probíhat až do konstrukce obvodového pláště a celý systém rovněž umožňuje použití dvou druhů sklotextilních výztužných síťovin.

Obklad

I samotné osazení keramických obkladů a pásků na zateplovací systém má svá pravidla, patří mezi ně například doporučená metoda lepení tzv. buttering-floating, tedy nanesení lepicí hmoty jak na keramický obklad, tak i na příslušný podklad. Ještě mnohem důležitější při této činnosti je přesné stanovení dilatačních spár na celkové ploše obkladu.

Ty se provádějí v polích o max. rozměru 4 × 4 m nebo menším (podle sdělení výrobce obkladu) a musí být v liniích hlavních změn fasády, tedy například u ostění nebo nadpraží oken a dveří. Spáry jsou tvořeny pouze v obkladu za použití pružné spárovací hmoty.

Co budete potřebovat

 • Fasádní desky
  Baumit StarTherm
  rozměr 1000 x 500 mm, tloušťka 20 až 200 mm
 • Lepicí hmota
  Baumit StarContact
  spotřeba cca 3 – 4 kg/m² pro lepení a stěrkování EPS-F, papírový pytel 25 kg
  Baumit SupraFix
  spotřeba cca 2 – 2,5 kg/m² při celoplošném nanášení, papírový pytel 25 kg
 • Flexibilní lepicí malta
  Baumit Baumacol FlexTop pro keramické obklady
  spotřeba cca 3 kg/m², papírový pytel 25 kg
 • Sklotextilní armovací síťovina
  Baumit KeraTex
  gramáž 343 g/m2, spotřeba cca 1,1 bm/m², role 25 bm
  Baumit StarTex ve dvou vrstvách
  gramáž 145 g/m2
 • Stěrka
  Baumit StarContact
 • Spárování
  Baumit Ceramic F
  spotřeba min. 5 kg/m², papírový pytel 25 kg
  Baumit Baumacol PremiumFuge pro spáry menší 8 mm
  spotřeba cca 0,5 kg/m² dle formátu, papírový pytel 25 kg
 • Šroubovací hmoždinky
  Baumit S, Ejotherm STR U 2G s malými zátkami
  Termoz CS 8

01 | Izolace fasády

Aplikujeme izolant dle doporučení pro zvolený materiál – EPS lepíme prostřednictvím nanesení obvodového rámečku, minerální vatu lepíme celoplošně.

Izolace fasády
Izolace fasády | Source: Baumit

02 | Nanesení stěrky

Na nalepené desky/vatu naneseme vrstvu stěrky pro uložení sklotextilní armovací síťoviny potřebné pro spolehlivé kotvení izolačního systému.

Nanesení stěrky
Nanesení stěrky | Source: Baumit

03 | Uložení síťoviny

Do stěrky vložíme sklotextilní síťovinu, abychom vytvořili výztužnou vrstvu potřebnou pro další kotvení. Síťovinu prokotvíme pomocí šroubovacích hmoždinek.

Uložení síťoviny
Uložení síťoviny | Source: Baumit

04 | Kotvení

Kotvení zateplovacího systému se provádí skrz vyztuženou základní vrstvu.

Kotvení
Kotvení | Source: Baumit

05 | Nanesení lepicí hmoty

Lepicí hmota se nanáší jak na obklad, tak na podklad, jedná se o metodu tzv. buttering-floating.

Nanesení lepicí hmoty
Nanesení lepicí hmoty | Source: Baumit

06 | Lepení obkladu

Keramické obklady se lepí pomocí flexibilní lepicí malty. Malta se nanese na vytvrzelou vrstvu stěrky se síťovinou. Při lepení dodržujeme předepsané dilatační spáry. Obklad zakončíme vyplněním spár spárovací hmotou.

Lepení obkladu
Lepení obkladu | Source: Baumit

07 | Spárování

Přímé spárování obkladových pásků.

Spárování
Spárování | Source: Baumit
TEXT + FOTO: Baumit