refaglass

Desky z pěnového skla (přehled)

Partneři sekce:

Desky z pěnového skla se zpravidla vyrábí z recyklovaných materiálů, přestože samozřejmě můžeme najít výrobky z nového skla či s určitým podílem nového a recyklovaného materiálu. Kromě vysoké únosnosti v tlaku disponuje pěnové sklo i mimořádnou difúzní uzavřeností materiálu.

Pěnové sklo je tedy vhodné i do prostor s vysokou vlhkostí, případně jako součást konstrukcí, které oddělují prostory s vysokou vlhkostí.

Desky z pěnového skla lze použít jako pro horizontální, tak vertikální aplikace, jejich instalace je v obou případech odlišná – a samozřejmě i závislá na typu použití izolace a doporučení výrobců. V rámci horizontálních aplikací (např. střech, podlah, základů…) tak izolaci lze například lepit vtlačením do horkého asfaltu v řadách se spárami vystřídanými na vazbu.

Fyzikální vlastnosti

– součinitel tepelné vodivosti λ: 0,040–0,060 W/mK
– faktor difuzního odporu μ: materiál zcela parotěsný
– objemová hmotnost ρ:= 120–190 kg/m3

Při pokládce desky chceme vždy vytlačit přebytečný asfalt do spáry tak, aby vystoupil až na vrchní hranu desky, desky pak následně rovněž zalijeme asfaltem o tloušťce cca 2 mm. Eventuálně, pokud nedisponujeme podkladním betonem, lze izolaci pokládat obdobným způsobem do zhutněného jemného písku či cemento-pískové směsi a jednotlivé desky s již zmíněnou vazbou slepit asfaltovým lepidem.

K pokládce lze použít i zakládací maltu, pokud jsme schopni pod i nad deskou vytvořit jednolitou vrstvu stejně jako u aplikace na horký asfalt. Deska musí vždy ležet na jednolité, souvislé ploše – kdyby byla podložena bodově (například při nesprávné aplikaci malty „na buchty“), pak by mohlo dojít k poškození a lámání izolace. U vertikálních aplikací použijeme montážní lepidlo a opět se ujistíme, že jsou přilepeny celoplošně a ne bodově.

01 Aglass

aglass
01 Aglass | Zdroj: archiv redakce

02 Glapor

glapor
02 Glapor | Zdroj: archiv redakce

03 Refaglass

refaglass
03 Refaglass | Zdroj: archiv redakce

04 Foamglas Perinsul

Snímek obrazovky 2021 08 24 v 7.51.34
04 Foamglas Perinsul | Zdroj: archiv redakce

red