Partneři sekce:

Okenní pásky (přehled)

Správnému řešení připojovací spáry oken a dveří se věnuje norma ČSN 73 0540 z roku 2011. Přestože jsou tedy nároky poměrně jasně stanovené, v praxi je správné řešení připojovací spáry často provedeno nedostatečně či chybně. Jedním z nejčastějších problémů pak jsou parotěsné a paropropustné pásky.

Vnější páska má být paropropustná (tj. vypouští páry ze spáry do exteriéru) a vnitřní parotěsná (zamezuje vstupu vlhkosti z interiéru do spáry). Toto rozvržení primárně slouží k ochraně připojovací spáry a materiálů v ní umístěných před nasákáním, plísní a degradací – tepelný izolant uvnitř připojovací spáry, pokud nechceme, aby vznikly tepelné mosty kolem okna, musí být trvale funkční a k tomu mu musíme zajistit potřebné podmínky, například tedy sucho.

Nejdůležitějším krokem instalace tak v podstatě je uchycení pásek na výplň okenního otvoru (tj. rám okna) a na okolní konstrukce (tj. zeď). Aby byla zajištěna správná funkce pásek, musí být otvor důsledně předpřipraven. Dle požadavků pásky je nutné vyrovnat všechny nerovnosti, očistit nečistoty, zkontrolovat rovinnost.

Pásku pak lze uchytit celou řadou způsobů: butylovým proužkem, pomocí lepidla, pomocí perlinky či integrované samolepicí vrstvy. Každý způsob má svá pro a proti a vyžaduje určitý stupeň zručnosti a zkušeností.

V současné době se pro zlepšení funkce připojovací spáry a zjednodušení celé montáže na trhu objevují i předstlačené pásky vhodné pro potřeby interiéru i exteriéru (viz pracovní postup na straně ).

Od koho si tedy můžeme okenní pásky, ať už interiérové, exteriérové, či univerzální, pořídit? A které výrobky máme například na výběr?

Pro posun v tabulce přetáhněte button ve spodní části tabulky..

RubrikyOkna a dveře