08 Lití a úprava potěru

Cementové potěry na českém trhu (přehled)

Partneři sekce:

Potěr jako poslední vrstva ve skladbě podlahy, tvořící podklad pod finální vrstvu, musí splňovat technické požadavky, jako je rovinnost, pevnost, tvrdost, odolnost proti otěru a dobrá tepelná vodivost.

Podklad, na který se bude cementový potěr ukládat, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu a nečistot, dostatečně vyzrálý, bez zbytků starých nátěrů a lepidel, dostatečně drsný, s otevřenými póry a bez trhlin. Ty by se totiž mohly objevit i v potěru. V takovém případě je vhodnější vyhotovit potěr oddělený, resp. plovoucí. Na podkladu nesmí být instalační rozvody a kabely. Pokud to není možné dodržet, je třeba nad rozvody vytvořit minimální tloušťku potěru, resp. zrealizovat vyrovnávací vrstvu z lehkého betonu (pěnobetonu).

Požadovaná výška potěrové vrstvy se změří pomocí nivelačního přístroje, měřičských latí a vodováhy a po obvodu místností se vyznačí na svislých konstrukcích. Při ukládání materiálu se v první fázi udělají z potěru vodicí pásy podle zaměřených výšek, které slouží k tahání potěru v požadované výšce.

Po zavadnutí vodících pásů se na plochu klade zamíchaný materiál, nahrubo se rozprostře a pomocí latě vedené po vodících pásech se stahuje do roviny. Následně se vrstva potěru zhutní pravidelnými údery latí a vyhladí pomocí tvz. kletovacího hladítka na potěry. Ukládání potěru na podlahové vytápění se realizuje ve dvou pracovních etapách.

V první etapě se položí vrstva potěru do výšky horní úrovně rozvodů. Po zatuhnutí vrstvy se položí druhá vrstva o tloušťce minimálně 45 mm (požadovaná tloušťka krycí vrstvy při skladbě s podlahovým vytápěním). Před pokládkou potěru je třeba připravit okrajové, konstrukční a pohybové spáry, smršťovací a pracovní spáry se provádějí v průběhu kladení, resp. po položení materiálu a jeho zatuhnutí.

KNAUF BP 1 JEMNÝ CEMENTOVÝ POTĚR

Použití: Cementový potěr pro provádění připojených, oddělených potěrů na vnitřních podlahových konstrukcích v tloušťkách od 20 do 50mm a v malých plochách včetně potěrů s podlahovým vytápěním. Směs je také vhodná pro výrobu betonových dílců (překladů, dlaždic) a pro drobné betonářské práce.
Spotřeba: cca 1,9 kg/m2/1 mm potěru
Balení: pytel 30 kg
Výrobce: KNAUF

knauf

 

CEMIX 1130 BETON 30MPa 4mm

Použití: Suchá směs pro přípravu betonu vhodná pro běžné betonářské práce, včetně stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže, jako výplň ztraceného bednění, pro plochy s požadavky na vysokou pevnost. Doporučená aplikační tloušťka při aplikaci na podlahy je 10 až 50 mm.
Spotřeba: cca 2 kg/m2/1 mm potěru
Balení: pytel 25 kg
Výrobce: CEMIX

cemix

MAPEI TOPCEM PRONTO

Použití: Předmíchaná maltová směs ke zhotovení potěrů (4 dny) s rychlým průběhem vysychání a normální dobou tuhnutí pro zhotovení podlahových potěrů, kotvených nebo plovoucích. Jsou-li použity jako podkladní vrstva před pokládkou parket, PVC, linolea, keramiky, dlaždic z umělého a přírodního kamene, koberců, apod., v prostorách s požadavkem na rychle vysychající potěry, umožňují velmi rychlou následnou pokládku pochůzných vrstev.
Spotřeba: cca 1,8-2 kg/m2/1 mm potěru
Balení: pytel 25 kg
Výrobce: MAPEI

mapei

BAUMIT BETONOVÝ POTĚR SPEED

Použití: Univerzálně použitelný cementový podlahový potěr s vysokou počáteční pevností, stejnoměrnou kvalitou a snadnou zpracovatelností. Vhodný i do vlhkých prostor. Pochozí po 18 hodinách (v závislosti na klimatických podmínkách). Již vyschlý Baumit Betonový potěr Speed se vyznačuje velmi nízkým dodatečným přijímáním vlhkosti. Baumit Betonový potěr Speed lze použit na všechny běžné minerální podklady, jako kontaktní, oddělený a plovoucí potěr. Bez dalších přísad je vhodný i pro podlahové vytápění. Cca 24 h po položení je obvykle možné pokládat dlažbu.
Spotřeba: cca 2 kg/m2/1 mm potěru
Balení: pytel 25 kg
Výrobce: BAUMIT

baumit

QUICK-MIX SZE JEMNÝ

Použití: Rychle tvrdnoucí betonový potěr pro zhotovení podkladních, vyrovnávacích, pochozích podlahových vrstev a k jejich opravám. Použití i na různé stavební a betonářské práce, opravy, vyplňování, zhotovování podkladů pod následující vrstvy atd. Pro běžné zatížení. K použití v interiéru i exteriéru. Zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku min. 25 N/mm², pochozí po 3 hodinách, přepracovatelný po 24 hodinách.
Spotřeba: cca 2 kg/m2/1 mm potěru
Balení: pytel 25 kg
Výrobce: QUICK-MIX

QUICKMIX

WEBERBAT RAPID

Použití: Jednosložkový rychletvrdnoucí betonový potěr na bázi cementu pro vnitřní i vnější použití. Podlahová hmota je určena pro provádění vyrovnávacích vrstev vnitřních i vnějších připojených potěrů v tloušťce 1,5– 10 cm. Tvoří podkladní vrstvu pro konečnou povrchovou úpravu podlah a slouží jako vyrovnávací vrstva v suchém i vlhkém neagresivním prostředí.
Spotřeba: cca 1,8-2,1 kg/m2/1 mm potěru
Balení: pytel 25 kg
Výrobce: WEBER

weberbat rapid

Zdroj: vytvořeno z podkladů jednotlivých firem
Průvodní text: Andrea Dingová