ISOVER: Trvalá snaha o udržení a zvyšování kvality našich produktů

ISOVER: Trvalá snaha o udržení a zvyšování kvality našich produktů

Společnost Saint-Gobain Construction products CZ, a. s. – Divize Isover si klade za cíl být dlouhodobě stabilním a spolehlivým partnerem pro své zákazníky, kterým nabízí špičkové aplikace v oblasti zateplení a technických izolací budov a průmyslových komplexů. Více o českém ISOVERu prozradila specialistka marketingu Veronika Zemková.

Jak byste charakterizovala současné postavení společnosti Isover na trhu?
Společnost Isover patří v oblasti stavebnictví mezi stabilní a silné firmy. Díky kvalitě produktů a šíři sortimentu je jedničkou na českém trhu ve výrobě izolačních materiálů. Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových i protipožárních izolací ze skelné i kamenné vlny a také z extrudovaného i expandovaného polystyrenu.
Jakým způsobem vás zasáhla krize a jakým se dotkla třeba celého segmentu izolací?
„Krize“ byla pociťována napříč celým staveb­ním trhem. Projevovala se zejména poklesem stavebních zakázek a určitou mírou nervozity mezi jednotlivými subjekty na trhu. Spo­lečnost Isover podnikala strategické kroky, které vedly k udržení tržního podílu na trhu.

Pomáhají vám akce typu Zelená úsporám? Jak hodnotíte její první a teď startující druhou vlnu?
Podpora energeticky úsporného bydlení je jedním z hlavních strategických kroků společnosti Isover. Proto jsou podobná opatření ze strany vlády ČR kvitována a podporována. Program Zelená úsporám, i přes ne úplně šťastný vývoj, splnil svůj účel a zajistil osvětu a informovanost široké veřejnosti a vzbudil zájem o energeticky úsporné stav­by. Na Novou zelenou úsporám jsme celkem dlouho čekali, není tedy divu, že částečně přispěla k posunu některých zakázek a vyčkávání ze strany investorů. Její dopad se ukáže teprve v následujícím období.
Patříte do obrovské a významné globální skupiny St. Gobain. Považujete to spíše za výhodu, nebo naopak? Jak moc koncern promlouvá do vašeho řízení?
Jsme členem významného celosvětového koncernu v oblasti stavebnictví. Díky zkušenostem z celého světa můžeme vyvíjet a inovovat naše produkty podle nejnovějších trendů a zajistit tak našim zákazníkům tu nejvyšší kvalitu a výkonnost izolačních materiálů Isover.

Lze říci, jak významná je pro skupinu česká pobočka Isover?
Česká divize Isover je velice významnou součástí celé firmy Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., a to jak z hlediska potenciálu českého trhu, tak samozřejmě také z hlediska vývoje nových produktů a systémových řešení, které předáváme do společností ostatních států.

Máte nějakou firemní filosofii, která váš přístup k podnikání dělá odlišným od ostatních?
Naším hlavním cílem je být stabilním a silným dodavatelem pro naše obchodní partnery. Hlavní nástroj našeho úspěchu vidíme v udržení a zvyšování kvality našich produktů.

Který produkt z vašeho portfolia je pro vás momentálně nejdůležitější? Nejen z hlediska obratu, ale i z jiných hledisek (třeba inovace)?
Hlavní výhodou portfolia Isover je jeho široký rozsah. Poslední novinkou uvedenou na český trh je skelná izolace Isover DOMO PLUS, což je vylepšená verze nejprodávanější izolace Isover DOMO, nově s s lambdou 0,038. Je vhodná zejména do aplikace šikmých střech a stropů.

Do jaké míry se věnujete inovacím? Dokážete říci, kterým směrem se bude průmysl výroby tepelných izolací ubírat?
Inovace a vývoj nových produktů a systémových řešení je základem pro udržení prvenství společnosti na trhu. Roste poptávka po výkonnějších materiálech, které dosáhnou požadovaných energetických úspor s minimální tloušťkou izolace. Proto Isover v minulosti uvedl na trh nejúčinnější skelnou izolaci Isover MULTIMAX 30 s lambdou 0,030.

Plánujete v rámci ČR nějaké organizační změny? A třeba navyšování počtu zaměstnanců, nebo naopak?
Zásadní organizační změny v nadcházejícím období nechystáme. Na zvýšení poptávky v letních měsících jsme samozřejmě museli reagovat navýšením výrobních kapacit.

Jakým způsobem distribuujete své výrobky? Považujete situaci v ČR v této oblasti za vyhovující?
Výrobky Isover jsou na trhu distribuovány prostřednictvím široké sítě obchodních partnerů. Jednotlivé prodejní sítě na trhu vytváří zdravé konkurenční prostředí.

Jak oslovujete zákazníky a na koho především se snažíte cílit komunikaci? Která složka investičního procesu má, dle vašich zkušeností, rozhodné slovo v případě výběru systému tepelných izolací?
Z hlediska koncového zákazníka, a tedy široké veřejnosti, se snažíme oslovit zejména investora, který se rozhoduje pro stavbu či rekonstrukci svého stávajícího domu či bytového domu a bude tedy realizovat zateplení. Z pohledu konečného uživatele je kladen důraz na kvalitu produktu a jeho ekonomickou efektivitu, tzn. na poměr CENA x VÝKON.

Jaký bude podle vás vývoj stavebnictví v ČR v krátko- i dlouhodobém horizontu?
V poslední době je patrný mírný vzestup stavební produkce, který predikuje nárůst zakázek a posílení českého stavebnictví. Z hlediska izolací je patrný pozvolný nárůst průměrné tloušťky aplikovaných izolačních materiálů s cílem dosažení vyšších energetických úspor. Potenciál českého stavebnictví je stále (vedle nové výstavby) v rekonstrukcích stávajících energeticky nevyhovujících staveb.

Děkujeme za odpovědi.
Rozhovor připravil Matej Šišolák.

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.