tn w3200 z ofinka mapa s logem1

Velká proměna ostravské Žofinky. O podobě rozhodnou i lidé

Stejně jako řada jiných měst po celé republice, má i Ostrava zajímavá zákoutí, která vybízejí k objevování. Takovým místem je území, které se nazývá Žofinka. Jedná se o probouzející klíčovou lokalitu, která má velký potenciál. Poprat se s průmyslovou minulostí není vždycky snadné, ale moravskoslezská metropole má vizi, která by mohla vytvořit velmi inspirativní novou městskou čtvrť.

V novodobých dějinách Ostravy byla nepřehlédnutelnou dominantou Žofinská huť, která se označovala jako Žofinka. Zajímavá je i její historie, která sahá až do roku 1871, kdy se zde nacházel vysokopecní průmysl, čehož využila Rakousko-uherská vysokopecní společnost. Bylo to ideální místo, jelikož tu nechyběl potřebný přísun vody i napojení na železnici. Jak už to tak bývá, nic netrvá věčně a i Žofinské hutě podlehly, krátce po uvedení do provozu, krachu na vídeňské burze.

Přišel rok 1880 a slunce nad Žofinskou hutí opět začalo svítit. Huť byla odkoupena Vítkovickými železárnami a tím se Žofinka stala součástí velkého koncernu. A i když vyrobila za svoji existenci přes 8 milionů tun slévárenského železa, její konec stejně přišel, a to v roce 1972. Od té doby byl areál uzavřen a dlouho se polemizovalo nad tím, co s ním. Změna nastala až nyní. Připomeňme, že se jedná o brownfield s rozlohou 20 ha, a přímo vybízí k vytvoření nové ostravské čtvrti, která by se stala plnohodnotnou součástí Ostravy.

Vyhlášení soutěže

Město se rozhodlo po dlouhých debatách vyhlásit, spolu se společností a zároveň vlastníkem Pod Žofinkou Holding a.s. a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívozem soutěž na návrh nové čtvrtě. Hlavním cílem je především najít optimální urbanistické řešení a tím i vhodné začlenění k městu. Z toho důvodu soutěž naváže i na změnu územního plánu, která již stanovila základní uspořádání stavby.

Řešené území
Řešené území | Zdroj: ONplan

Bude to skutečný oříšek, jelikož soutěžící budou mít za úkol navrhnout základní principy urbanistické struktury území a s tím i zohlednit existující záměry, což nebude určitě snadné. Dále pak vytvořit strukturu, objem a charakter staveb, v návaznosti na vylepšení dopravního řešení a s tím souvisí i základní popis veřejných prostranství včetně modro-zelené infrastruktury.

Požadavkem je, aby plán obsahoval pěší, cyklistické a dopravní vazby, což nikdy nebývá jednoduché. Navíc půjde i o propojení Žofinky s Moravskou Ostravou, Dolní oblastí Vítkovic, novou Karolinou a pravým břehem Ostravice, tedy o skutečně rozhlehlou oblast.

Soutěžní workshop

Soutěž probíhá ve formě workshopu, který má jednoduchá kritéria. Jedná se o neanonymní soutěž, kdy porota se soutěžícími povede přímý dialog. Předpokládá se, že se vybere asi 5–7 účastníků, kteří nejvíce svými návrhy přilákají pozornost. Soutěž je dvoufázová, přičemž v 1. fázi připraví účastníci koncept, který pak ve 2. fázi rozpracují 3–4 týmy do podrobnějšího návrhu.

Se zahájením stavby se počítá až v roce 2027 a v tuto chvíli je evidentní, že půjde o dlouhodobý proces. Celkový výsledek navíc může veřejnost ovlivnit i během přípravy podkladů, a to hned v červnu 2024, tak následně i ve 2. fázi na jaře 2025, kdy proběhne konzultace vybraných návrhů.

Proběhne diskuze
Veřejnost má jedinečnou příležitost seznámit se s lokalitou, a to ve dnech 4. června od 17:30 a 6. června od 16 hodin. Poslechnout si příběh, který zavede do minulých dob je vždy lákavé, navíc pokud se nabízí i běžně nepřístupná místa. Prohlídky povede odborník na historii míst Radek Míšanec z Národního památkového ústavu. Kromě toho dne 6. června v 18 hodin se koná v MAPPA Ostrava (Nádražní 942/17, Ostrava) odborná diskuze, kde se vysvětlí i vize města a vlastníků pozemků.

Žofinská huť v roce 1972
Žofinská huť v roce 1972 | Zdroj: Pod Žofinkou

Přestavby průmyslových zón

Řada měst se musela vypořádat s nutnou přestavbou průmyslových zón. I kvůli finančně nákladné likvidaci nebezpečných odpadů, které se na těchto smutných a často opuštěných místech nachází, se jedná o náročnou problematiku. V posledních letech se uskutečnila rekonstrukce a přestavba areálu Waltrovka, kde vznikl komplex kancelářských a administrativních budov jehož půdorys připomíná ještěrku.

Za zmínku stojí i chystaná stavba s názvem Kolbenova park. Půjde o rezidenční čtvrť s vlastním parkem i s místem pro společenský a sousedský život. Soutěž o Žofinku v Ostravě přinese jistě spoustu zajímavých možností, a to včetně moderního bydlení.