Urbanistická studie Pragovka: Opuštěné průmyslové haly vnímá jako středověké katedrály

Architektonická kancelář Pavel Hnilička Architects+Planners vytvořila urbanistickou studii Pragovka. Cílem dokumentu bylo nastínit možnou podobu plnohodnotné městské čtvrti na území brownfieldu po bývalé továrně Pragovka v Praze - Vysočanech. Řešené území má rozlohu celkem 22 hektarů a mělo by se stát domovem pro tisíce lidí, stejně jako místem práce a odpočinku.

„Na místě zůstalo, díky vědomí investora o jejich nenahraditelném významu pro charakter území, několik mimořádných budov a objektů, které reprezentují vyjímečný industriální genius loci místa. Masivní výroba je sice již historií, ale haly mají potenciál znovu ožít,“ nastiňuje autorský tým ve složení Pavel Hnilička, Theresa Kjellberg, Terezie Mervartová.

Pragovka
Pragovka | Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners
Pragovka situace
Pragovka Schwarzplan 1:20000
Pragovka Schwarzplan 1:5000
Pragovka Masterplan
Pragovka koncept 01
Pragovka koncept 02
Pragovka koncept 03
Pragovka koncept 04

„Kouzelný vzorec dobře fungujícího města spočívá ve správné směsi funkcí a hustoty ve spojení s pečlivě navrženými veřejnými prostory. Namísto obvyklého přístupu solitérních budov v parku užívaného především na periferiích, který se nachází téměř v každém městě, vědomě navrhujeme tradiční městskou strukturu s jasně definovanými ulicemi a náměstími,“ doplňují autoři.

Pragovka
Pragovka | Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners

„Záleží nám především na zážitku chodce pohybujícího se ve veřejném prostoru spíše než pohledu zvrchu nebo rychle jedoucího auta. Naším záměrem je vytvořit v těsné blízkosti parku Rokytka čtvrť s krátkou dostupností k veškerému vybavení každodenního života. Chceme vytvořit město, nikoli periferii,“ předesílají architekti.

Pragovka
Pragovka | Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners

„Abychom dosáhli pocitu, že jsme součástí organismu města, spíše než ztraceni někde uprostřed ničeho, navrhujeme krátké ulice s ohraničenými výhledy. Kombinace ulic a náměstí vytváří kontinuum veřejných prostor, kde hrají klíčovou roli hranice vizuální scény,“ podotýkají.

Pragovka
Pragovka | Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners

„Navržená vyšší hustota v severní části území umožňuje uvolnit jeho jižní část poblíž Rokytky, kde vznikne nový krásný park. Kvalitu tohoto parku je podpořena jeho velkou rozlohou navazující na další zeleň podél meandru říčky. Výše položená ulice lemující park nabízí krásné výhledy dolů k vodě.“

Pragovka
Pragovka | Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners

„Stávající průmyslové haly představují velmi rozsáhlé objekty, svým měřítkem připomínající středověké katedrály ve staré městské struktuře. Navržená zástavba bloků je rozdělena na drobnější jednotlivé domy tak, aby byla podpořena jedinečnost těchto historických památek. Ke každé průmyslové hale přiléhá veřejný prostor, který umocňuje zážitek z jejího měřítka a dává jí vyniknout celou svou krásou,“ uvádí autorský tým ve své zprávě.

Pragovka
Pragovka | Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners

„Auto je součástí moderního města a každodenního života, a není tak vždy jednoduché harmonizovat kvalitu městského prostoru pro všechny generace. Abychom dosáhli přívětivého prostředí pro starší i ty nejmladší obyvatele, je projekt rozdělen na několik superbloků, jejichž ulice jsou určeny pro pěší a cyklisty, automobilová doprava zůstává jen na obvodu a dovnitř superbloku vjíždí jen v ojedinělých případech,“ neopomíjí tým z Pavel Hnilička Architects+Planners ani tolik diskutované módy dopravy.

Pragovka
Pragovka | Zdroj: Pavel Hnilička Architects+Planners
red