ASB Články na téma

urbanismus

Stejně jako řada jiných měst po celé republice, má i Ostrava zajímavá zákoutí, která vybízejí k objevování. Takovým místem je území, které se nazývá Žofinka. Jedná se o probouzející klíčovou lokalitu, která má velký potenciál. Poprat se s průmyslovou minulostí není vždycky snadné, ale moravskoslezská metropole má vizi, která by mohla vytvořit velmi inspirativní novou městskou čtvrť.

Dana Beková -

Projekt Green Light od Google Research je inovativní iniciativou, která využívá umělou inteligenci (AI) ke zlepšení plynulosti městského provozu a snížení emisí skleníkových plynů. Tato technologie je navržena tak, aby optimalizovala provozní plány semaforů, čímž snižuje počet zastavení a rozjezdů vozidel, což jsou hlavní zdroje emisí v městském prostředí.

redakce -

Na jižním pobřeží řeckého hlavního městě nabírá na obrátkách dlouho očekávaný plán na přeměnu bývalého letiště v největší chytré město Evropy. Po deseti letech odkladů se rýsuje vize Ellinikonu - začíná vyrůstat Marina Tower, která se brzy stane prvním řeckým mrakodrapem.

Jak vytvořit novou městskou zástavbu? Historicky se vystřídaly různé přístupy, jak vůbec pojmout otázku plánování měst, ve Švédsku to teď zkoušejí jinak - v pomalejším rytmu, aby se člověk dokázal na vzniklé změny adaptovat, s participačním programem, pokládáním otázek bez zátěže, že na každou je vždy nutné najít odpověď. A všechno to začíná prázdnem.

Michaela Irová -

Téměř polovina velkých čínských měst se propadá kvůli čerpání vody a zvyšující se hmotnosti rychle se rozrůstajících městských oblastí. Některá města se propadají velmi rychle - každé šesté tempem rychlejším než jeden centimetr za rok, uvedli vědci, které citoval zpravodajský server BBC News.

Mírné klima Medellínu, někdy označovaného jako „město věčného jara“, dlouho pomáhalo přitahovat turisty po celý rok, s rostoucí urbanizací však ani toto město neuniklo efektu městského tepelného ostrova, kde budovy a silnice absorbují a zadržují teplo. V boji s tímto jevem však město ustoupilo od původních plánů a sníženého množství zeleně ve městě a zřídilo zelené koridory. Ty se ukázaly jako pozoruhodně účinné – se snížením teploty až o 2 °C v celém městě a o více než 3 °C v kritických zónách. Mohlo by jít o model pro klimaticky odolné město budoucnosti?

Město Odry na Novojičínsku chce upravit Masarykovo náměstí jako své hlavní reprezentativní a pobytové veřejné prostranství. Vyhlásilo proto architektonicko-urbanistickou soutěž na zpracování návrhu revitalizace náměstí a jeho bezprostředního okolí. Budoucí podoba by měla nabídnout inspirativní prostor pro současné potřeby města tak, aby bylo náměstí přitažlivé pro obyvatele i návštěvníky.

redakce -

Radnice ve Velkém Meziříčí připravuje urbanistickou soutěž na tříhektarové území v sousedství náměstí. Architekti budou navrhovat možné budoucí využití této lokality, kde dřív byla velká kožedělná továrna Svit. Soutěž by mohla být vyhlášená v květnu, řekl ČTK starosta Alexandros Kaminaras (nestraník za Společně VM).

redakce -

Od komunitních solárních farem po společně vlastněné větrné turbíny, eko-vynálezci přicházejí s novými způsoby, jak do našich domovů přivést obnovitelnou energii. Nyní mikro větrné turbíny navržené tak, aby vypadaly jako stromy, řeší některé z výzev zelené energie.

Eliška Hřebenářová -

Na přelomu tisíciletí vznikly v okolí velkých českých měst desítky satelitních městeček. Ty se vinou nekoncepční výstavby často dodnes potýkají s absencí občanské vybavenosti nebo narážejí na špatnou dopravní obslužnost. S uvědomělejším přístupem k rozvoji sídelní struktury by v budoucnu mohly pomoci digitální technické mapy.

redakce -

Nové městské subcentrum, revitalizace krajinného území a vodního toku, městský vnitroblok, rozšíření funkce křesťanského kostela, synergie kulturních a technologických potenciálů či alternativní řešení současné podoby zdravotní a sociální péče o seniory – takovým tématům se věnovala diplomová díla finalistů 24. ročníku Přehlídky diplomových prací.

redakce -

Společnost Zelená Hostivař patřící do skupiny JRD Group ve spolupráci s Městskou částí Praha 15 a hlavním městem Praha vyhlásila urbanistickou soutěž „Nové centrum Hostivař“, která má určit podobu rozvoje okolí tramvajové smyčky na křížení ulic Průmyslová a Plukovníka Mráze. Soutěž nyní vstupuje do nové fáze - již známe vybrané soutěžící, kteří byly vybráni do prvního kola soutěže.

redakce -

Společnost Zelená Hostivař patřící do skupiny JRD Group ve spolupráci s Městskou částí Praha 15 a hlavním městem Praha vyhlásila urbanistickou soutěž „Nové centrum Hostivař“, která určí podobu rozvoje okolí tramvajové smyčky na křížení ulic Průmyslová a Plukovníka Mráze. Organizátorem soutěže je společnost 4ct.

Po pilotní fázi, která proběhla v polovině loňského roku, plánuje vídeňská radnice zahájit trvalé úpravy městské čtvrti Favoriten na tzv. superblok. Kromě zklidnění dopravy, a tím i větší bezpečnosti provozu, je cílem vyšší kvalita bydlení, více zeleně a ochlazení ulic v horkých letních měsících.