Zdicí systém pro pasivní a nízkoenergetické domy

Zdicí systém pro pasivní a nízkoenergetické domy

KMB SENDWIX je systém vícevrstvého zdění pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Stavební systém KMB SENDWIX od společnosti KM Beta a. s. zvětšuje užitný prostor stavby, aniž by se zvýšily vnější rozměry stavby. Dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry totiž sendvičové zdivo KMB SENDWIX dosahuje při výrazně menších tloušťkách stěn, čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy – u stometrového bytu se zvětší obytná plocha až o osm metrů čtverečních.

KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta a.s. je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Jeho základem je vápenopísková cihla nebo kvádr, které se používají ke zdění vnější i vnitřní nosné a v některých variantách také vnější pohledové stěny.

Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku. Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech.
Vše na www.sendwix.cz

Sendvičové zdivo

Při vyzdívání nosné části odpadají v porovnání s jednoplášťovou stěnou rozmanité technologické nepříjemnosti vyplývající z nutnosti řešit tepelné mosty v atypických místech stěny. Při vyzdívání nosné části stěn KMB SENDWIX si nemusíte lámat hlavu s dozděním okrajových částí materiály s jinými tepelně technickými vlastnostmi (častý problém stěn z pálených bloků), nebo se zateplováním překladů nad okenními otvory (postup zdění a popis vhodných malt a lepidel najdete na www.sendwix.cz/pracovni postupy.html?sob=zdeni17#section ).

Hlavní funkcí vnitřní stěny je totiž přenesení statických zatížení, o tepelnou ochranu se postará vnější izolační vrstva. Výsledkem je vyšší standard obvodových konstrukcí a vynikající technické parametry systému KMB SENDWIX, které oceníme především z hlediska tepelných úspor.

Více informací získáte na www.kmbeta.cz nebo na infolince: 800 150 200

ZDROJ: PR článek společnosti KM Beta  a.s.