Freedomky jsou jedinečné zejména svou mobilitou, nabízejí způsob bydlení, které v sobě snoubí design, stylovou čistotu a kvalitu materiálů. Více v článku Freedomky – bydlení pro singles, startovací dům nebo chata.

Realizace srubových staveb – kanadských srubů

Realizace srubových staveb – kanadských srubů

Za posledních deset let se konečně i v našich zeměpisných šířkách začínají objevovat v hojnějším počtu „konkurenti“ tradičních českých roubených staveb – kanadské sruby. Jejich pozitivní vlastnosti a neustálé prohlubování technologie při jejich zhotovování nabízejí možnou alternativu příjemného bydlení.

Není dřevo jako dřevo

Není dřevo jako dřevo

Dřevo představuje pevný a přitom lehký materiál, který má dobré tepelněizolační vlastnosti, je schopen snášet velké zatížení a tlumit vibrace. Slabě vede elektrický proud a nepodléhá působení koroze. Snadno se zpracovává řeznými nástroji, dobře se spojuje lepením, hřebíky, případně vruty. V suchém stavu se snadno přepravuje, má rezonanční vlastnosti.

Stanou se dřevostavby trendem?

Stanou se dřevostavby trendem?

Je dřevo stavebním materiálem budoucnosti? Jaké jsou výhody a nevýhody dřevěných konstrukcí? Vyplatí se developerům investovat do dřevostaveb? Kdy bude dřevěná výstavba dotována? Na tyto a další otázky odpovídali oborníci z řad architektů, developerů i stavebníků v rámci diskuze Vícepodlažní dřevostavby. Tu připravila společnost Envi A, podporující vývoj a realizace environmentálně vyspělých staveb a udržitelného rozvoje lidských sídel.

Dřevěná schodiště

Dřevěná schodiště

Schodiště tvoří funkční, ale i kompoziční propojení vertikálního a horizontálního prostoru. Svým architektonickým, konstrukčním a materiálovým řešením by mělo dotvářet styl interiéru. Zvlášť dřevěné schodiště znamená nejvyšší míru zhodnocení dřeva jak z hlediska ekonomického, tak i architektonického, estetického i funkčního. Lze říci, že interiér s pěkně navrženým schodištěm nepotřebuje další umělecké dílo.

Porovnání konstrukčních systémů dřevěných staveb

Porovnání konstrukčních systémů dřevěných staveb

Dřevěné stavební systémy mají při vzájemném porovnání z různých hledisek určité přednosti i nedostatky. V tabulce je rámcový přehled předností a nedostatků dřevěných stavebních systémů, přičemž při vzájemném porovnávání jsou uvážena hlediska architektonická, výrobní a montážní.

Průmyslová dřevostavba

Průmyslová dřevostavba

Zatímco v severských zemích je dřevo jako jediný obnovitelný zdroj ve stavebnictví naprosto běžné, v našich končinách je stále v menšině – staví se zde pouhá 2 % dřevostaveb ročně z celkového počtu novostaveb. Požární předpisy existují všude, v České republice však blokují udržitelný způsob stavění přímo hasiči svým postojem či příliš přísným uplatňováním norem. Není divu, že pokud se objeví realizace dřevostavby průmyslové budovy, vzbudí patřičný zájem veřejnosti.

Nízkoenergetické dřevostavby

Nízkoenergetické dřevostavby

Nízkoenergetické stavění se dnes stalo jakýmsi zaklínadlem a také heslem na propagačních letácích. Ale kolikrát mají takováto hesla skutečný obsah? Jak pečlivě jsou takové domy navrhovány a stavěny? Do jaké míry jsou investoři takovýchto staveb dostatečně poučeni? O tom bychom se mohli rozepisovat poměrně zeširoka, a tak se podívejme na to, jak zabezpečit skutečný obsah slovu nízkoenergetický v kombinaci se slovem dřevostavba.

Montované domy na bázi dřeva

Montované domy na bázi dřeva

V současnosti již stavebníka nepřekvapí, když najde v literatuře článek o montovaných domech. Montovaných staveb je více typů. Pro lepší orientaci bychom si měli alespoň některé z nich blíže představit. Montované domy je možno dělit především na základě použitých materiálů.

Dřevostavby s difuzně otevřenými konstrukcemi

Dřevostavby s difuzně otevřenými konstrukcemi

Nedávno odstartovaný program Zelená úsporám podnítil firmy k vlastní propagaci prostřednictvím ekologicky příznivého stavebnictví. Mnozí investoři na toto slyší. Především je oslovuje nabídka dřevostaveb s difuzně otevřenou konstrukcí, která nabízí mnoho výhod – například rychlou realizaci a finančně méně náročný provoz realizované stavby.

Dřevostavby z kopřivnického studia kamil mrva architects

Dřevostavby z kopřivnického studia kamil mrva architects

Počet aktivních architektů na kilometr čtvereční naší země se rok od roku zvyšuje. Tento přírodní úkaz jistě souvisí s bující výstavbou, ale i s ochotou stavbychtivých našinců dát si poradit. Někteří investoři se dokonce ptají i na energetickou náročnost vysněného hnízda…  

Stavební systém s využitím druhotných surovin

Stavební systém s využitím druhotných surovin

V České republice, na Slovensku i v dalších zemích již několik let existují komplexní stavební systémy z vrstvených nápojových kartonů. Jsou známy realizace v oblasti bytové i administrativní výstavby, především jednopodlažní objekty. Velmi časté je použití těchto materiálů také při rekonstrukcích (např. půdní vestavby a interiérové úpravy).

Salon dřevostaveb 2008 – přehlídka kvalitní moderní

Salon dřevostaveb 2008 – přehlídka kvalitní moderní

Během uplynulých čtyř ročníků se stal Salon dřevostaveb prestižní a v Česku ojedinělou akcí, která formou výstavy, přednášek, projekcí a odborné literatury představuje nejlepší tuzemskou architekturu ze dřeva i zahraniční trendy. Salon nabízí pohled na dřevostavby nejen jako na alternativu technologickou či materiálovou, ale ukazuje je jako součást alternativního životního stylu.

Možnosti uplatnění dřeva u vyšších budov

Možnosti uplatnění dřeva u vyšších budov

Donedávna bylo uplatnění dřeva omezeno pouze na nižší budovy. Zkušebna AV ČR v Praze testovala speciální dřevěný patrový rám a výsledky pak využila pro další vývoj v řešení konstrukčních systémů. Výsledkem je patrový rám připravený pro aplikaci u šestipodlažní budovy.

Účinky požáru na dřevěné konstrukce

Účinky požáru na dřevěné konstrukce

Využitím nové laboratorní techniky, výpočetní techniky a zdokonalením chemických analýz se získaly nové poznatky o vlastnostech dřeva. Týká se to kromě jiného i oblasti požárnětechnických vlastností dřeva.

Luk oken napjatý k jihu

Luk oken napjatý k jihu

Dům ve Sluňákově je zajímavý svým konstrukčním řešením. Kromě elipsoidního tvaru a dřevěných prvků se do něj zezadu zakusuje zemní val. Oblouk oken otevřený k jihu beze zbytku využívá sluneční energii. Když je jí příliš, zatáhnou se žaluzie.