Průmyslová dřevostavba

Průmyslová dřevostavba

Zatímco v severských zemích je dřevo jako jediný obnovitelný zdroj ve stavebnictví naprosto běžné, v našich končinách je stále v menšině – staví se zde pouhá 2 % dřevostaveb ročně z celkového počtu novostaveb. Požární předpisy existují všude, v České republice však blokují udržitelný způsob stavění přímo hasiči svým postojem či příliš přísným uplatňováním norem. Není divu, že pokud se objeví realizace dřevostavby průmyslové budovy, vzbudí patřičný zájem veřejnosti.

Dřevostavba firmy Ecomodula v průmyslové zóně u Písku je toho dokladem a navíc oproti jiným halám má i esteticky poutavou fasádu.

Objekt průmyslové dřevostavby se skládá z kancelářských a výrobních prostor s výrobou dílců pro automobilový průmysl spojených v jeden celek.

Administrativní část o rozloze 500 m2 je z třímetrových prefabrikovaných panelů, které jsou vyrobeny z masivního konstrukčního dřeva o velikosti 120 × 60 mm a zaizolovány minerální vlnou o tloušťce 120 mm. Panely jsou dále opláštěny dřevotřískovou deskou o tloušťce 12 mm. Sendvičový panel s tepelnou izolací o tloušťce 160 mm má součinitel prostupu tepla U = 0,23 W/m2K. Z hlediska požární bezpečnosti staveb dosahuje obvodová stěna ze sendvičových panelů požární odolnosti 30 minut.

V kancelářích bylo nainstalováno podlahové topení, které je pro dřevostavby velmi výhodné – zaručuje rychlé vytopení kanceláře i po několika dnech přestávky ve vytápění.

Vnitřní povrchová úprava je ze sádrokartonových desek o tloušťce 12,5 mm a na fasádě bylo použito kombinace palubkového obkladu s cementotřískovými deskami.

Výrobní hala s užitnou plochou 1 600 m2 je postavena z prefabrikovaných panelů z masivního konstrukčního dřeva vysokých šest metrů o rozměrech desek 180 × 60 mm, které jsou opláštěny dřevotřískovou ­deskou o tloušťce 18 mm a zaizolovány minerální vlnou o tloušťce 180 mm.

Z vnější strany byla použita stejná kombinace fasád a na vnitřní obklad byl použit trapézový plech. Stropní konstrukce je zaizolována materiálem na bázi celulózy v tloušťce 300 mm.

Stavba je založena na základových pásech a na podkladním věnci z tlakově impregnovaného masivního konstrukčního dřeva. Na tento věnec jsou přímo stavěny prefabrikované panely, které byly vyráběny v dílnách firmy Ecomodula. Panely jsou v horní části opět svázány věncem z masivního konstrukčního dřeva.

Krov je ze sbíjených příhradových vazníků a jako střešní krytina byl použit trapézový barvený plech v oranžové barvě. Investor požadoval osadit halu dvěma mostovými jeřáby o nosnosti 5 a 10 tun. Z tohoto důvodu jsou uvnitř haly v ose osazeny základové patky nesoucí současně jeřábové dráhy a krov z vazníků o rozponu přibližně 20 metrů.

Ecomodula s. r. o., (red)
Foto: Ecomodula, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.