Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Dřevostavby z masivních dřevěných komponentů

Dřevostavby z masivních dřevěných komponentů

Moderní dřevěné domy dnes vznikají mnoha způsoby a často jsou k nerozeznání od domů realizovaných jinou stavební technologií, ale pouze na první pohled. Bydlení v nich již přináší rozdíly – nízké provozní náklady a zdravé a příjemné klima po celý rok.

Kdo chce bydlet v dřevěném domě a užívat si každodenní kontakt s tímto přírodním materiálem, nemusí se dnes rozhodovat jen pro jednoplášťovou srubovou nebo roubenou konstrukci, ale může zvolit moderní alternativu – masivní dřevostavbu. Velkoformátové vrstvené komponenty z masivního dřeva vytvářejí homogenní a jednoduchou celodřevěnou konstrukci, velmi tuhou a stabilní – jednotlivé komponenty se vyznačují vysokou pevností a stabilitou při namáhání tlakem i tahem a dobrou statickou únosností.

Vlastnosti staveb z masivu

Správně navržená dřevostavba z tohoto systému má velmi nízké tepelné ztráty a výrazně se u ní zkracuje doba pro dosažení tepelné pohody. Použitím vhodné skladby obvodového pláště se zabrání jejímu rychlému vychladnutí v zimě a v letním období naopak zaručí ochranu proti přehřívání. Obvodový plášť lze provést bez fóliových parozábran a vytvořit tak difuzně otevřený systém – stavba takzvaně dýchá s uživatelem, nehrozí riziko vzniku plísní a je zajištěno zdravé a příjemné klima.

Komponenty z masivu se mohou v interiéru opatřit vrstvou sádrovláknité nebo sádrokartonové desky, která se pak může libovolně upravit – omítkou, obkladem či tapetou. S použitím sádrovláknitých desek lze jednoduše řešit funkční vrstvu požární ochrany, akustiky a regulace vlhkosti. Komponenty lze také ponechat v pohledové kvalitě masivního smrkového dřeva. Variabilní může být i ztvárnění fasády domu. Konečnou vnější úpravou může být libovolný fasádní systém na bázi systémové fasádní omítky nebo provětrávané zavěšené dřevěné fasády a podobně. Detailní příprava projektu umožňuje připravit trasy pro veškeré instalace, popřípadě je i předmontovat.

Výhodou těchto staveb je rychlost výstavby a jednoduchost montážních spojů. Celý dům je jedna velká stavebnice a montáž hrubé stavby je i u vícepodlažních objektů otázkou několika dnů. Nevýhodou je větší hmotnost jednotlivých komponentů, k jejichž manipulaci je zapotřebí jeřáb.

Zpracování a konstrukce

Základem velkoformátových komponentů jsou dřevěné masivní lamely lepené plošně k sobě jako deska. Z několika takových desek, které jsou vždy proti sobě otočené o 90 stupňů, se pak skládá finální stavební komponent – panel. Jeho konečná tloušťka záleží na požadavcích stavby.

Konstrukce speciálních stropních a střešních elementů je tvořena nosnou spodní trojvrstvou deskou, na ni se staví žebrová konstrukce a krycí deska, která se vyrovnává pomocí pozičních kolíků a lepidla. Žebra i desky jsou spojeny pouze lepením a lisováním za studena. Dutiny těchto speciálních elementů se mohou osazovat podle požadavků tepelnou, zvukovou a protipožární izolací. Žebrová konstrukce dává elementům velmi nízkou hmotnost a velmi vysokou statickou únosnost. Konstrukce stavby je tak velice tuhá a stabilní v obou osách již při malé výšce elementu. Případné další statické výztuhy ze dřeva, v případě potřeby i z oceli, jsou ve výšce žeber. Systém těchto stropních elementů je nezávislý na konstrukci zdí a je v souladu s ostatními stavebními systémy.

Aby lepené komponenty vyhověly přísným nárokům na zdravé bydlení, jsou při výrobě používána především lepidla bez obsahu formaldehydů, nejčastěji polyuretanová, která jsou podle evropských norem schválena pro zhotovení nosných dřevěných stavebních dílů pro interiér i exteriér.

  Transport a ukládání stropního elementu na místo určení


Úpravy a transport

Veškeré úpravy se provádějí podle projektové dokumentace a nejčastěji jsou na stavbu komponenty dodávány jako prefabrikáty hotové k montáži, bez další potřeby opracování. Všechny tyto masivní komponenty totiž mají ve velkých formátech relativně vysokou vlastní hmotnost, a proto se doporučuje jejich finální opracování již ve výrobně. Pro formátování a opracování se používá nejmodernější CNC zařízení, které pracuje podle CAD dat a celý výrobní proces je kontrolován digitálně. Po konečné kontrole kvality se komponenty paketují ve správném montážním sledu. Pro skladování a transport se balí do ochranných PE fólií. Standardně jsou tyto velkoformátové komponenty přepravovány v kamionech (krytých návěsech), popřípadě v kontejnerech. Pro euro tahače je nutno zajistit vjezd a výjezd na staveniště.

Postupné osazování jednotlivých panelů na základovou desku
a) první stěna je usazena,
 b) následuje osazení druhého panelu,
 c) osazení třetího panelu Velikost jednotlivých panelů je flexibilní.

Manipulace
Vzhledem k vysokým hmotnostem jednotlivých komponentů jsou k manipulaci vhodné jeřáby a speciální vozidla (vysokozdvižné vozíky). Vždy je nutné definovat maximální zdvihané zatížení a dosah. Při manipulaci je nutné dbát na ochranu obalového materiálu, ploch a hran komponentů, aby nedošlo k jejich poškození. Komponenty jsou z výroby připraveny pro standardní zavěšovací systémy pomocí závěsných kovových třmenů, u speciálních stropních komponentů se pracuje se systémy vratných zdvihacích popruhů. Tyto závěsné systémy zajišťuje dodavatel, ale jeřábové popruhy, řetězy nebo závěsné vozíky si musí zajistit stavba.

Pomůcky a materiál pro montáž

Při realizaci stavby z vrstvených komponentů z masivního dřeva jsou potřeba následující pomůcky a nástroje: závěsné šrouby, excentrický závěs, jeřábnické popruhy, nastavitelné vzpěry pro zajištění ve svislé poloze (pět kusů a více), vrtačky (vrtání do betonu, šroubování závěsů a vrutů), stahovací ráčny (nejlépe dva kusy), vodováha (pokud možno nivelační přístroj), žebříky a palice. Z materiálů jsou to: kotvy (L-profil) a šrouby s natloukací hmoždinou (popřípadě jiné), vzduchotěsná butylkaučuková páska, stavební vruty – Dual drive s talířovou hlavou (8 × 160, popřípadě jiné), torx (6 × 60, popřípadě jiné) a další podle potřeby, výplň do spojů (silikon, PUR tmel, PUR lepidlo a podobně) a dřevěné podložky na podložení panelů.

Montáž

Nezbytnou součástí výrobního procesu je plán kladení, který přesně stanovuje průběh montáže a umožňuje stavět přímo z kamionu bez další meziskladovací manipulace. Přesně připravené komponenty z výroby jsou usazovány pomocí jeřábu a jsou k sobě spojovány pomocí stavebních vrutů do dřeva. Montáž se provádí pomocí stahovacích ráčen. Spojování s ostatními konstrukcemi se provádí pomocí různých druhů stavebního kování.

Velmi důležité je co nejpřesnější rozměření základové desky a pozice jednotlivých stěn z důvodu hladkého průběhu montáže a napojení jednotlivých panelů. Uložení panelů může být provedeno buď přímo na odizolovanou základovou desku, nebo na předem připravený základový trám (hranol). Ten se předem vyměří, usadí do vodorovné polohy a ukotví k základové desce (například pomocí šroubů s natloukací hmoždinou ve středové části, přičemž se šroub zapustí do hranolu).

Vlastní stěnový komponent se poté připevní pomocí kotev (L-profil) až k základové desce. Následná montáž je pak jednodušší a rychlejší. Do stěnových komponentů se zavrtají závěsné šrouby a pomocí excentrického závěsu se upevní na rameno jeřábu. Panel se zajistí vzpěrou a přichytí se ve spodní části k připraveným kotvám. Po uložení do vodorovné polohy a kontrole pozice se kotvy zajistí dalšími vruty. Nejlépe je začínat rohovým spojem, popřípadě v návaznosti na jiné konstrukce, čímž se zajistí prvotní stabilita komponentů a spoje.

Jednotlivé panely se usazují podle montážního sledu. Další panely se s pomocí jeřábu umístí co nejblíže konečné pozici, přesná poloha se zajistí pomocí stahovacích ráčen a opět se panel zajistí vzpěrou a přichytí se ke kotvám. Důležité je zkontrolovat vodorovnou a svislou polohu a následně zajistit spoj odpovídajícími vruty. Rohový spoj se zajistí nejlépe stavebními vruty dual drive s talířovou hlavou s odpovídajícími rozestupy (rozestupy přibližně 50 cm a vzdálenost od kraje přibližně 10 cm), podélný spoj například vruty torx ve dvou řadách (rozestupy stejné jako u rohových spojů, popřípadě menší).

 Kotvení panelů k základové desce Osazování nadokenního panelu
 Příčky domu jsou také z dřevěných panelů.Hotová stěnová konstrukce přízemí
 Montáž konstrukce pomocí stahovacích ráčenMontáž jednotlivých panelů k sobě pomocí stavebních vrutů do dřeva

V případě, že mají být vnitřní povrchy v pohledové kvalitě, používají se vruty z vnější strany. V případě potřeby se stahovací ráčny umisťují v dolní části, kde se předpokládá zakrytí podlahou, a poté ve vrchní části, aby nedošlo k poškození pohledové strany. U svislých spojů lze nechat přiznanou spáru anebo spoje zatmelit (je třeba počítat s rizikem vzniku prasklinek a větší pracností). Případné díry po vrutech se zatmelují a přebrušují.
V případě požadavku oboustranné pohledové kvality se spojovací vruty zapustí a poté se buď použijí krytky, nebo se opět zatmelí a přebrousí.

Aby se vyhovělo požadavkům na pohledovou kvalitu, zajišťuje se vzduchotěsnost z vnější strany (vzduchotěsnými pásky v místě spojů, popřípadě vzduchotěsnou fólií u přechodu stěn a stropů). Kolem oken a dveří je nutné použít nejlépe smrkové desky a lišty na olemování a zakrytí spár. Pro speciální stropní elementy platí totéž. Před zahájením montáže se doporučuje celé staveniště zaměřit, rozměřit a označit rastr elementu na místo uložení. K doražení elementů k sobě je třeba brát v úvahu pozici žeber. Pro tyto elementy je bezpodmínečně nutné umisťovat je do požadované montážní polohy pomocí čtyř popruhových systémů. Podélné spoje se v odstupech přibližně 120 mm přibijí, přišroubují nebo zasvorkují. Mezi ukládanými elementy je nutné dodržet požadovanou minimální šířku. Obrovskou výhodou těchto elementů je rychlost a jednoduchost montáže s vysokou přesností. Montáž 100 metrů čtverečních stropu za asistence dvou montérů a jednoho jeřábníka trvá přibližně hodinu.

Zajištění vzduchotěsnosti
V souvislosti s nízkoenergetickými stavbami si stavitelé lámou hlavu, jak správně provést vzduchotěsnou obálku budovy. Komponenty z masivního dřeva mají vhodné předpoklady stát se efektivním stavebním systémem pro tyto energeticky úsporné stavby. Jednou z hlavních výhod tohoto stavebního systému je totiž jeho zaručená vzduchotěsnost spočívající v přesném provedení všech spojů panelů a zakrytí spár. Potvrzuje to i stavba pasivního domu v Mníšku pod Brdy, kde byla naměřena hodnota vzduchotěsnosti obálky při tlakovém blowerdoor testu n50 = 0,36 h–1. Použitý stavební systém z masivních velkoformátových komponentů od českého výrobce zde zároveň ukázal, že bezpečné provedení vzduchotěsné obálky nepotřebuje žádné dodatečné fólie.

Možnosti použití

Velkoformátové komponenty z masivního dřeva mají využití především pro konstrukce velkých rozpětí, konstrukce s velkými přesahy, konstrukce nosných stěn a umožňují jednoduše řešit nosné stropy a střechy. U nás se z nich staví rodinné i bytové domy, jezdecké haly, ale jsou vhodné i pro školské, sportovní a administrativní budovy a výrobní a průmyslové haly. Propracovanost systému umožňuje vyhovět rozmanitým projektům – od dílčích dodávek přes úsporné varianty k dokončení svépomocí až po stavby na klíč. Velkoformátové komponenty byly například použity i na dosud největší dřevěné stavbě postavené v tuzemsku – apartmánovém domě ve Špičáku u Železné Rudy.

Kateřina Braunerová
Foto: archiv firmy

Autorka pracuje ve firmě Agrop Nova, a. s., jako vedoucí marketingu.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.