Porovnání konstrukčních systémů dřevěných staveb
Galerie(2)

Porovnání konstrukčních systémů dřevěných staveb

Partneři sekce:

Dřevěné stavební systémy mají při vzájemném porovnání z různých hledisek určité přednosti i nedostatky. V tabulce je rámcový přehled předností a nedostatků dřevěných stavebních systémů, přičemž při vzájemném porovnávání jsou uvážena hlediska architektonická, výrobní a montážní.

Výběr konkrétního systému je často ovlivněn různými faktory, např.:

  • sezónou výstavby, nároky uživatele v maximální míře potlačit povětrnostní vlivy, z toho vyplývá požadavek na prefabrikovaný panelový systém podle individuálního projektu;
  • požadavkem na rychlou návratnost investic (výstavba velkých obytných celků realitní firmou), z toho vyplývá požadavek na prefabrikovaný dům podle typového projektu, realizace renomovanou firmou s velkokapacitní výrobou;
  • požadavkem na urychlenou výstavbu (zabezpečení ubytovacích kapacit při rozběhnutí velkých investičních akcí, živelných pohromách, ozbrojených konfliktech apod.), z toho vyplývá požadavek na buňkový systém;
  • ekonomickými ukazateli, např. možností snížit náklady při výstavbě svépomocí, což směřuje k upřednostnění sloupkového systému, který je realizovaný přímo na stavbě, nebo systému prefabrikovaných tvarovek;
  • módními trendy, tendence uplatnit v maximální míře přírodní materiály v exteriéru i interiéru vyústí v uplatnění tradičních nebo novodobých srubů.


Tab. : Některé přednosti a nedostatky dřevěných stavebních systémů

Podstatnou výhodou prefabrikovaných domů je, že jsou z velké části zhotovené ve výrobně, a proto samotná montáž probíhá velmi rychle. Vzhledem k lehko zpracovatelným materiálům lze při výrobě operativně realizovat i změny, které jsou ale limitované nosným systémem. V praxi se stává, že investor se na poslední chvíli rozhodne pro poměrně rozsáhlé zásahy do dispozice nebo konstrukce. Pokud nejsou zasažené nosné prvky, jako např. stěny nebo průvlaky, u panelového systé­mu se často nabízí flexibilní přizpůsobení se novým požadavkům. Změny přímo na stavbě jsou ale většinou již nemožné bez předcházejícího projektování, hlavně se to týká statického posouzení.

Dobře naplánované přípravné práce ve výrobně umožňují rychlou montáž, která u rodinného domu trvá jen několik dní. To ale platí pouze v případě, že přípravné práce byly optimální. Pokud se řemeslníci při montáži delší dobu zabývají přizpůsobováním a přepracováváním, plánovací práce byly nedostatečné a ztrácejí se tak výhody prefabrikace.

Výrobny montovaných domů mohu být různé velikosti a vybavení. Od malé řeme­slné výroby, ve které se vyrábějí výlučně maloplošné prvky (protože chybí zdvihací zařízení), přes výrobu ve svislé poloze ve větší výrobně až po výrobní halu dílců velké výrobny, v níž se spojují stěnové, střešní a podlahové prvky domů. Z hlediska kvality výsledného produktu – domu na bázi dřeva – je jedno, jak velký je výrobní podnik, jak racionálně pracuje a jaké zařízení vlastní. Důležité je pouze to, že ho řídí odborníci, že jsou dodržované všechny předpisy v příslušných normách stavebních prací a zohledňovaná všeobecně uznávaná pravidla stavební techniky.

prof. Ing. Jozef Štefko, PhD.
Foto: autor

Výňatek je z knižní publikace doc. Ing. Jozef Štefko, Ph.D., prof. Ing. Ladislav Reinprecht, Ph.D., doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.: Dřevěné stavby.