Supermarket na bázi dřeva

Supermarket na bázi dřeva

Investor se zavázal v budoucnosti snížit uhlíkovou stopu, spotřebu vody a emise CO2. Z toho důvodu postavil v Rajci první ekologický supermarket na Slovensku, který je zhotoven z materiálů na bázi dřeva. Tyto materiály nezatěžují životní prostředí a samotný provoz budovy znečišťuje prostředí jen minimálně.

Ekologické aspekty
Budova je vytápěna kondenzačním kotlem a teplou vodu produkuje solární technika. Pod budovou supermarketu se nachází zemní kolektor s antibakteriální úpravou, jímž proudí vzduch pro prodejnu (předchlazovaný nebo předehřívaný podle ročního období) – ještě před tím, než se dostane do potrubí vzduchotechniky (v celkové délce 700 m). Na prodejní ploše (1 000 m2) je nižší intenzita osvětlení (700 lx). Pro provoz celého objektu se zachytává dešťová voda.

Konstrukce budovy
Stavbu tvoří jednopodlažní hala z lepeného lamelového dřeva. Příčné vazby (po 4,6 m) vytvářejí nosný systém se středovým podélným rámem. Osové rozměry dřevěného skeletu jsou 28 × 51 m. Výška po horní hranu sloupu je 5,9 m. Celá konstrukce je navržena jako jeden dilatační celek. Má rovnou střechu s plochou 1 300 m2 a sklonem 2,6 %.

Konstrukci budovy tvoří 64 nosných sloupů z lepených dřevěných nosníků spojených vaznicemi dřevěného skeletu z lamel. Budova je obložena dřevěnými panely. Zevnitř je sádrovláknitá deska a tepelná izolace, z vnější strany OSB deska. Boční část je obložena exteriérovými velkoplošnými panely.

Nosníky a vazníky v první fázi výstavby

Stavební prvky na bázi dřeva
Lepené lamelové nosníky
Nosníky jsou vyrobeny ze smrkového řeziva třídy C30 a navzájem propojeny lepením na délku a šířku (lepidlo na bázi epoxidových živic). Tvar a rozměry jednotlivých prvků byly navrženy podle výpočtů a dimenzování. Jednotlivé sloupy dřevěného skeletu mají takové rozměry, aby byla zabezpečena odolnost budovy. Nosné sloupy jsou vytvořeny ze čtyř navzájem slepených nosníků (se svorníkovými spoji ukončenými kloboukovou maticí). Sloupy vytvářejí tzv. krabicový průřez s proměnlivou šířkou od spodního kotvení k vrcholu od 500 do 1 317 mm. V horní části je vytvořeno lůžko na osazení a kotvení příčných vaznic (proměnlivého průřezu).

Při výrobě se spotřebovalo 85,87 m3 řeziva. Čelní sloupy skeletu mají průřez 200 × 380 mm, sloupy zásobovacího přístřešku 200 × 200 mm, středové sloupy 200 × 760 mm (v horní části s oboustrannou hlavicí na uložení příčných nosných vaznic dřevěného skeletu). Kotvení sloupů je složeno ze dvou ocelových prvků.

Nosné vaznice
Rozměry a tvar jednotlivých vaznic dřevěného skeletu jsou dimenzovány podle statického výpočtu. Hlavní vaznice jsou uloženy na sloupech příčně v jednotlivých osách. Sekundární vaznice střechy vytvářejí střešní panel a jsou kolmo položeny na hlavní vaznice. Na vodorovné prvky dřevěného skeletu (vaznice a prvky, které drží markýzu přestřešení vstupního prostoru) se použilo 66,52 m3 řeziva, aby se vytvořily lepené lamely.

Plášť stěn
Dřevěná konstrukce stavby je obložena 39 panely s rozměry 2,85 × 9,5 m. Jsou to průmyslově vyráběné dřevěné panely spojované styčníkovými deskami BV 15 s přelisovanými trny. Výztuží panelu je OSB deska tloušťky 15 mm. Na opláštění spotřeboval výrobce panelů 27,85 m3 řeziva typu KVH a 10 m3 OSB desky.

Z požárního hlediska byly stěnové panely vyhotoveny ve dvou typech. Z vnější strany jsou použity sádrovláknité desky tloušťky 12,5 mm jako výztuž, přičemž zároveň zvyšují požární odolnost stěnového panelu. Objem spotřeby sádrovláknitých desek byl 3,35 m3.

Skladba stěnového pláště
Skladba oplášťování z interiéru do exteriéru:

 • vláknité desky tloušťky 12,5 mm,
 • parozábrana (110 g),
 • skládaná tepelná izolace o tloušťce 80 + 60 mm vložená v nosném dřevěném rámu z KVH profilů 60 × 140 mm,
 • OSB deska tloušťky 15 mm,
 • tepelná izolace o tloušťce 60 mm vložená v nosném roštu pro dřevěný obklad fasády (nosný hranolek 60 × 50 mm – kotvení v max. vzdálenosti 750 mm),
 • fasádní fólie uchycená dřevěnou latí 50 × 30 mm, která zabezpečí provětrávání fasády,
 • vrchní dřevěný borovicový obklad na polodrážku kotvený nerezovými hřebíky jako přiznaný spoj,
 • v části od parkoviště je místo OSB desky použita vláknitá deska tloušťky 12,5 mm; vstup do objektu, markýza a dva boční pláště jsou obloženy exteriérovým obkladem s celkovou plochou 163 m2.


Složení střešního pláště

Základ střešního pláště tvoří OSB deska tloušť­ky 8 mm, která se spojuje na pero a drážku. Požadovaná požární odolnost je 15 minut. Panel pláště je natřen protipožárním nátěrem. Na střechu stavby se potřebovalo 25,58 m3 OSB desek a 10,5 m3 smrkového řeziva na výrobu roštů. Nosným prvkem jsou dřevěné panely oplášťované OSB deskou, na ně jsou položeny tradiční izolační materiály. Rovná střecha má sklon přiměřený zeměpisné poloze a odolnost přepočítanou na množství a vydatnost srážek (hlavně sněhu).

Skladba střešního pláště:

 • OSB deska tloušťky 18 mm,
 • parozábrana (110 g),
 • skládaná tepelná izolace o tloušťce 120 + 80 mm, vkládaná v roštovém systému po 800 mm, rošt o tloušťce 200 mm je nosným podkladem pro další vrstvu,
 • ekopanel tloušťky 60 mm – lisovaná sláma s plošnou hmotností 26 kg/m2,
 • filc tloušťky 5 mm z ovčí vlny,
 • krytina na bázi mPVC.
Připravené obkladové panely na obložení stavby
Oplášťované nosníky

Závěr
Dřevěné prvky unikátní budovy supermarketu jsou zatím ve stavebnictví střední a východní Evropy výjimkou. Jejich mnohé přednosti se prověří časem na trvalosti konstrukce a její odolnosti vůči povětrnostním podmínkám.

PhDr. Anton Mrník
Foto: archiv autora

Autor je odborným redaktorem v časopise Stolársky magazín.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.