ASB Architektura Stránka 248

Architektura

Partneři sekce:

Orionka – tak se říkalo v Praze na Vinohradech místu, kde ještě donedávna charakteristický komín s prstencem a zašlým nápisem připomínal bývalou továrnu na čokoládu. Ta se posléze přestěhovala do Modřan a na Vinohradech po ní zbyl jen chátrající areál a název tramvajové zastávky. Kultovní komín již vzal za své a brzy zmizí i brownfield, z něhož je do centra města pár stanic tramvají. Příští rok zde začne výstavba nového obytného souboru Rezidence Korunní.

Přizpůsobit někdejší venkovský statek současným životním potřebám znamená porozumět nejen historii domu, ale i současnosti. Architekti manželé Bezpalcovi stáli před nelehkým úkolem podřídit někdejší zemědělské funkce současným požadavkům na celoroční bydlení. Projevili přitom vytříbený sluch pro změněný rytmus toho, čemu Hésiodos říkal práce a dni.

V posledních patnácti letech nastal v naší zemi velký rozmach stavebních technologií. Objevily se nové stavební systémy, v řemeslných oborech došlo k překotnému vývoji pracovních postupů i používaných materiálů. Zároveň se začaly informační technologie naprosto přirozeně využívat pro plánování, řízení a sledování ekonomické situa­ce většiny firem.

V centru Zlína se příští rok začne stavět nové obchodní a společenské centrum Kaskáda. Developerská společnost ECM na vlastních pozemcích vybuduje areál o 32 tis. m2, který kromě možností nákupů nabídne občanům Zlína odpočinkové, společenské, a třeba i sportovní příležitosti.

Zdá se, že v oblasti bydlení už neexistuje příliš velký prostor pro vymýšlení. Odedávna šlo přece především o ovládnutí vnitřního prostředí. Ale jako v řadě jiných zdánlivě nekomplikovaných odvětvích, i zde se vývoj ubírá mnohými zákruty.

Showflat v bytovém projektu River Diamond, který navrhla architektka Barbora Škorpilová, nově interpretuje klasický a konzervativní přístup v interiérech.

Bytový komplex Mazanka se pyšní nejvyšším oceněním v kategorii rezidenčních projektů soutěže Best of Realty 2006. Jde o konstrukčně propracovaný projekt, jehož architektura v sobě spojuje estetické i funkční vlastnosti.

Kvalita soudobé bytové výstavby v průměru není nijak oslnivá. Pokud existují výjimky, pak se objevují častěji až v poslední době. „Ale začíná se to zlepšovat“, chlácholí odborníci.

Pardubické krematorium Pavla Janáka ve stylu „obloučkového dekorativismu“ je jedním z nejvýstřednějších projevů „kubismu ve službách nového československého státu“. Snoubí se v něm rádoby mysticismus kuriózního kremačního hnutí a bizarní směs nejrůznějších slohů. Proto bylo toto dílo modernisty Pavla Janáka v opovržení u představitelů avantgardy, než ho rehabilitovala postmoderní kritika.

Administrativní budova Gamma je dalším, celkově již devátým přírůstkem BB Centra v Praze 4 – Michli, které buduje developerská skupina Passerinvest. Je situovaná do jižního nároží BB Centra v bezprostřední blízkosti magistrály a díky své unikátní architektonické koncepci se stala jeho novou dominantou.

Začátek třetího tisíciletí je ve znamení mohutného nástupu designu, který výrazně mění životní styl. Designéři plni tvůrčí fantazie potřebují zhmotnit své vize do produktů, jež zpříjemní a zkrásní všední den. K tomu dnes potřebují nejmodernější techniku a odpovídající materiály. Jeden z nich, který nabídl svými možnostmi designérům novou dimenzi, se jmenuje Corian, jako připomínka řeckého mramoru z Korintu.

Programy pro projektování prošly dlouholetým vývojem a v dnešní době se staly nepostradatelným pomocníkem stavebních projektantů. Na našem trhu je k dispozici široká nabídka kreslicích programů, které jsou přizpůsobeny pro nejrůznější odvětví stavebnictví.

Mnichov se kontrastů nebojí. Dokázala to nová budova Akademie výtvarného umění, která vyrostla vedle neorenesanční stavby z předminulého století. Dekonstruktivistický styl ateliéru Coop Himmelb(l)au se zřetelně hlásí ke svým kořenům ve 21. století. Na vazbu k okolí a zasazení do kontextu však nerezignuje.

Na území, kde se kdysi vlnilo moře, se dnes vlní beton a kov. Fasáda obytného domu od architekta Reného van Zuuka v nizozemském městě Almere má totiž výrazný tvar vlny a nachází se na polderu – tedy na vysušeném mořském dnu. Holanďané dokazují, že dobrou architekturu nestaví jenom Rem Koolhaas či ateliér MVRDV.

Sklářský výtvarník Rony Plesl zasáhl výrazně nejen do oblasti designu, ale ovlivnil i tvorbu interiérového prostoru. Rozhovor gravitoval okolo rozporu mezi užitností předmětů a jejich estetickou funkcí.