„Nejzelenější“ budovy v USA
Galerie(5)

„Nejzelenější“ budovy v USA

Americký institut architektů (AIA) a jeho výbor pro životní prostředí (COTE) vyhlásily deset nejlepších projektů z oblasti zelené architektury obsahující návrhy energeticky šetrných řešení, která chrání a zlepšují životní prostředí. Škála vítězných projektů je široká, zahrnuje studentské centrum pro volný čas, synagogu, bytové domy i velké komerční budovy.


V tomto roce zvítězily projekty, které zdařile využívají integrovaný přístup, přírodní systémy a technologie. Oceněné stavby mají pozitivní vliv na místní komunitu, poskytují lepší komfort jejich obyvatelům a omezují dopady na životní prostředí. Technologie zajištující energetické úspory a ekologicky šetrná řešení se v jednotlivých projektech často opakují: využití denního osvětlení, sálavé vytápění a chlazení, chlazení odpařováním, zdrojové větrání, rekuperace tepla, tepelné čerpadlo.

„V architektuře jsou účelnost a estetika neoddělitelně spojeny. COTE Top 10 je jedním z mála ocenění, které hodnotí nejen efektivita, ale i design,“ řekl jeden z členů poroty. „Jiná ocenění a organizace hodnotí pouze účelnost, aniž by se starali o to, jak budova vypadá.“

Porota hodnotila přihlášené projekty podle deseti kritérií: inovace, společnost, umístění, klima, světlo a vzduch, voda, energie, materiály, životnost, odezva. S několika vítěznými projekty vás seznámíme detailněji.

Gish Apartments (San Jose, Kalifornie, OJK Architecture)

Gish Apartments je apartmánový komplex s 35 byty, který poskytuje kvalitní a cenově dostupné bydlení. V projektu byla určena vysoká úroveň izolace a účinné zasklení s parametry vysoko nad hodnotami požadovanými v zákoně. Konstrukční tým vyvinul systém, ve kterém ventilátor temperuje kapalinový okruh, který využívají vysoce účinná tepelná čerpadla v každé bytové jednotce.

Fotovoltaický systém vyrábí přibližně 42,5 kWh ročně. Obecně lze říci, že stavba je navržena tak, aby ušetřila přibližně 44 kg CO2 ročně po dobu životnosti budovy, což je o 33,8% méně proti základnímu požadavku společnosti ASHRAE. Bytový komplex je výjimečný svým architektonickým návrhem i využitím obnovitelných zdrojů energie.

Great River Energy Headquarters (Maple Grove, Minnesota, Perkins+Will)
Nezisková organizace pro elektrickou energii Great River Energy (GRE) získala ocenění za realizaci jejich nového sídla. Hlavní budova Great River Energy se rozkládá na 15 500 m2, je to čtyřposchoďová budova s betonovou konstrukcí a prosklenými stěnami. Inovativní kancelářské prostředí bylo navrženo tak, aby prezentovalo produktivitu práce i energeticky účinné technologie v budově s nejefektivnějším využitím elektrické energie ve státu Minesota.

Energetické modelování předpovídá, že zařízení bude fungovat s 47,5% úsporou energie ve srovnání s normou ASHRAE standard 90.1-2004. Energetické strategie se soustřeďují na maximální využití denního osvětlení s regulací a vysoce účinný systém nuceného větrání v kombinaci s vodním tepelným čerpadlem a podlahovým větráním. Zdrojové větrání přivádí při chlazení vzduch do prostoru s menším teplotním rozdílem než v konvenčním směšovacím systému větrání, a tak dosahuje dalších energetických úspor.

Budova bude čerpat téměř 14 % své potřeby energie z místních obnovitelných zdrojů: přibližně 10 % z větru a 3 až 5 % z fotovoltaických polí. Větrná elektrárna produkuje při plném výkonu až 200 kW; fotovoltaická pole 72 kW při plné kapacitě.

Jewish Reconstructionist Congregation (Evanston, Illinois, Ross Barney Architects)

Nová synagoga židovské kongregace v Evanstonu nahrazuje skupinu původních budov a její návrh využívá kombinaci aktivní a pasivní strategie. Rozsáhlé zasklení na jižní straně budovy poskytuje denní světlo a díky automatizovanému otvírání oken v dolní části stěny i přirozené větrání. Vysoce účinné zasklení s hodnotou U = 0,29 W/(m2 . K) zabraňuje nežádoucím slunečním ziskům. Další zábranu poskytuje třípatrové schodiště umístěné proti zasklené ploše, které odděluje prosklenou stěnu od zbytku budovy. Podobné schodiště na severní straně budovy působí jako tepelná zábrana proti chladu během zimních měsíců.

Objekt je vyhřívaný plynovým kondenzačním kotlem s 94% účinností. Senzory pohybu, fotočlánky, funkce stmívání a další prvky regulace zajišťují maximální efektivitu osvětlení. Vzduchotechnická jednotka, odtahové ventilátory a vodní čerpadla v budově jsou osazeny frekvenčními pohony. Zdrojové větrání v kapli se stropem ve výšce 6 m umožňuje velký rozsah regulace podle počtu přítomných osob a poskytuje dostatek čistého vzduchu, snižuje křížovou kontaminaci mezi lidmi, zvyšuje efektivitu větrání a zlepšuje akustické podmínky.

Synergy at Dockside Green (Victoria, British Columbia, Busby Perkins+Will Architects Co.)

Projekt Dockside Green zahrnuje budovy pro různé účely na brownfieldu o rozloze 120 000 m2. (Brownfield je nevyužívaný pozemek, často kontaminovaný, pozůstatek po průmyslové, zemědělské a jiné činnosti – pozn. red.). Ocenění získala první část výstavby, v rámci které byly postaveny čtyři budovy navržené se spotřebou energie o 85 % nižší než dosahují srovnatelné projekty. Vzhledem k mírnému klimatu se při chlazení využívá studená voda z obecního rozvodu.

Dále byla provedena další úsporná opatření: snížila se spotřeba energie pro osvětlení využitím senzorů a nainstalovaly se úsporné vodovodní hlavice šetřící spotřebu teplé vody. V plánu je i bioplynová stanice, ve které se využije odpadní dřevo z místních závodů.

The Terry Thomas (Seattle, Washington, Weber Thompson)
Budova poskytuje 3 500 m2 kancelářské plochy rozložené do čtyř pater. Aby zaměstnavatel podpořil používání jízdních kol jako alternativního dopravního prostředku, je budova vybavena dostatečným hygienickým zázemím – sprchami. V přízemí je přibližně 300 m2 pronajato obchodníkům a majitelům restaurací.

Tradiční klimatizační systémy byly minimalizovány ve prospěch systémů s pasivním chlazením, čímž se docílilo úspor při výstavbě i při provozu. Vnitřní nádvoří slouží i jako větrací prvek, ve spojení s větracími otvory a okny umocňuje přirozené proudění vzduchu.

Ing. Petra Šťávová
Foto: American Institute of Architects

Autorka je šéfredaktorka TZB Haustechnik.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.