Kamppi Center je novým srdcem Helsinek
Galerie(11)

Kamppi Center je novým srdcem Helsinek

Obchodní centrum, administrativní budovy, obytné soubory, dopravní uzel – to všechno je v Kamppi Center, které se svou výstavbou stalo novým srdcem Helsinek. Nové je tedy v těsném, ba až fyzickém dotyku se starým, s nímž vede aktivní dialog. Historické motivy se nevtíravě prolínají s 21. stoletím, přičemž rozmanitá polyfunkčnost celého centra nepotlačuje lidské měřítko. Naopak velmi velkoryse otvírá náruč každému, kdo přichází na zelené náměstí Tennispalatsinaukio obestavěné nejen obchody, kavárnami a restauracemi, letními i zimními terasami, ale i kinem a muzeálním střediskem.

Od vojenského tábora k novým výzvám
Neobvyklé křivky helsinského panoramatu přitáhly koncem minulého století mnoho urbanistů. Současně však musely konstatovat, že metropoli Finska chybí jedna podstatná část: srdce. Přirozený střed města, kde by se sbíhaly nitky nároků obyvatel, a současně přitažlivé urbanisticko-architektonické ohnisko. Přesně před deseti lety se začaly kreslit první náčrty nového dopravního uzlu, které zahrnovaly i architektonické a technické plány přilehlých oblastí.

Cílem územních plánů bylo vytvořit z Kamppi dopravní spojnici a současně připravit vhodné podmínky na pravidelný tranzit meziměstských autobusů a lokální přepravu do Espoo. Nové budovy a veřejné městské prostory zase měly přispět ke vzniku společensko-obchodního komplexu. Tvorba nového centra byla zakomponována i do hlavního územního plánu Helsinek a na přelomu milénií se uskutečnil soutěžní tendr na novou podobu této oblasti.

Krátká analýza ducha místa říká, že Kamppi svůj název získala ze švédského slova Campementsplats, což znamená vojenský tábor či místo vojenských přehlídek. Tím zůstalo až do konce 19. století, přičemž okolní domy sloužily jako příbytky ruským oddílům. Začátkem 20. století se tu usadili ruští a židovští obchodníci, avšak Kamppi bylo vždy mimo městské dění.

Ani zdaleka však nezůstalo na periferii zájmů radních pánů, urbanistů a architektů. Avšak ambiciózní plány se nepodařilo realizovat ani Yrjövi Lindegrenovi a Eriku Kråkströmovi z poloviny minulého století, ba ani velkému Alvaru Aaltovi. Ten chtěl ve svých plánech z let 1959 až 1961 a z roku 1964 uskutečnit celoskandinávskou soutěž na tuto oblast. Po největší osobnosti finské architektury 20. století však zůstalo výpravné Ústředí elektráren města Helsinky z roku 1974. K parádním příkladům starší architektury patří i obchodní dům Riihimäki‘s Lasipalatsi (Skleněný palác) od architektů Niilo Kokka, Viljo Revella a Heimo Riihimäkiho či Tenisový palác od Helge Lundströma. Navzdory tomu se z Kamppi nikdy nestalo centrum, vždy zůstalo jen vstupní branou do Helsinek. Až přišla výzva nového milénia…

Městská mozaika
Výzva se naplnila beze zbytku. Přední finské architektonické kanceláře ARX Architects, Helin & Co Architects, MRN Architects a Pallasmaa Architects vytvořily výpravný polyfunkční komplex s velkými plochami pro pěší pohyb a oddech. Výrazné změny nastaly nejen v panoramatu města, jeho půdorysu, ale i ve výrazovém koloritu.

Směrem do ulice Mannerheimintie dokonce domy získávají svou neopakovatelnou originalitu v městské mozaice. Administrativy s cihlovými, měděnými a skleněnými fasádami na ulici Urho Kekkonena se v harmonii i kontrastu setkávají s techničtěji laděnými fasádami na obytných blocích Hämäläistentalo.

Náměstí Tennispalatsinaukio je zase formováno fasádami obytných domů, obchodů a restaurací. Charakteristickým znakem obytných domů jsou velké terasy s glazovanou povrchovou úpravou. Dřevo se prezentuje – přesně podle finské tradice – jako kontaktní materiál mezi veřejným a soukromým prostorem.

Jak tvrdí Pekku Helina, toto ústřední náměstí má však i jinou strategii – rozprostřít na střeše autobusové zastávky maximální množství stromů a současně zabezpečit přívod vzduchu do podzemních prostorů automobilové dopravy. „Prostor pro kořeny stromů a vzduchotechniku se tvoří mírným nakloněním klenby obrovské betonové střechy a použitím výškové nerovnosti a geometrie křížových konstrukcí,“ říká Helin. A pokračuje: „Tento konstrukční základ zase nabídl designérům prostor ke hledání funkcí a nerušeného pohybu po unikátním povrchu této střechy.“

Některé průduchy byly ztvárněny jako kamenné totemy, což na povrchu vytváří bizarní hru sochařské kolekce. Chodníky a struktura náměstí jsou ze žuly světle šedé a pískové barvy. Ta se klade v pravidelných obrazcích. Obdélníkový půdorys náměstí je zase organizovaný dvěma motivy: širokým schodištěm s integrovanou rampou na jeho západě a fontánou v jeho středu.

Všechny prvky mají svou míru, která optimalizuje jednotlivé vztahy. Funkce na sebe navazují, materiály zase sledují pověstné finské zaměření na dialog s přírodou. A té dávají Finové opravdu zelenou. Mandžuský vlašský ořech a borovice sosna se setkává s domácí třešní a jabloní. Zelené ostrůvky s místními pobřežními květy lemují chodníky, přičemž nechybějí ani drobné přírodní detaily v podobě planých jahod či jiných lesních plodin.

Hlavní scénou pulzování okolního života je však náměstí Narinkka Market, prostor všeho dění, bulvár každodenních událostí. Náměstí Lasipalatsinaukio Square má zase mnohem intimnější charakter. Restaurace na ulici, které mohou sloužit i jako prostory k prezentaci hudby, výstavním akcím nebo čtení poezie, vytvářejí půvabná zákoutí pro pookřátí duše.

Provoz pro budoucnost
Nové Kamppi Center naplňuje své poslání, pro které bylo stvořeno: obchodní prostory jsou vhodným servisem pro lidi, kteří přicházejí do centra města, přičemž vytvářejí konkurenční prostředí pro ty původní. Střed města tak ožívá v každodenním rytmu a harmonické prolínání budov stírá hranice jejich využití. Všechno dýchá revitalizační atmosférou a sleduje architektonickou filozofii 21. století.

Estetika, funkce, technika a ekonomika nežijí z přítomnosti, ale naslouchají potřebám budoucnosti. Unikátem jsou vyměnitelné velké skleněné stěny na obchodech a svítidla v jejich interiérech. Jsou výsledkem nejnovější techniky.

Progresivní řešení mají i administrativní prostory, přičemž některé z nich se dispozičně situují nad obchodním centrem. Jsou s ním propojeny schody a výtahy, ba dokonce mají přímý přístup k zastávkám autobusů. Kanceláře kombinují otevřené haly a menší místnosti tak, jak se to dělalo ve starších nemovitostech Helsinek.

Kamppi Center má za sebou několik prvních měsíců provozu a všechno potvrzuje, že jeho prvky fungují podle předpokladů. „A to je ta nejlepší vizitka práce nás všech,“ uzavírá Pekka Helin.

Kamppi commercial centre
Místo: Helsinky – centrum města
Architekti:
ARX Architects, Kirsi Gullichsen
Helin & Co: Pekka Helin, Tuomas Wichmann, Vesa Jäntti, Hanna Euro, Seija Ekholm, Sanna-Maria Takala
MRN Architects: Marja-Riitta Norri
Pallasmaa Architects: Juhani Pallasmaa, Seppo Mäntylä, Mats Klockars, Jyrki Nieminen
Funkce: Obchodní centrum, Administrativní budova, Terminál veřejné dopravy, Byty
Zhotovitel: Limited Company SRV Viitoset Oy, Helsinki City
Ukončení výstavby: 2006
Celková plocha: 130 300 m2


PhDr. Ľudo Petránsky

Autor je redaktor vydavatelství JAGA.

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.