Dům zvaný Meandr

Dům zvaný Meandr

V brněnské čtvrti Komín, kousek pod lesem, na místě původních pastvin v ulici Pastviny bude postaven bytový dům s tekoucím půdorysem a zelenou střechou. Tedy Meandr. Architektonické studio DRNH zde chce vybudovat atraktivní bydlení s ekologickými prvky, které se již objevují u rodinných domů, ale u bytových domů jsou výjimkou.

Chrám dcer Mnémosyné ve věku muzeí

Chrám dcer Mnémosyné ve věku muzeí

V letech 1909 až 1913 vzniklo v Hradci Králové Městské muzeum z dílny Jana Kotěry, architekta, podle něhož byla později nazvána celá epocha. Stavbu objednalo muzejní kuratorium z popudu tehdejšího starosty Hradce Králové Františka Ulricha. Muzeum nebylo první Kotěrovou stavbou ve východočeské metropoli, neboť v letech 1903–1904 zde stavěl Okresní dům s první velkou hradeckou kavárnou.

Hra světel a barev, stínů a šedi

Hra světel a barev, stínů a šedi

Neomed je plný působivých kontrastů. Na jedné straně železobetonová neprostupnost, na druhé splynutí s okolím prostřednictvím transparentních ploch fasády, na jedné straně monochromie betonu a plechu, na druhé barevné odstíny a kontrasty světel, na jedné straně racionalita dispozic, na druhé romantika světla.

Tanec kolem Karoliny

Tanec kolem Karoliny

Před létem byl veřejnosti představen projekt první etapy výstavby Nové Karoliny v Moravské Ostravě na místě bývalé koksovny. Zástavba má navázat na historické centrum města a rozšířit ho. V srpnu projekt obdržel územní rozhodnutí a v první polovině příštího roku by mohlo být dosaženo potřebných stavebních povolení.

Dřevodomy

Dřevodomy

Dřevostavby představují suchý stavební systém, který je alternativou výstavby nejen rodinných domů. V porovnání s běžnou výstavbou mají domy na bázi dřeva svoje výhody, ale i nevýhody. Většinu nevýhod je možno v současnosti odstranit pomocí moderních materiálů a technologií. Dřevodomy mohou sestávat z různých stavebních systémů. Při jejich návrhu, ale i výstavbě je však třeba myslet na vlastnosti dřeva (nabobtnávání, vysychání) a eliminovat jejich účinek na konstrukci.

Staré budovy ožívají

Staré budovy ožívají

Mnohé chátrající světské i církevní památky či nevyužité industriální stavby z minulého či předminulého století, často památkově chráněné, se v poslední době daří zachránit a rekonstruovat. Úspěšná revitalizace ovšem bývá obvykle provázena i změnou funkce budovy.

Tři modely památkové péče

Tři modely památkové péče

Byť vypadá evropský přístup k památkám jako jednolitý kulturní proud, existují hluboké rozdíly v konzervaci a péči o kulturní architektonické dědictví. Zvolili jsme srovnávací postup, abychom na českém, italském a rakouském modelu ukázali pestrost postojů k tomu, jak chápat budoucnost kulturní a architektonické minulosti.

Karlínské převtělování

Karlínské převtělování

Staré průmyslové areály, které ztratily své opodstatnění, hyzdí centra měst. Tato území ale mají veliký investiční potenciál. Mnohé staré tovární budovy lze po rekonstrukci využít pro jinou funkci, případně zachováním části původní budovy ozvláštnit nový projekt. Jedním z průkopníků revitalizace průmyslové čtvrti v Praze je společnost Real Estate Karlin Group. O jejích zkušenostech jsme hovořili s Miloradem Miškovičem.

Co je inteligentní dům?

Co je inteligentní dům?

Snadno si na to zvyknete. Na komfort, který ještě nedávno patřil spíše do sci-fi příběhů, ale dneska v něm lidé žijí. Jak se bydlí v takzvaném inteligentním domě?

Hradecká Filharmonie po rekonstrukci

Hradecká Filharmonie po rekonstrukci

V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce budovy Filharmonie na Eliščině náměstí v Hradci Králové. I přes počáteční překážky vznikla neobyčejná stavba, která citlivě spojuje moderní současnost s historií. Dokladem toho je i fakt, že v soutěži Stavba roku 2006 se dostala až do finále.

Chytrý design je svědectvím doby

Chytrý design je svědectvím doby

Světově proslulý architekt a designér Jean Nouvel, autor takových staveb, jako je Galerie soudobého umění Fondation Cartier v Paříži nebo Arab World Institute tamtéž, je v Česku znám především jako autor kancelářského komplexu Zlatý Anděl v Praze. Koncem roku 2006 se Jean Nouvel v Paříži představil také jako designér. Pro značku Jado společnosti Ideal Standard vytvořil novou kolekci koupelnových armatur s digitálním senzorovým ovládáním, která předznamenává novou generaci koupelnového designu. Při té příležitosti poskytl časopisu ASB krátký rozhovor.

Financování obnovy památek

Financování obnovy památek

Jednou z povinností státu je chránit kulturní památky jako součást kulturního dědictví. K tomu napomáhá zákon č. 20/1987 o státní památkové péči. Tento zákon vlastníkům kulturních památek ukládá povinnosti, ale definuje i možnosti poskytnutí finančních příspěvků na jejich opravu.

Vany budoucích generací

Vany budoucích generací

Sanitární design v posledních letech zcela změnil svou podobu. Především umyvadla a vany již nejsou navrhovány jako solitéry, k nimž je třeba dokoupit celou řadu koupelnových prvků a jimž je třeba přizpůsobit celou koupelnu. Rovněž se změnila ergonomie koupelnového zařízení. Vany mají sloužit nejen hygienickým potřebám, ale stále více kladou designéři důraz na relaxaci uživatele a svou konstrukční fantazii.

Zrcadlo moderní architektury

Zrcadlo moderní architektury

Brněnské výstaviště je oceňováno jako unikátní urbanistický a architektonický celek, který v sobě odráží vývoj moderní české architektury. Slouží také jako dokument o vývoji českého stavitelství.