Nová městská věž v Isny

Nová městská věž v Isny

Minulý týden přišlo do lázeňského domu v Isny přes 1 000 lidí, aby si poslechli prezentaci švýcarského architekta Petera Zumthora, nositele Pritzkerovy ceny za architekturu pro rok 2009, který zde zástupcům města a široké veřejnosti představil svůj nový projekt. O prezentace byl mimořádný zájem a zúčastnila se jich německá televize a rozhlas. Mezi pozvanými hosty byli i zástupci společnosti Happy Materials, které Peter Zumthor před půl rokem přizval ke spolupráci jako konzultanty a dodavatele skleněných cihel z ČR.

Město Isny na jihu Německa má získat novou dominantu. Na místě malého městského parku, kde do roku 1830 stála původní městská brána, zvaná Horní, má být znovu postavena věž se vstupní branou. Tím by se měl dokončit vstup do historického centra městečka Isny.

Nová věž, která je vysoká 35 m, tzn. stejně vysoká jako věž původní, by měla dotvořit již existující věžovité panoráma Isny. Z věže vystupuje půlkulovitý tvar, který připomíná původní barokní kopuli staré věže.

Věž je postavena z masívních plných skleněných cihel. Je doslova vyzděna starými zdicími technikami, upomínajícími na historické zdivo, z nějž jsou ve městě postaveny domy a ostatní věže. Cihla na cihlu, propojené maltou. Stěna ze „skleněných kamenů“ je 50 cm silná. Odspoda ji tvoří 3 tubusy, které se směrem nahoru rozšiřují, tak aby se nakonec propojily v jeden prostor, tvořící prstenec. Štíhlá vysoká skleněná váza nese ve svém prstenci ocelovou kouli.

Obal věže se skládá z nekonečného počtu skleněných fazet, které si pohrávají se světlem. Světlo se odráží, láme, vstřebává a působí tak různé odlesky, třpyty, stíny a kresby. Pohledy a průhledy se mění podle toho, jsme-li uvnitř věže, nebo venku, je-li den, nebo noc.

Tubusy na úrovni terénu vytvářejí malé kryté prostranství, do kterého vstupujeme otvory, připomínajícími portály. Odtud vede vstup na vrchol věže. Nohy věže (tubusy) ukrývají uvnitř  výtah, schodiště, instalace. Prostranstvím pod věží lze procházet.

Auditorium, skryté v kouli, tvoří srdce vnitřního života této věže. Jedná se o uzavřený prostor ve tvaru misky, vestavěný do vrchní části ocelové koule. Auditorium je dřevěné, stupňovitě směřující k centrálnímu jevišti, které má tvar ledviny. Jednotlivé stupně slouží jako sedačky. Auditorium pojme až 120 lidí. V prostoru pod jevištěm se skrývají prostory pro kulisy a rekvizity. Jeviště umožňuje vertikální pohyb – tím lze zvětšit plochu jeviště nebo také naložit kulisy z dolních prostor a vyvézt je tak přímo na jevišti nahoru.

Dřevěné schody k sezení, kopulovitý strop a malé centrální jeviště navozují intimní prostor, vhodný pro přednes, předčítání, přednášení, malé divadelní představení, nebo i prostor vhodný pro klubový program či uspořádání rodinné oslavy.

Akustika prostoru se zaměřuje na mluvené slovo nebo na zvuk komorního hudebního tělesa.
Pod divadlem se nachází foyer, které zaujímá celý půdorys věže. Spektakulární prostor, který je 23 m nad zemí, nabízí vyhlídky na město, poskytuje občerstvení v městské kavárně, baru či restauraci. Pod tímto patrem jsou opět umístěny servisní prostory pro provozovny ve foyer.

Bude možné skleněnou stěnu věže v létě chladit a v zimě ohřívat?

Stavební inženýři navrhují systém téměř pasívní termoregulace. Proto je stěna ze skla silná 50 cm. 50 cm masívního skla má schopnost absorbovat 90 % tepelné energie. Zbytkové teplo se bude odvádět systémem trubek, které budou v létě stěnu chladit a v zimě ohřívat na principu tepelného čerpadla, jehož technologie bude uložena v základech stavby.

V říjnu 2009 přijel Peter Zumthor na pozvání společnosti Happy Materials do ČR a během své návštěvy poskytl dvě přednášky: v Praze a Liberci. Po své návštěvě v ČR oslovil Peter Zumthor společnost Happy Materials, aby s ním spolupracovala na připravovaném projektu nové městské věže v Isny a pomohla mu sehnat a zajistit skleněné cihly, které by se vyráběly v Čechách. Peter Zumthor si pak vybíral z několika dodaných vzorků a dělal s nimi testy. Zároveň tyto skleněné cihly z Čech zkoumali  inženýři z ETH v Curychu a ve Stuttgartu. Pro celou stavbu věže bude potřeba přes 2 500 tun skla a celková plocha bude kolem 7 200 m2. S kvalitou českého skla jsou všichni spokojeni. Podaří se touto stavbou obnovit slávu českého sklářství?

Zdroj: Happy Materials s. r. o.