Partneři sekce:

Řešení pro nízkoenergetický dům

Řešení pro nízkoenergetický dům

Broušená cihla POROTHERM 44 EKO+ Profi umožňuje rychle, jednoduše a bez zateplení postavit nízkoenergetický dům. Tato cihla v sobě zahrnuje nejlepší vlastnosti moderní keramiky s absolutní přesností broušených cihlových bloků.

POROTHERM 44 EKO+ Profi vychází z tepelně superizolační cihly POROTHERM 44 EKO+, která byla představena v minulém roce a již si na svoje konto připsala několik ocenění.

Tato broušená cihla je k dispozici spolu se dvěma způsoby technologií zdění – zdicí pěnou DRYFIX, nebo tenkovrstvou maltou. V obou případech je výstavba rychlá a velmi přesná, hrubou stavbu je možné zvládnout do týdne. V případě zdění s pěnou DRYFIX lze stavět i v zimě, a to až do -5 °C. U obou technologií je ložná spára mezi jednotlivými na sobě položenými řadami cihel pouze v tloušťce do 1 mm, což naprosto minimalizuje riziko vzniku tepelných mostů.

Nízkoenergetické bydlení bez nutnosti zateplovat

POROTHERM 44 EKO+ Profi je určena pro omítané masivní jednovrstvé obvodové zdivo a přináší výborné řešení pro výstavbu nízkoenergetických domů. Ve srovnání s běžným zdivem poskytuje až o 30 % vyšší hodnotu tepelného odporu.

Vynikajících tepelněizolačních vlastností zdiva se podařilo dosáhnout spojením dokonalé receptury, použitím speciálního vroubku u spoje pero + drážka a štíhlého obdélníkového tvaru vnitřních dutin. Ty nejenže ztěžují únik tepla zdivem, ale také podstatně usnadňují dělení cihel a tak minimalizují materiálové ztráty na stavbě. Spolu s tím však zůstává zachována schopnost zdiva propouštět vodní páry a tak napomáhat vzniku podmínek pro zdravé bydlení.

POROTHERM 44 EKO+ Profi disponuje rozměry 248 × 440 × 249 mm a hodnotami1  tepelného odporu R = 4,48 m2.K/W a součinitele prostupu tepla (U) ve výši 0,22 W/(m2.K). Cihly jsou k dispozici ve formátech: cihly celé, poloviční, koncové a rohové.

1Hodnoty R a U byly stanoveny měřením a vztahují se na zdivo při praktické vlhkosti s provedenými vnějšími omítkami POROTHERM TO o tloušťce 30 mm + POROTHERM Universal o tloušťce 5 mm a vnitřní omítkou POROTHERM Universal o tloušťce 10 mm. 

Více informací naleznete na www.porotherm.cz.