Luhačovická plovárna

Luhačovická plovárna

Původní funkcionalistická plovárna v Luhačovicích z roku 1927 se opět promění v živý areál městských lázní pro relaxaci i sport. Ačkoliv jsou Luhačovice lázeňským městem, ve kterém jsou součástí hlavních procedur nejrůznější koupele a vodoléčba, krytý plavecký bazén tu zjevně chybí. Tento nedostatek má vyřešit přestavba současné nevyhovující plovárny podle projektu mladého architekta Ladislava Semely, jehož návrh byl vybrán ve veřejné soutěži.

Rodinný dům od architekta Maroše Fečíka

Rodinný dům od architekta Maroše Fečíka

Stavba se na první pohled hlásí k architektonické moderně. Konstrukčním materiálem je beton, i když pro vylepšení tepelnětechnických vlastností je ukryt za izolací a fasádním materiálem. Kromě zmiňovaného šedivého cembonitu a stříbřitého titanzinkového obložení nejvyššího patra se pod charakter domu podepisuje přírodní kresba impregnovaných fasádních desek ze dřeva ipe. Mezi nejvděčnější vlastnosti tohoto unikátního materiálu patří postupné nabývání stříbřitého odstínu dřeva.

Trimo Urban Crash 2009 – soutěž pro studenty architektury

Trimo Urban Crash 2009 – soutěž pro studenty architektury

Firma Trimo, jeden z předních evropských dodavatelů jedinečných a kompletních řešení v oblasti ocelových hal, ocelových konstrukcí, střech, fasád a kontejnerů vyhlásila dne 1. listopadu 2009 Trimo Urban Crash, firemní soutěž pro studenty architektury. Soutěže, jejíž uzávěrka bude dne 31. ledna 2009, se budou účastnit studenti z celkem 11 evropských zemí. Tato soutěž podněcuje studenty k vytvoření nových originálních řešení menší instalace parteru v obydlené oblasti. Vítězný návrh bude realizován a určen k trvalému užívání v oblasti “Metelkova city”, unikátní autonomní zóně v centru slovinského hlavního města Ljubljany.

MLADÝ OBAL 2009

MLADÝ OBAL 2009

Za podpory Mezinárodní rady organizací grafického designu ICOGRADA a ve spolupráci se Slovenským centrem dizajnu Bratislava a Design Cabinetem CZ Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze, odbornými garanty soutěže, vyhlašuje společnost Model Obaly XIV. ročník mezinárodní soutěže mladých designérů prezentovaný pod názvem MLADÝ OBAL 2009.

Diagnostické metody pro hodnocení dřevěných konstrukcí in situ

Diagnostické metody pro hodnocení dřevěných konstrukcí in situ

Při průzkumech dřevěných konstrukcí historických staveb je nutno postupovat opatrně. Památková hodnota konstrukce se většinou odvozuje od zachované zkoumané hmoty. Významnou pomocí může být některá z moderních diagnostických metod, které byly vyvinuty, aby pomohly při zjišťování rozsahu a druhu skrytého poškození. To bývá u dřevěných konstrukcí zaviněno převážně živými organismy, především dřevokaznými houbami nebo hmyzem.

Svěží Zelená architektura

Svěží Zelená architektura

V nově zrekonstruovaných prostorách Galerie Jaroslava Frágnera právě skončila výstava Zelená architektura.cz, kterou připravil kurátor Petr Kratochvíl. Výstava byla součástí rozsáhlého projektu čtyř paralelních výstav s doprovodným cyklem přednášek pod společným všezahrnujícím názvem Zelená architektura/Green Architecture. Autoři koncepce projektu Dan Merta a Klára Pučerová chtěli poukázat na mnoho podob architektury vztahující se k ekologii. V tomto smyslu je třeba rozumět pojmu ekologie v širším slova smyslu: nejde jen o šetrný vztah k přírodním zdrojům, ale i k okolní krajině.

Trvanlivost dřeva a principy jeho ochrany

Trvanlivost dřeva a principy jeho ochrany

Dřevo je tradiční přírodní materiál na výrobu dřevěných staveb, nábytku, pracovního nářadí, sportovních potřeb i na tvorbu uměleckých děl. Buňky dřeva se skládají z celulózy, hemicelulóz a ligninu. Jde o organické polymery, které jsou více či méně náchylné na poškození abiotickými vlivy (oheň, slunce, voda, kyslík, emise apod.) a biologickými škůdci (bakterie, houby, hmyz, ptáci, savci apod.).

Obnova a využívání klášterů

Obnova a využívání klášterů

Diskuzi o obnově a využívání památek a zejména klášterů ve 21. století otevřela dne 13. listopadu konference PRO památky. Nad problematikou se v prostorách dominikánského kláštera v Praze sešli pracovníci památkové péče, zástupci církve a měst, architekti, investoři i veřejnost.

Dřevěný dům z dílny New Work

Dřevěný dům z dílny New Work

Že funkcionalismus nově ožil pod rukama pana architekta Sládečka, vědí už mnozí znalci a zájemci o současnou architekturu – především díky ocenění za vilu v Kroměříži. Že však se stejným respektem přistupuje k tvorbě méně okázalé, to vědí hlavně jeho spokojení klienti v městech i na venkově. Kdo zná jeden ze svébytných sládečkovských „domečků pro takovou normální rodinku“, ten bez váhání získá vztah i k těm ostatním. Jeden takový s námi navštivte.

Ohrožené památky je nejlepší prodat

Ohrožené památky je nejlepší prodat

V České republice je za kulturní památky prohlášeno přibližně čtyřicet tisíc nemovitostí. Lidé znají především stovku hradů a zámků ve státní správě, které jsou výkladní skříní státní památkové péče. Památek je ale mnohem více, jsou mezi nimi i drobnější a skromnější stavby, které podle odborníků také zasluhují pozornost. Ohrožených památek jsou podle Národního památkového ústavu (NPÚ) nyní asi tři tisíce.

Přednosti a úskalí brownfieldů

Přednosti a úskalí brownfieldů

Developeři se sice do revitalizace brownfieldů příliš nehrnou, ale výjimky se najdou. Společnost Eube, která působí v mimopražských regionech, plánuje v Hradci Králové revitalizovat areál bývalé koželužny v Kuklenách, v Pardubicích zase areál kasáren Hůrka. O tom, proč se rozhodli jít cestou revitalizace, jsme hovořili Allanem Jírkem, členem představenstva společnosti.